Geestelijke gezondheid volwassenen en ouderen | UCLL

Geestelijke gezondheid volwassenen en ouderen, iets voor jou?

Wat?

We zetten in het postgraduaat volwassenen en ouderen zowel in op kennis over psychiatrische stoornissen als op methodisch handelen bij de  begeleiding en behandeling van mensen met psychische problemen. Je leert klinisch redeneren rond cliënten en patiënten, multidisciplinair samenwerken en je staat stil bij je rol als verpleegkundige of hulpverlener.

Wie?

Je hebt een graduaatsdiploma, bachelordiploma of masterdiploma in de gezondheidszorg of het sociaal-agogische studiegebied en relevante werkervaring. Je kan het postgraduaat geestelijke gezondheid starten na een positief intakegesprek.

Modules

Psychopathologie (vaste module)
Openvouwen
Motivationele gespreksvoering (vrije module)
Openvouwen
Crisispsychiatrie (vrije module)
Openvouwen
Herstelondersteunende zorg (vrije module)
Openvouwen
GG bij mensen met een verstandelijke beperking: groeien in begeleiding (vrije module)
Openvouwen
Ouderenpsychiatrie (vrije module)
Openvouwen
Van maaltijd naar maaltijd: over leven met een eetstoornis (vrije module)
Openvouwen

Campus Gasthuisberg

Praktisch?

Wanneer?

De modules zijn verdeeld over 2 semesters en verspreid over 1 academiejaar.

Inschrijven voor semester 2 is nog mogelijk.

Meer info?

bart.loonbeek@ucll.be

Kostprijs?

440 euro per module/ 5 studiepunten

Je kan dit postgraduaat ook volgen binnen het stelsel van Vlaams Opleidingsverlof. 
Klik op de link om te kijken of je al dan niet in aanmerking komt.

Bijzondere beroepstitel

Wens je een Bijzondere Beroepstitel "verpleegkundige gespecialiseerd in de Geestelijke Gezondheid en psychiatrie" aan te vragen, dan kan je in dit modulair systeem ook je programma verder uitrollen met 30 studiepunten klinisch onderwijs, aanvullende leerinhouden of eigen keuzes tot 60 studiepunten:

  • Psychopathologie (5SP)
  • Motivationele gespreksvoering (5SP)
  • Crisispsychiatrie (5SP)
  • Herstelondersteunende zorg (5SP)
  • Kinderpsychiatrie (5SP)
  • Klinisch onderwijs I (10SP)
  • Klinisch onderwijs II (10SP)
  • Klinisch onderwijs III (10SP)
  • Vrij te kiezen module (5SP)

Schriftelijke annulering is mogelijk uiterlijk twee weken vóór aanvangsdatum. Een administratieve kost zal aangerekend worden. Bij een latere annulering blijft de deelnameprijs integraal verschuldigd. Vervanging van de deelnemer is mogelijk mits voorafgaande schriftelijke verwittiging. 

Geestelijke gezondheid volwassenen en ouderen, iets voor jou?

Opleiding te volgen op
Opleidingstype
Bart Loonbeek
Coördinator Postgraduaat Geestelijke gezondheid volwassenen en ouderen