Niet-confessionele zedenleer basisonderwijs | UCLL

Leraar NCZ basisonderwijs

In deze opleiding krijg je inzicht in essentiële, vrijzinnige inhouden en organisaties die aan bod komen in de les zedenleer. Je leert ook verschillende technieken en vaardigheden om:

 • informatie juist te vergaren en te verwerken;
 • actualiteit te bespreken met kinderen;
 • een kritische houding aan te nemen.

Naast hoorcolleges en seminaries, ga je ook op stage en neem je deel aan een feest van de vrijzinnige jeugd in een regio naar keuze.

Voor wie?

Dit postgraduaat is gericht op studenten met een bachelor- en/of pedagogisch diploma die een groot levensbeschouwelijk engagement willen opnemen. Heb je een humanistisch vrijzinnige levenshouding, een maatschappijkritische houding en een democratische ingesteldheid? Beschik je over een groot inlevingsvermogen in de leefwereld van kinderen? Ben je sociaal en communicatief? Ben je in staat om een goede relatie op te bouwen met jonge kinderen? Dan is dit postgraduaat zeker iets voor jou.

Zit je nog in het laatste jaar van een educatieve bachelor en wil je al starten met deze opleiding? Dat kan als de uurroosters het toelaten. Je kan wel pas een officiëel getuigschrift van deze opleiding behalen nadat je een educatieve bachelor op zak hebt.

Humanistische filosofie

3 studiepunten

Didactiek en praktijk niet-confessionele zedenleer

5 studiepunten

Micro-teaching niet-confessionele zedenleer

3 studiepunten

Stage niet-confessionele zedenleer

6 studiepunten

Praktijkonderzoek (= eindwerk)

3 studiepunten

Humanistische filosofie

3 studiepunten

Didactiek en praktijk niet-confessionele zedenleer

5 studiepunten

Micro-teaching niet-confessionele zedenleer

3 studiepunten

Stage niet-confessionele zedenleer

6 studiepunten

Praktijkonderzoek (= eindwerk)

3 studiepunten

Inhouden die aan bod komen

 • Inleiding:  de betekenis en geschiedenis van (georganiseerde) niet-confessionele vrijzinnigheid, vrijzinnige organisaties, tijdschriften en basiswerken rond moraal in het lager onderwijs
 • Methodiek: methodiek van het moraalonderricht,  lessen en lesvoorbereidingen opstellen, didactische werkvormen aanleren, lespakketten rond moraalthema's in de lagere school ontwerpen, observatiestage van 10 lesuren en lesstage van 20 lesuren in een school naar keuze
 • Voorstelling: voorstelling en verwerking van het leerplan
 • Gevoelens: inzicht verwerven in doelstellingen, werking (2de + 3de graad) en oefeningen rond 'een doos vol gevoelens(link is external)'
 •  Filosoferen met kinderen: korte historiek en doelstellingen van filosoferen met kinderen, inhouden van werkboeken en teksten bespreken, praktische oefeningen
 • Ontwikkeling van waarden en normen in de klas
 • Opvang: hoe leerlingen opvangen vanaf het eerste studiejaar

 

Meer inhoudelijke informatie over de opleidingsonderdelen vind je in de programmagids.

Praktische info

Algemeen

 • Het postgraduaat is een éénjarige opleiding van 20 studiepunten, maar kan des gewenst over 2 academiejaren gespreid worden.
 • Startinformatie vind je vanaf augustus online. 
 • De lessen worden op woensdagnamiddag ingericht van 14u30 tot 17u30 in Campus Hertogstraat. Uitzonderlijk kan in overleg eventueel op zaterdagvoormiddag een inhaal-les gepland worden.
 • Meer informatie over het studiegeld vind je online.

Contact opnemen?

Wens je contact op te nemen met de opleiding? Mail naar camille.blanckaert@ucll.be of annet.devroey@ucll.be.

Campus Hertogstraat

Niet-confessionele zedenleer basisonderwijs, iets voor jou?

Opleiding te volgen op
Opleidingstype