Neurologische zorg (20SP) | UCLL

Postgraduaat Neurologische zorg

Neurologische aandoeningen is een verzamelnaam voor ziektebeelden met betrekking tot het centraal en perifeer zenuwstelsel. Deze aandoeningen komen frequent voor en hebben vaak een niet te onderschatten impact op het leven van patiënten. Ook de complexiteit van de ziektebeelden maakt dat er nood is aan deskundige en competente zorgverleners, niet enkel verpleegkundigen. Zorg voor patiënten met een neurologische aandoening vraagt immers, meer dan elders in de gezondheidszorg, een zeer uitgebalanceerde en interdisciplinaire aanpak.

Het postgraduaat Neurologische zorg is een samenwerking tussen de Belgische Vereniging voor Neuroverpleegkundigen (BVNV), de Belgian Stroke Council en de Vlaamse hogescholen: Artevelde, Odisee, Vives en UCLL.

Wie ben je?

Het postgraduaat Neurologische zorg richt zich tot het professionele zorgnetwerk van patiënten met een neurologische aandoening zoals verpleegkundigen, kinesisten, ergotherapeuten, logopedisten, orthopedagogen, maatschappelijk werkers en psychologen.

Toelatingsvoorwaarden?

Om tot een postgraduaatopleiding te worden toegelaten, moet een kandidaat beschikken over een diploma van bachelor of master in zorg of welzijn of een hiermee gelijkgesteld diploma.

Een kandidaat die het getuigschrift wil behalen, volgt de Basisopleiding Neurologische zorg aangevuld met één van de drie Voortgezette opleidingen. Kandidaten die in 2010 of later de permanente vorming neurologische zorg hebben gevolgd, slaagden voor het examen en werkzaam zijn op een neurologische/neurochirurgische dienst, worden vrijgesteld van de Basisopleiding neurologische zorg.

Kandidaten die niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden en kandidaten die het getuigschrift niet wensen te behalen, mogen aan de opleiding deelnemen, maar zij verwerven dan een attest van permanente vorming.

Studieprogramma

Modules Openvouwen

Campus Gasthuisberg Leuven en Campus Genk

Studiegeld postgraduaat Neurologische Zorg

De opleiding komt in aanmerking voor betaald educatief verlof. Je kan betaald worden met opleidingscheques als je voldoet aan de voorwaarden.

Je kan dit postgraduaat ook volgen binnen het stelsel van Vlaams Opleidingsverlof. 
(erkenningsnummer ODB-1001820)

Permanente vorming

De lesdagen van de Basisopleiding Neurologische zorg  staan ook open voor permanente vorming. Het inschrijvingsgeld per lesdag bedraagt €75, inclusief syllabus en exclusief catering.  De hogeschool beschikt over een cafetaria met democratische prijzen.

Wanneer de cursist 32 uren permanente vorming volgt, komt deze in aanmerking voor betaald educatief verlof. Je kan betalen met opleidingscheques  als je voldoet aan de voorwaarden. 

Neurologische zorg (20SP), iets voor jou?

Opleidingstype