Moeilijk hanteerbaar gedrag in pedagogisch perspectief | UCLL

Een verbindende en preventieve aanpak

“There is no such thing as a bad child”

Dit is een tijd van grote onzekerheid in onderwijs en opvoeding. Een aantal kinderen en jongeren vertonen gedrag waar we ons zorgen over maken: angstig of teruggetrokken gedrag, storend gedrag, een beperkte betrokkenheid, sociale conflicten, verbale of fysieke agressie, of een bijdrage aan een destructieve groepsdynamiek. Het stelt ons als professional en het hele team voor een uitdaging. Hoe blijven we het kind “achter” het gedrag zien en hoe werken we aan een aanpak die vooruit helpt?

Geïnspireerd vanuit het werkveld focussen we in dit postgraduaat op de concrete pedagogische aanpak van moeilijk hanteerbaar gedrag bij kinderen en jongeren van 2 tot 21 jaar in onderwijs- en opvoedingscontexten. In het ene jaar ligt de nadruk op visie en aanpak op kind- en groepsniveau, het andere jaar op visie en aanpak op beleids-en organisatieniveau.

Iets voor jou?

Dit postgraduaat richt zich tot professionals, verbonden aan onderwijs, onderwijsgerelateerde organisaties en/of opvoedingsinstanties, die reeds enkele jaren ervaring hebben in een pedagogische functie. Leerkrachten uit het gewoon en buitengewoon onderwijs, leerlingenbegeleiders, zorgcoördinatoren, directies, paramedici, CLB-medewerkers, medewerkers van ondersteuningsteams, opvoeders, MFC-medewerkers … kunnen met deze opleiding hun expertise in moeilijk hanteerbaar gedrag verdiepen en verder binnen hun werkcontext uitdragen.

De docenten

De lessen worden gegeven door experts in hun vak:

  • Anneleen Roelandts: docent Banaba Buitengewoon onderwijs en onderzoeker aan expertisecentra Inclusive Society en Resilient People
  • Caroline Vancraeyveldt: docent Bachelor Kleuteronderwijs, Banaba Buitengewoon onderwijs en onderzoeker aan expertisecentrum Education and Development
     

Wat levert het op?

Wanneer je dit postgraduaat tot een goed einde brengt, ontvang je een erkend getuigschrift. Credits die je verwerft in dit postgraduaat kan je in de Banaba Buitengewoon onderwijs inzetten om je studieduur te verkorten. De opleiding kan in Heverlee ook deel uitmaken van de deeltijdse banaba.

Kant-en-klare recepten om om te gaan met dit moeilijk hanteerbaar gedrag bestaan er helaas niet. Wat voor het ene kind werkt, werkt voor het andere kind misschien niet. We willen je in dit postgraduaat ondersteunen in een professionele aanpak die ertoe doet. Dat doen we door verschillende kaders aan te reiken die inzicht geven in de oorsprong van moeilijk hanteerbaar gedrag en die inspelen op de interactie tussen jou, het kind en de omgeving.

Wanneer je moeilijk hanteerbaar gedrag als een vorm van interactie interpreteert, dan word je gedwongen om ook stil te staan bij je eigen gedrag. De reactie van jou als professional speelt immers een erg belangrijke rol. Een antwoord op moeilijk hanteerbaar gedrag komt echter niet alleen van jou. Een stevig en breed netwerk is absoluut noodzakelijk. Dit impliceert een nauwe samenwerking en afstemming tussen collega’s, directie, ouders, het netwerk van de ouders enz. 
Deze opleiding gaat uit van een verbindende, preventieve en ondersteunende aanpak.

Het programma van het Postgraduaat moeilijk hanteerbaar gedrag in pedagogisch perspectief omvat 20 studiepunten (SP), verdeeld over 4 opleidingsonderdelen (2 per jaar):

2022-2023

SP

Visie en aanpak moeilijk hanteerbaar gedrag op kind- en groepsniveau

6

Concrete pedagogische aanpak van moeilijk hanteerbaar gedrag: intervisies en casussen

4

2022-2023

Visie en aanpak moeilijk hanteerbaar gedrag op kind- en groepsniveau

Concrete pedagogische aanpak van moeilijk hanteerbaar gedrag: intervisies en casussen

SP

6

4

2023-2024

SP

Visie en aanpak van moeilijk hanteerbaar gedrag op organisatieniveau

6

Samen beleid maken: intervisies en casussen

4

2023-2024

Visie en aanpak van moeilijk hanteerbaar gedrag op organisatieniveau

Samen beleid maken: intervisies en casussen

SP

6

4

Meer inhoudelijke informatie over de opleidingsonderdelen vind je in de programmagids.

Programmagids

Elke maand een extra dosis aan tips en kennis vanuit docenten, gastsprekers en medestudenten zorgt ervoor dat je sterker in je job staat. Dit postgraduaat was voor mij een heel leerrijke ervaring, want je gaat aan de slag met jezelf, je casussen en jouw organisatie. 

Het postgraduaat 'Moeilijk hanteerbaar gedrag in pedagogisch perspectief' in een notendop:

  • inspirerend met tal van nieuwe denkkaders en invalshoeken, boeiende gastsprekers en het uitwisselen van praktijkervaringen en good practices van de medestudenten
  • participatief met veel ruimte voor eigen vragen, noden en interesses
  • een hechte kliek van medestudenten in combinatie met enkele heel zorgzame en betrokken lesgevers

Kortom: een aanrader!

Ruth Planckaert (2020-2022)

Praktische info

Algemeen

De opleiding wordt alle 2 jaar ingericht bij een minimum van 10 deelnemers.
Gespreid over 2 jaar wordt op 1 dinsdag per maand les gegeven van 9u30-12u30 en 13u30-16u00, met een totaal van 7 lesdagen per jaar en een evaluatiemoment in juni.

De opleiding is opgestart in 2022-2023 volgens onderstaande kalender:

  • in academiejaar 2022 - 2023: 18 oktober, 22 november, 20 december, 28 februari, 28 maart, 25 april, 23 mei, 6 juni (= evaluatie)
  • in academiejaar 2023 - 2024: 17 oktober, 21 november, 19 december, 27 februari, 26 maart, 23 april, 21 mei, 4 juni (= evaluatie)

Deze tweejarige opleiding zal dus, met minimum 10 deelnemers, opnieuw opstarten in oktober 2024 en lopen over de academiejaren 2024-2025 en 2025-2026.

Inschrijven voor het Postgraduaat Moeilijk hanteerbaar gedrag in pedagogisch perspectief kan opnieuw vanaf 2024.

Hier vind je meer informatie over het studiegeld. 

Contact opnemen?

Wens je contact op te nemen met de opleiding? Mail naar anneleen.roelandts@ucll.be

De moderne campus huisvest de lerarenopleiding, banaba- en postgraduaatopleidingen en heeft verschillende auditoria, een open leercentrum en bibliotheek, een studentenrestaurant, gezellige zitruimtes en tal van sportfaciliteiten. Er is een ruime en moderne sporthal en de campus is gelegen naast het Meerdaalwoud, zodat sportieve ontspanning binnen of buiten perfect mogelijk is.

Moeilijk hanteerbaar gedrag in pedagogisch perspectief, iets voor jou?

Opleiding te volgen op
Opleidingstype