Neurologische zorg | UCLL

Postgraduaat Neurologische zorg

Neurologische zorg

Neurologische aandoeningen is een verzamelnaam voor ziektebeelden met betrekking tot het centraal en perifeer zenuwstelsel. Deze aandoeningen komen frequent voor en hebben vaak een niet te onderschatten impact op het leven van patiënten. Ook de complexiteit van de ziektebeelden maakt dat er nood is aan deskundige en competente zorgverleners, niet enkel verpleegkundigen. Zorg voor patiënten met een neurologische aandoening vraagt immers, meer dan elders in de gezondheidszorg, een zeer uitgebalanceerde en interdisciplinaire aanpak.

Het postgraduaat Neurologische Zorg beoogt de deskundigheid van zorgverleners die in contact komen met patiënten met een neurologische aandoening te vergroten. 

Het postgraduaat Neurologische zorg is een samenwerking tussen de Belgische Vereniging voor Neuroverpleegkundigen (BVNV), de Belgian Stroke Council en vier Vlaamse hogescholen:
Artevelde, Odisee, Vives en Hogeschool UCLL.

Voor de realisatie van de inhouden werkt Hogeschool UCLL samen met UZ Leuven, Ziekenhuis Oost-Limburg en Jessa Ziekenhuis.

Wie ben je?

Het postgraduaat Neurologische zorg richt zich tot het professionele zorgnetwerk van patiënten met een neurologische aandoening zoals verpleegkundigen, kinesisten, ergotherapeuten, logopedisten, orthopedagogen, maatschappelijk werkers en psychologen.

Toelatingsvoorwaarden?

Om tot een postgraduaatopleiding te worden toegelaten, moet een kandidaat beschikken over een diploma van bachelor of master in zorg of welzijn of een hiermee gelijkgesteld diploma.

Een kandidaat die het getuigschrift wil behalen, volgt de Basisopleiding Neurologische zorg aangevuld met één van de drie Voortgezette opleidingen. Kandidaten die in 2010 of later de permanente vorming neurologische zorg hebben gevolgd, slaagden voor het examen en werkzaam zijn op een neurologische/neurochirurgische dienst, worden vrijgesteld van de Basisopleiding neurologische zorg.

Kandidaten die niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden en kandidaten die het getuigschrift niet wensen te behalen, mogen aan de opleiding deelnemen, maar zij verwerven dan een attest van permanente vorming.

Studieprogramma

Om het getuigschrift van het Postgraduaat Neurologische Zorg te behalen, volg je de verplichte Basisopleiding Neurologische zorg en één van de drie Voortgezette opleidingen naar keuze (in totaal 20 studiepunten) aan één van de vier organiserende hogescholen (mogen verschillend zijn voor Basisopleiding en Voortgezette opleiding: Arteveldehogeschool, Odisee hogeschool, katholieke hogeschool Vives en Hogeschool UCLL).

In de Basisopleiding Neurologische zorg krijg je eerst de normale werking van het perifeer en centraal zenuwstelsel uitgelegd. Vervolgens dompelen we je onder in de meest voorkomende neurologische ziektebeelden en behandelingen. De focus ligt dus voornamelijk op de biomedische benadering van neurologische aandoeningen.

Drie voortgezette opleidingen zijn: 

Beroertezorg

 • De wet omtrent beroertezorg uit 2014 erkent de neuroverpleegkundige als mede-coördinator binnen een interdisciplinair team. Een belangrijke evolutie waarbij een kwaliteitsvolle opleiding noodzakelijk is. Na het volgen van deze module beroertezorg – die ook erkend is door de Belgian Stroke Council en de European Stroke Organisation – beschik je als verpleegkundige of andere paramedicus over de nodige vorming om deel uit te maken van een beroerteteam. 

Postgraduaat neurologische zorg – voortgezette opleiding Beroertezorg (10 SP) in samenwerking met VIVES hogeschool (Brugge)            

Sinds dit academiejaar is het NIEUW dat 2 hogescholen (VIVES en UCLL) gaan samenwerken om de opleiding Beroertezorg te organiseren.

Dit betekent concreet dat er lesdagen georganiseerd worden afwisselend in VIVES te Brugge, UCLL te Leuven en UCLL te Limburg. Deze lessen kunnen telkens op de campus gevolgd worden, maar je hebt ook de mogelijkheid om online deel te nemen. Echter verwachten wij om de les fysiek te volgen wanneer de les in jouw regio wordt georganiseerd. Waarbij de provincies Vlaams-Brabant – Limburg – Antwerpen aansluiten op de campus Leuven en Genk. Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen sluiten aan in VIVES te Brugge. Cursisten vanuit Brussel kiezen een regio. Uiteraard ben je vrij om alle lessen op de campus te volgen. Dit kunnen we alleen maar aanmoedigen. 

Lesdata

9 lesdagen + examen + paper 

 • Donderdag 5 oktober 2023 (Online)
 • Dinsdag 10 oktober 2023 (VIVES Brugge)
 • Donderdag 19 oktober 2023 (UCLL Leuven)
 • Dinsdag 24 oktober 2023 (VIVES Brugge)
 • Donderdag 9 november 2023 (UCLL Limburg)
 • Dinsdag 21 november (VIVES Brugge) Verplichte aanwezigheid voor iedereen!
 • Donderdag 30 november 2023 (UCLL Leuven)
 • Dinsdag 5 december 2023 (VIVES Brugge)
 • Donderdag 14 december 2023 (UCLL Limburg)
 • Schriftelijk examen: 15 januari 2024  (voormiddag) 
 • Paper presentatie: 15 januari 2024 (namiddag) 

Neurochirurgische zorg

 • De voortgezette opleiding neurochirurgische zorg biedt verpleegkundigen die werken op een afdeling neurochirurgie of in het operatiekwartier een gedetailleerde verdieping in alle mogelijke neurochirurgische behandelingen, met de nadruk op de bijdrage van de neuroverpleegkundige. 

