Hulpverlening bij kindermishandeling | UCLL

Kindermishandeling

Kindermishandeling is één van de meest voorkomende, meest verborgen en meest onderschatte problemen in onze maatschappij. Voorzichtig geschat worden in Vlaanderen zo’n 40.000 kinderen slachtoffer van de lichtste tot de meest extreme vormen van geweld, verwaarlozing en misbruik thuis, op school, in de kinderopvang, in de vrije tijd enzovoort. Ook het getuige zijn van geweld is een vorm van kindermishandeling.

Onderzoek toont aan dat geweld in de kindertijd een scala aan nadelige korte en langetermijngevolgen kan veroorzaken op lichamelijk, psychisch, cognitief en sociaal vlak. Daarnaast heeft kindermishandeling ook een enorme maatschappelijke impact.

Over het postgraduaat

Het postgraduaat hulpverlening bij kindermishandeling zet actief in op de preventie en aanpak van dit onderschatte maar ernstige welzijns- en gezondheidsprobleem. Centraal in dit postgraduaat staat de kennis van sociaal-agogische, systeemtheoretisch, gedragswetenschappelijke, juridische en medische thema’s, alsook de vaardigheden en de beroepshouding waarmee de afgestudeerden in hun werk daadkrachtig aan de slag kunnen met zorgen over kindermishandeling.  

Het postgraduaat ‘Hulpverlening bij kindermishandeling’ biedt studenten handvaten voor een daadkrachtige aanpak van (zorgen over) kindermishandeling, specifiek gericht op:

 • Het detecteren en signaleren van signalen van kindermishandeling 
 • Het stoppen van kindermishandeling 
 • Het voorkomen van herhaling van/nieuwe kindermishandeling (hervalpreventie) 
 • Het herstel voor het kind en de omgeving

Er is een brede wetenschappelijke en praktijkconsensus dat deze vier fundamenten samen zorgen voor een kwaliteitsvolle aanpak van kindermishandeling. Elk beleid van microniveau (bijvoorbeeld het handelingsplan in een concrete situatie van een kind dat slachtoffer is van geweld) tot macroniveau (bijvoorbeeld het beleidsplan van de overheid) moet invulling geven aan dit fundament van goede praktijken. Het gaat om een gedeelde verantwoordelijkheid. 

Iets voor mij?

Werk je met kinderen, jongeren of gezinnen? Wil je je verder bekwamen in het detecteren en stoppen van kindermishandeling, in het werken aan hervalpreventie, en in het bewerkstelligen van herstel bij kinderen, jongeren en gezinnen? Dan is dit postgraduaat iets voor jou!

Studenten leren de theorie in een leergroep, brengen eigen praktijkervaringen in en verfijnen hun professionele houding in een intervisie- en supervisiegroep. Het postgraduaat gaat van start in oktober met een tweedaagse. De lessen worden vervolgens georganiseerd op iedere eerste donderdag van de maand van 10u tot 16u (praktische regeling onder voorbehoud)

We staan stil bij de preventie en aanpak van (complex) trauma bij kinderen en gezinnen, het opzetten van trauma-sensitief handelen in de context van de kinderen in functie van de ontwikkeling, en het persoonlijke reflectieproces van de hulpverlener in dergelijke begeleidingen.

Toelatingsvoorwaarden: 

 1. In staat zijn om wat je leert in het postgraduaat te vertalen naar jouw eigen werkveld met kinderen en/of gezinnen
 2. Algemene diplomavoorwaarden voor een postgraduaat
 3. NL-taalvoorwaarden

Studieprogramma

Omwille van het belang van het leerproces, de verankering van kennis in de praktijk en de haalbaarheid voor de werkende student, telt het postgraduaat 20 studiepunten verspreid over 2 academiejaren.

Opleidingsonderdeel 1: Basis (10 studiepunten).

Er worden 10 lesdagen georganiseerd. Een lesdag bestaat uit een kennisonderdeel (aangeboden door een gastlector) aangevuld met intervisie over het thema. Er worden ook andere werkvormen zoals supervisie, rollenspel, videotraining, plaatsbezoeken , …
Aan de lesdagen wordt een opdracht gekoppeld die uitgewerkt wordt binnen een individueel portfolio (zoals een concrete methodiek toepassen, een ethisch dilemma bespreken, …).
Studenten worden aan het einde van het academiejaar beoordeeld als ‘geslaagd/niet geslaagd’ op basis van het portfolio, de evolutie die de student doormaakt, en formele aspecten van het postgraduaat (zoals aanwezigheid).

Opleidingsonderdeel 2: Verdieping (10 studiepunten).

Idem als opleidingsonderdeel 1 + De studenten integreren in het portfolio ook een eindwerk waarin het persoonlijke
ontwikkelingsproces en de aangeleerde handvaten geïntegreerd worden.

Het PG Hulpverlening bij KM bestaat uit 2 academiejaren waarbij elk jaar om de 2 jaar georganiseerd wordt, waardoor we tot volgend schema komen:

 • 2023-2024: jaar 1
 • 2024-2025: jaar 2
 • 2025-2026: jaar 1
 • ….
Opleidingsonderdelen Openvouwen

Studenten leren theorie in een leergroep, brengen eigen praktijkervaringen in en verfijnen hun professionele houding in een intervisie- en supervisiegroep. Het postgraduaat gaat van start in oktober met een tweedaagse. De lessen worden vervolgens georganiseerd op iedere eerste donderdag van de maand van 10u tot 16u (praktische regeling onder voorbehoud)

Campus Sociale School

OPGELET: Je schrijft in via Hogeschool UCLL - Campus Sociale School Heverlee, maar de lessen gaan fysiek door bij onze partner, het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. Adres: Justus Lipsiusstraat 71, 3000 Leuven

Praktisch

Het postgraduaat gaat van start in oktober 2023 met een tweedaagse. De lessen worden vervolgens georganiseerd op iedere eerste donderdag van de maand van 10u tot 16u (praktische regeling onder voorbehoud).

De lessen vinden plaats in het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Leuven, op wandelafstand van het station Leuven. 

Onze partnerorganisaties?

Kostprijs

Richtprijs € 1,500 per academiejaar. Accreditatie en goedkeuring bij het Vlaams Opleidingsverlof worden aangevraagd. Koffie en maaltijden zijn voorzien in de cursusprijs. 

We starten iedere twee jaar een nieuwe groep op. We organiseren dus een eerstvolgende opstart in september 2025. 

Aanmelden

Heb je interesse? Vul hieronder jouw gegevens in. De coördinator van het postgraduaat zal contact met jou opnemen. In juni volgt een intakegesprek.

Indicates required field
Geef je geboortedatum weer in de vorm van: DD/MM/JJJJ
Straat, nummer, postcode, gemeente
Opleiding
Liep je voorheen stage en/of geef je eerdere werkervaring weer, relevant voor dit postgraduaat!

 

Hulpverlening bij kindermishandeling , iets voor jou?

Opleiding te volgen op
Programme type