Onderwijstechnoloog | UCLL

Word pedagogisch ICT-ondersteuner

Met de digisprong in alle Vlaamse scholen is de rol van een pedagogisch ICT-coördinator niet meer weg te denken. Elke school moet meer dan ooit didactisch ondersteund worden. Het takenpakket is divers en erg uitgebreid. UCLL lerarenopleiding wil je hierin begeleiden en je een aantrekkelijke basis meegeven om mee aan de slag te gaan!

Binnen het postgraduaat onderwijstechnoloog word je vooral voorbereid op een rol als pedagogisch ICT-ondersteuner. Naast de ethische en coachende aspecten van ICT-ondersteuning leer j​e vanuit een passende visie een ICT-beleidsplan opstellen voor jouw school of organisatie. ​Vanuit de aangeleerde digitale didactiek leer je enerzijds hoe je (groepen) leerlingen ondersteunt in hun ICT-vaardigheden en mediawijsheid, maar ook hoe je je team onderwijskundig ondersteunt bij het didactisch gebruik van ICT. ​ Aan de hand van praktijkgerichte opdrachten pas je alle opgedane kennis en vaardigheden toe in een/jouw school of andere organisatie. De opleiding wordt ook vormgegeven als een lerend netwerk, waarbij de ervaringen van deelnemers uitgewisseld worden, en deelnemers ook van elkaar leren.

Voor wie?

 • Ben je een leerkracht, pedagogisch ICT-coördinator of schoolmedewerker die de collega’s mee op sleeptouw wil nemen in digitaal leren en lesgeven?  Ben je in je organisatie of bedrijf als trainings- of vormingsverantwoordelijke bezig met leermethodieken en de digitale aspecten van leren? Dan is dit postgraduaat de extra upgrade die je nodig hebt!
 • Cursisten die niet in het onderwijs tewerkgesteld zijn, kunnen ook instromen.
   

Toelatingsvoorwaarden

 • Je beschikt over een graduaats-, bachelor- of masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring.
 • Wil je inschrijven? Contacteer ons eerst via dit online toelatingsformulier 

Evaluatie

 • De evaluatie gebeurt aan de hand van opdrachten en activiteiten/tussenkomsten tijdens synchrone leermomenten en op onze Teams-kanalen.
 • Als je voor alle opleidingsonderdelen (OPO’s) slaagt, krijg je een postgraduaatgetuigschrift. Als je niet voor alle OPO’s ingeschreven of geslaagd bent, kan je een creditattest verkrijgen per OPO.

Studieprogramma postgraduaat onderwijstechnoloog

Je neemt 5 opleidingsonderdelen op, verdeeld over 2 semesters.

In het eerste semester (start september) volg je eerst Beleidsaspecten van digitalisering, en daarna Ondersteunen van lesgeven met ICT.

In het tweede semester (start februari) staan dan de andere 3 opleidingsonderdelen op het programma: eerst Ondersteunen van leren met ICT gevolgd door Ethiek en ICT. Gedurende het tweede semester loopt parallel ook het opleidingsonderdeel Coachen van betrokkenen bij digitalisering van leren.

In elk opleidingsonderdeel is een praktijkcomponent opgenomen, waarbinnen je alle opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk van een school of andere organisatie toepast.

Je kan ook opstarten in februari (let wel, dan kan de kostprijs hoger uitkomen, doordat je elk academiejaar een vast inschrijvingsgeld moet betalen)

OPO

Sem

sp

Inhoud

Beleidsaspecten bij digitalisering van leren

1

3

Beleidsplan opstellen en implementeren; Onderwijsinnovatie; Veranderingsmanagement; Leerlijn mediawijsheid ontwikkelen; Didactische typologie van courante platformen; E-inclusie

Ondersteunen van lesgeven met ICT 

1

6

Effectief digitale toepassingen kiezen en inzetten; Nascholingen geven; Ontwikkelen van digitale leermiddelen; Digitale didactiek; evalueren

Coachen van betrokkenen bij digitalisering en leren

2

4

Coaching van collega’s en betrokkenen, gesprekken met ouders i.f.v. digitalisering. Mediawijsheid: hoe omgaan met de effecten van digitaal grensoverschrijdend gedrag. Schoolbreed werken omtrent digitale balans en mediawijsheid

Ondersteunen van leren met ICT

2

6

Realisatie en opvolging leerplannen ICT; digitale didactiek; technologie als hulp bij leerbeperkingen en differentiatie; gamebased learning

Ethiek en ICT

2

3

Basis GDPR; Auteursrechten en onderwijs; Afspraken sociale media en digitale communicatie