Postgraduaat neurologische zorg – voortgezette opleiding Neurochirurgische zorg (10 SP) in samenwerking met Artevelde hogeschool (Gent)                

Sinds dit academiejaar is het NIEUW dat 2 hogescholen (Artevelde en UCLL) gaan samenwerken om de opleiding Neurochirurgische zorg te organiseren.


Dit betekent concreet dat er lesdagen georganiseerd worden afwisselend in Artevelde te Gent, UCLL te Leuven en UCLL te Limburg. Deze lessen kunnen telkens op de campus gevolgd worden, maar je hebt ook de mogelijkheid om online deel te nemen. Echter verwachten wij om de les fysiek te volgen wanneer de les in jouw regio wordt georganiseerd. Waarbij de provincies Vlaams-Brabant – Limburg – Antwerpen aansluiten op de campus Leuven en Genk. Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen sluiten aan in VIVES te Brugge. Cursisten vanuit Brussel kiezen een regio. Uiteraard ben je vrij om alle lessen op de campus te volgen. Dit kunnen we alleen maar aanmoedigen. 

Lesdata

De voortgezette opleiding vindt plaats in de periode februari 2024 – juni 2024 en wordt als volgt opgevat:

7 lesdagen van 09.00u tot 17.00u

 • Vrijdag 16 februari 2024 (online)
 • Donderdag 29 februari 2024 (UCLL Leuven)
 • Donderdag 14 maart 2024 (online)
 • Donderdag 28 maart 2024 (UCLL Genk)
 • Vrijdag 19 april 2024 (Artevelde Gent)
 • Donderdag 2 mei 2024 (online)
 • Vrijdag 17 mei 2024 (Artevelde Gent)

  De cursist wordt beoordeeld op basis van een schriftelijk examen én het schrijven en presenteren van een paper:
  • Schriftelijk examen: vrijdag 14 juni 2024
  • Paper presentatie: vrijdag 14 juni 2024

Neurologische zorg 

 • In deze module staat niet de verpleegkundige als expert centraal, maar delen therapeuten zoals kinesisten, ergotherapeuten, diëtisten en psychologen hun kennis en ervaringen zodat verpleegkundigen en andere professionals deze kaders mee kunnen integreren in hun alledaagse zorg.
  (Kan je niet aan Hogeschool UCLL volgen.)

  Campus Gasthuisberg Leuven en Campus Genk

  Studiegeld Basisopleiding Neurologische Zorg

  Volledige module

  De richtprijs voor de Basisopleiding Neurologische zorg bedraagt €800  (UCLL medewerkers genieten 30% korting). Begrepen in deze prijs  is het digitale platform van de hogeschool en het gebruik van de interne faciliteiten (exclusief catering). De hogeschool beschikt over een cafetaria met democratische prijzen.

  De opleiding komt in aanmerking voor betaald educatief verlof. Je kan betaald worden met opleidingscheques als je voldoet aan de voorwaarden.

  Permanente vorming

  De lesdagen van de Basisopleiding Neurologische zorg  staan ook open voor permanente vorming. Het inschrijvingsgeld per lesdag bedraagt €75, inclusief syllabus en exclusief catering.  De hogeschool beschikt over een cafetaria met democratische prijzen.

  Wanneer de cursist 32 uren permanente vorming volgt, komt deze in aanmerking voor betaald educatief verlof. Je kan betalen met opleidingscheques  als je voldoet aan de voorwaarden. 

  Studiegeld module beroertezorg

  Het inschrijvingsgeld voor de volledige module Beroertezorg bedraagt €800. Begrepen in deze prijs is het digitale platform van de hogeschool en het gebruik van de interne faciliteiten (exclusief catering). De hogeschool beschikt over een cafetaria met democratische prijzen.

  De opleiding komt in aanmerking voor betaald educatief verlof. Je kan betalen met opleidingscheques  als je voldoet aan de voorwaarden.

  Inschrijven

  Inschrijven voor deze module doe je via VIVES hogeschool met deze link.

  Inhoudelijke informatie

  Stefanie Vandenberghe
  Coördinator Levenslang Leren - Vives Healthcareschool Brugge
  stefanie.vandenberghe@vives.be 
  050 30 51 87 

  Wendy Sterckx
  Coördinator UCLL
  wendy.sterckx@ucll.be

  Administratie (inschrijving - facturatie - VOV)

  Heidi Descheemaecker
  Verantwoordelijke administatie  Levenslang Leren - Vives Healthcareschool Brugge
  heidi.descheemaecker@vives.be 
  050 30 51 93 

  Studiegeld postgraduaat Neurologische Zorg

  Kostprijs
  € 800 ( inclusief digitaal syllabusmateriaal)
  De opleiding is erkend in het kader van Vlaams opleidingsverlof.

  Inschrijven
  Inschrijven kan door aan te melden (verplicht) bij Wendy Sterckx, via wendy.sterckx@ucll.be met vermelding van je diploma en motivatie voor het volgen van de opleiding.

  Inhoudelijke informatie

  Sarah Wulteput
  Coördinator Artevelde Hogeschool
  sarah.wulteput@arteveldehs.be

  Wendy Sterckx
  Coördinator UCLL
  wendy.sterckx@ucll.be

  Je kan dit postgraduaat ook volgen binnen het stelsel van Vlaams Opleidingsverlof. 
  (erkenningsnummer ODB-1001820)

  Neurologische zorg, iets voor jou?

  Opleidingstype