Moraal en humanistische filosofie | UCLL

Over deze opleiding

Vaak ben je als leraar niet-confessionele zedenleer meer dan een vakleraar. Je bent een ‘groene leraar’. Een vertrouwenspersoon voor jongeren die met problemen kampen of met vragen zitten rond hun thuissituatie, verliefdheid en seksualiteit, pestgedrag, leven en dood ... Daar moet je in de les aandacht voor hebben. In het postgraduaat leer je het belang van de individuele emotionele behoefte van de leerling om te vormen tot een leerinhoud. Je krijgt een ruime bagage in levensbeschouwing en filosofie mee. Je vergelijkt mythes en opvattingen over de schepping. Je ontdekt het verschil tussen weten en geloven. Je verdiept je in thema's waarmee mensen geconfronteerd worden. Je leert je aanpak afstemmen op jongeren in een klascontext. 

Je doet dit vanuit een vrijzinnig humanistisch standpunt:

  • Humanistisch, omdat je gelooft dat je als mens een verantwoordelijkheid hebt ten opzichte van de maatschappij.
  • Vrijzinnig, omdat je het handelen baseert op de wetenschappelijke moraal. 
  • Kritisch, omdat je een a-dogmatische houding aanneemt die de moed heeft om alles te bevragen, ook wat evident lijkt.

Download de flyer

Het postgraduaat Moraal en Humanistische Filosofie wordt ingericht met de steun van de Raad voor Inspectie en Kwaliteitszorg niet-confessionele Zedenleer (RIKZ.Z vzw) en deMens.nu.

De opleiding telt 30 studiepunten en bevat de volgende opleidingsonderdelen:

Humanistische filosofie

6

In dit vak bestudeer je de menselijke verantwoordelijkheid ten opzichte van onze omgeving en onszelf. We vertrekken vanuit een historisch-filosofisch overzicht en oriënteren naar een actueel humanistisch werk dat je tijdens de colleges bestudeert.

Praktische filosofie van het humanisme

6

In de module Praktisch Humanisme sta je stil bij wat het vrijzinnig-humanisme in de praktijk kan betekenen. De praktijk = de schoolcontext. Je staat ook stil bij een aantal vaardigheden die wezenlijk zijn om als leerkracht (niet-confessionele zedenleer) het zingevingsproces van de leerlingen te faciliteren.

Didactiek niet-confessionele zedenleer

6

Hoe bouw je een les niet-confessionele zedenleer op? Waarmee onderscheidt het vak zich van andere vakken. Welke didactische vaardigheden moeten geoefend worden?

Stage niet-confessionele zedenleer

6

De stagepraktijk (lespraktijkstages) neem je op in secundaire scholen van het Gemeenschapsonderwijs en van het Gesubsidieerd Onderwijs. Je kiest je stageplaats vrij, eventueel met hulp van de (gast)docenten

Levensbeschouwelijke dialoog

6

De levensbeschouwelijke dialoog is vandaag van groot belang en niet meer weg te denken binnen de levensbeschouwelijke vakken. Wat wil de inspectie? Wat verwacht de Vlaamse regering vandaag en hoe kan je de dialoog met andere levensbeschouwingen op een zinvolle manier voeren?

Humanistische filosofie

6

Praktische filosofie van het humanisme

6

Didactiek niet-confessionele zedenleer

6

Stage niet-confessionele zedenleer

6

Levensbeschouwelijke dialoog

6

Humanistische filosofie

In dit vak bestudeer je de menselijke verantwoordelijkheid ten opzichte van onze omgeving en onszelf. We vertrekken vanuit een historisch-filosofisch overzicht en oriënteren naar een actueel humanistisch werk dat je tijdens de colleges bestudeert.

Praktische filosofie van het humanisme

In de module Praktisch Humanisme sta je stil bij wat het vrijzinnig-humanisme in de praktijk kan betekenen. De praktijk = de schoolcontext. Je staat ook stil bij een aantal vaardigheden die wezenlijk zijn om als leerkracht (niet-confessionele zedenleer) het zingevingsproces van de leerlingen te faciliteren.

Didactiek niet-confessionele zedenleer

Hoe bouw je een les niet-confessionele zedenleer op? Waarmee onderscheidt het vak zich van andere vakken. Welke didactische vaardigheden moeten geoefend worden?

Stage niet-confessionele zedenleer

De stagepraktijk (lespraktijkstages) neem je op in secundaire scholen van het Gemeenschapsonderwijs en van het Gesubsidieerd Onderwijs. Je kiest je stageplaats vrij, eventueel met hulp van de (gast)docenten

Levensbeschouwelijke dialoog

De levensbeschouwelijke dialoog is vandaag van groot belang en niet meer weg te denken binnen de levensbeschouwelijke vakken. Wat wil de inspectie? Wat verwacht de Vlaamse regering vandaag en hoe kan je de dialoog met andere levensbeschouwingen op een zinvolle manier voeren?

Meer inhoudelijke informatie over de opleidingsonderdelen vind je in de programmagids. Als je al een bachelor Secundair Onderwijs in niet-confessionele zedenleer hebt gevolgd, kan je een vrijstelling bekomen voor  vakdidactiek niet-confessionele zedenleer en de bijhorende stage.

Praktische info

  • Het postgraduaat wordt gespreid over 2 jaar.
  • Informatie over de opstart vind je vanaf augustus online. 
  • De lessen vinden telkens plaats op woensdagmiddag of zaterdagvoormiddag op campus Hertogstraat in Heverlee of in het gebouw 'Naamsesteenweg'.
  • Meer informatie over het studiegeld vind je online.

Wat levert het op?

Wanneer je dit postgraduaat tot een goed einde brengt, ontvang je een erkend getuigschrift. De opleiding leidt tot het voldoende geacht bekwaamheidsbewijs voor leraar niet-confessionele zedenleer. Je kan aan de slag in het gemeenschaps- en het provinciaal secundair onderwijs. Met een bachelor kan je lesgeven in de eerste en tweede graad. Met een master op zak kan je ook in de derde graad lesgeven.

Campus Hertogstraat

De moderne campus in Heverlee heeft verschillende auditoria, een open leercentrum en bibliotheek, een studentenrestaurant en tal van sportfaciliteiten. Heel wat lessen vinden ook plaats  op de Naamsesteenweg, een gebouw dat op wandelafstand van het hoofdgebouw ligt.