Postgraduaat Neurologische zorg

Neurologische zorg

Neurologische aandoeningen is een verzamelnaam voor ziektebeelden met betrekking tot het centraal en perifeer zenuwstelsel. Deze aandoeningen komen frequent voor en hebben vaak een niet te onderschatten impact op het leven van patiënten. Ook de complexiteit van de ziektebeelden maakt dat er nood is aan deskundige en competente zorgverleners, niet enkel verpleegkundigen. Zorg voor patiënten met een neurologische aandoening vraagt immers, meer dan elders in de gezondheidszorg, een zeer uitgebalanceerde en interdisciplinaire aanpak.

Het postgraduaat Neurologische Zorg beoogt de deskundigheid van zorgverleners die in contact komen met patiënten met een neurologische aandoening te vergroten. 

Het postgraduaat Neurologische zorg is een samenwerking tussen de Belgische Vereniging voor Neuroverpleegkundigen (BVNV), de Belgian Stroke Council en vier Vlaamse hogescholen:
Artevelde, Odisee, Vives en Hogeschool UCLL.

Voor de realisatie van de inhouden werkt Hogeschool UCLL samen met UZ Leuven, Ziekenhuis Oost-Limburg en Jessa Ziekenhuis.

Wie ben je?

Het postgraduaat Neurologische zorg richt zich tot het professionele zorgnetwerk van patiënten met een neurologische aandoening zoals verpleegkundigen, kinesisten, ergotherapeuten, logopedisten, orthopedagogen, maatschappelijk werkers en psychologen.

Toelatingsvoorwaarden?

Om tot een postgraduaatopleiding te worden toegelaten, moet een kandidaat beschikken over een diploma van bachelor of master in zorg of welzijn of een hiermee gelijkgesteld diploma.

Een kandidaat die het getuigschrift wil behalen, volgt de Basisopleiding Neurologische zorg aangevuld met één van de drie Voortgezette opleidingen. Kandidaten die in 2010 of later de permanente vorming neurologische zorg hebben gevolgd, slaagden voor het examen en werkzaam zijn op een neurologische/neurochirurgische dienst, worden vrijgesteld van de Basisopleiding neurologische zorg.

Kandidaten die niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden (bv. diploma HBO5 Verpleegkunde) en kandidaten die het getuigschrift niet wensen te behalen, mogen aan de opleiding deelnemen, maar zij verwerven dan een attest van permanente vorming.

Studieprogramma

Om het getuigschrift van het Postgraduaat Neurologische Zorg te behalen, volg je de verplichte Basisopleiding Neurologische zorg en één van de drie Voortgezette opleidingen naar keuze (in totaal 20 studiepunten) aan één van de vier organiserende hogescholen (mogen verschillend zijn voor Basisopleiding en Voortgezette opleiding: Arteveldehogeschool, Odisee hogeschool, katholieke hogeschool Vives en Hogeschool UCLL).

In de Basisopleiding Neurologische zorg krijg je eerst de normale werking van het perifeer en centraal zenuwstelsel uitgelegd. Vervolgens dompelen we je onder in de meest voorkomende neurologische ziektebeelden en behandelingen. De focus ligt dus voornamelijk op de biomedische benadering van neurologische aandoeningen.

Drie voortgezette opleidingen zijn: 

Beroertezorg

  • De wet omtrent beroertezorg uit 2014 erkent de neuroverpleegkundige als mede-coördinator binnen een interdisciplinair team. Een belangrijke evolutie waarbij een kwaliteitsvolle opleiding noodzakelijk is. Na het volgen van deze module beroertezorg – die ook erkend is door de Belgian Stroke Council en de European Stroke Organisation – beschik je als verpleegkundige of andere paramedicus over de nodige vorming om deel uit te maken van een beroerteteam. 

Neurologische zorg 

  • In deze module staat niet de verpleegkundige als expert centraal, maar delen therapeuten zoals kinesisten, ergotherapeuten, diëtisten en psychologen hun kennis en ervaringen zodat verpleegkundigen en andere professionals deze kaders mee kunnen integreren in hun alledaagse zorg.
    (Kan je niet aan Hogeschool UCLL volgen..)

Neurochirurgische zorg

  • De voortgezette opleiding neurochirurgische zorg biedt verpleegkundigen die werken op een afdeling neurochirurgie of in het operatiekwartier een gedetailleerde verdieping in alle mogelijke neurochirurgische behandelingen, met de nadruk op de bijdrage van de neuroverpleegkundige. 

Binnen Hogeschool UCLL kan je in de Basisopleiding Neurologische zorg, Voortgezette opleiding Beroertezorg en Voortgezette opleiding Neurochirurgische zorg afzonderlijke dagen als permanente vorming volgen. 

Campus Gasthuisberg Leuven en Campus Genk

Studiegeld Basisopleiding Neurologische Zorg

Volledige module

Het inschrijvingsgeld voor de volledige Basisopleiding Neurologische zorg bedraagt €700  (UCLL medewerkers genieten 30% korting). Begrepen in deze prijs  is het digitale platform van de hogeschool en het gebruik van de interne faciliteiten (exclusief catering). De hogeschool beschikt over een cafetaria met democratische prijzen.

De opleiding komt in aanmerking voor betaald educatief verlof. Je kan betaald worden met opleidingscheques als je voldoet aan de voorwaarden.

Permanente vorming

De lesdagen van de Basisopleiding Neurologische zorg  staan ook open voor permanente vorming. Het inschrijvingsgeld per lesdag bedraagt €65, inclusief syllabus en exclusief catering.  De hogeschool beschikt over een cafetaria met democratische prijzen.

Wanneer de cursist 32 uren permanente vorming volgt, komt deze in aanmerking voor betaald educatief verlof. Je kan betalen met opleidingscheques  als je voldoet aan de voorwaarden. 

Studiegeld module beroertezorg

Het inschrijvingsgeld voor de volledige module Beroertezorg  bedraagt €700. Begrepen in deze prijs  is  het digitale platform van de hogeschool en het gebruik van de interne faciliteiten (exclusief catering). De hogeschool beschikt over een cafetaria met democratische prijzen.

De opleiding komt in aanmerking voor betaald educatief verlof. Je kan betalen met opleidingscheques  als je voldoet aan de voorwaarden.

Permanente vorming

De lesdagen van de Voortgezette opleiding Beroertezorg  staan ook open voor permanente vorming. Het inschrijvingsgeld per lesdag bedraagt €65, exclusief catering.  Voor een halve lesdag is dat €45. 
(De hogeschool beschikt over een cafetaria met democratische prijzen.)

Wanneer de cursist 32 uren permanente vorming volgt, komt deze in aanmerking voor betaald educatief verlof. Je kan betalen met opleidingscheques als je voldoet aan de voorwaarden.

Inschrijven postgraduaat Neurologische Zorg

Inschrijven kan door aan te melden (verplicht) bij Wendy Sterckx, via wendy.sterckx@ucll.be met vermelding van je  diploma en motivatie voor het volgen van de opleiding.

Je kan dit postgraduaat ook volgen binnen het stelsel van Vlaams Opleidingsverlof. 
(erkenningsnummer ODB-1001820)

Neurologische zorg, iets voor jou?

Opleidingstype