Neonatologie, iets voor jou?

Puzzel neonatologie

Wat?

Verpleegkunde binnen de zorgsector neonatologie en pediatrie, vereist bijzondere kennis, deskundigheid en vaardigheden. Via deze opleiding  ontwikkel je de motivatie om een betere totaalzorg te bieden aan het (zieke) kind en de ouder in multidisciplinair verband.
De gedetailleerde inhoud lees je bij de 4 modules.

Wie?

Je kan deelnemen aan dit postgraduaat als Verpleegkundige of Vroedkundige.  (bachelor of master  = specifieke instroom) EVK’s zijn mogelijk indien je beschikt over 'eerder verworven kwalificaties' op basis van andere vervolgopleidingen.

Modules

Zorg voor de neonaat (vrije module)
Openvouwen
Klinisch redeneren acuut ziek kind (vrije module)
Openvouwen
Neuroprotectieve zorg van de neonaat: nidcap (vaste module)
Openvouwen
Verdiepende neonatale zorg (vaste module)
Openvouwen

Campus Gasthuisberg in Leuven

Praktisch

Wanneer?

De modules zijn verdeeld over 2 semesters. Als je 1 module per semester opneemt, heb je om de twee weken les.
Neem je twee modules op per semester heb je iedere week les.

Meer info?

leen.eyckmans@ucll.be of karen.vansteenkiste@ucll.be

Kostprijs?

400 euro per module

Je kan dit postgraduaat ook volgen binnen het stelsel van Vlaams Opleidingsverlof. 
Klik op de link om te kijken of je al dan niet in aanmerking komt.

(erkenningsnummer ODB-1001813)

Bijzondere beroepstitel!

Wens je een Bijzondere Beroepstitel "verpleegkundige gespecialiseerd in de pediatrie en neonatologie" aan te vragen, dan kan je in dit modulair systeem ook je programma verder uitrollen met 30 studiepunten klinisch onderwijs, aanvullende leerinhouden of eigen keuzes tot 60 studiepunten:

  • Multidisciplinaire pediatrische casuïstiek (5SP)
  • Klinisch redeneren chronisch ziek kind (5SP)
  • Klinisch redeneren acuut ziek kind (5SP)
  • Inzicht in psychische kwetsbaarheid bij kinderen en jongeren (5SP)
  • Neonatologie verdieping (5SP)
  • klinisch onderwijs I (10 SP)
  • klinisch onderwijs II (10 SP)
  • klinisch onderwijs III (10 SP)
  • Module naar keuze (5 SP)

Schriftelijke annulering is mogelijk uiterlijk twee weken vóór aanvangsdatum. Een administratieve kost zal aangerekend worden. Bij een latere annulering blijft de deelnameprijs integraal verschuldigd. Vervanging van de deelnemer is mogelijk mits voorafgaande schriftelijke verwittiging. 

Neonatologie, iets voor jou?

Opleiding te volgen op
Opleidingstype
Eerstvolgende infodag
Karen Vansteenkiste
Opleidingsverantwoordelijke Verpleegkunde + Verder studeren Gezondheid