OPO

Sem

Beleidsaspecten bij digitalisering van leren

1

Ondersteunen van lesgeven met ICT 

1

Coachen van betrokkenen bij digitalisering en leren

2

Ondersteunen van leren met ICT

2

Ethiek en ICT

2

OPO

sp

Beleidsaspecten bij digitalisering van leren

3

Ondersteunen van lesgeven met ICT 

6

Coachen van betrokkenen bij digitalisering en leren

4

Ondersteunen van leren met ICT

6

Ethiek en ICT

3

OPO

Inhoud

Beleidsaspecten bij digitalisering van leren

Beleidsplan opstellen en implementeren; Onderwijsinnovatie; Veranderingsmanagement; Leerlijn mediawijsheid ontwikkelen; Didactische typologie van courante platformen; E-inclusie

Ondersteunen van lesgeven met ICT 

Effectief digitale toepassingen kiezen en inzetten; Nascholingen geven; Ontwikkelen van digitale leermiddelen; Digitale didactiek; evalueren

Coachen van betrokkenen bij digitalisering en leren

Coaching van collega’s en betrokkenen, gesprekken met ouders i.f.v. digitalisering. Mediawijsheid: hoe omgaan met de effecten van digitaal grensoverschrijdend gedrag. Schoolbreed werken omtrent digitale balans en mediawijsheid

Ondersteunen van leren met ICT

Realisatie en opvolging leerplannen ICT; digitale didactiek; technologie als hulp bij leerbeperkingen en differentiatie; gamebased learning

Ethiek en ICT

Basis GDPR; Auteursrechten en onderwijs; Afspraken sociale media en digitale communicatie

De opleiding heeft me geleerd hoe je dingen in beweging zet op school. Kleine stappen vooruit zijn ook stappen vooruit. Ik kan de postgraduaat alleen maar aanraden. Het was een hele fijne, leerrijke ervaring.

Natalie Provost, pedagogisch ICT-coördinator
Lees het hele artikel

Deze opleiding helpt om mijn collega’s nog meer te ondersteunen want we moeten op de kar springen zodat we onze leerlingen kunnen opvoeden in mediawijsheid, digitale wijsheid en efficiëntie.

Liesbeth Last, pedagogisch ICT-coördinator
Lees het hele artikel

Praktische info

Een kort woordje uitleg over de praktische kant van deze opleiding:

 • Het postgraduaat wordt gespreid over 2 semesters.
 • Je kan starten in september of in februari. Let op: wanneer je de opleiding over twee of meer academiejaren spreidt, ligt de kostprijs hoger doordat je de vaste inschrijvingskost opnieuw betaalt.
 • Je volgt de opleiding op je eigen tempo. Houd er rekening mee dat elke SP dat je opneemt, overeenkomt met 25 tot 30 studiebelastingsuren. Als je dus 3 opleidingsonderdelen opneemt van 3 SP, dan moet je rekening houden met werk ten bedrage van 3 x 3SP x 25/30 SBU = 225 tot 270 uur werk.  Dit is inclusief de contacttijd.
 • Kostprijs = 1 400,00 Eur waarvan 300,00 Eur vaste inschrijvingskost per jaar en 50,00 Eur per opgenomen studiepunt.
 • Na het afronden van de opleiding ontvang je het certificaat van de Vlaamse ICT-coördinatoren Liga (VICLI) van pedagogisch ICT-coördinator.

Toelatingsformulier postgraduaat Onderwijstechnoloog

Docenten

Bart Boelen

Bart is onderwijstechnoloog, expert hybride leren en onderzoeker aan UCLL. Voorheen was hij leraar lager onderwijs, waarna hij een master in E-learning Design and Development behaalde. Als pedagogisch ICT-coördinator heeft hij het digitaliseringsproces uitgestippeld en ondersteund in het Atlascollege in Genk. Daarnaast nam hij ook de lead bij de  onderwijsinnovatie op de T2-campus. Momenteel ondersteunt hij collega’s en teams van UCLL in het ontwikkelen van hybride cursussen, en begeleidt hij scholen(groepen) in het uittekenen van een plan op maat voor de digisprong.

Katja Bongaerts

Katja behaalde haar masterdiploma aan de Economische Hogeschool Limburg en haar pedagogisch diploma aan het Limburgs Universitair Centrum. Na enkele jaren in het secundair onderwijs als leerkracht en ICT-coördinator, werkt ze nu al meer dan 20 jaar in de lerarenopleiding van de UCLL als lector informatica. Ter ondersteuning van de onderwijspraktijk is ze verbonden als onderzoeker aan de Techniek- en wetenschapsacademie van de UCLL.

Katja Claes

Katja studeerde aan het Limburgs Universitair Centrum waar ze een master behaalde en haar pedagogisch diploma. Na haar studies werkte ze als leerkracht in het secundair onderwijs daarna begon ze als ICT-coördinator in de lerarenopleiding lager- en kleuteronderwijs van de UCLL. Nu is ze al meer dan 20 jaar lector informatica in de lerarenopleiding secundair onderwijs. Ter ondersteuning van de lespraktijk voert ze ook onderzoek naar verschillende ICT-gerelateerde thema's.

Tom Vandries

Tom Vandries is master in de orthopedagogiek en gepassioneerd door het kruispunt van opvoeding en technologie. Hij wisselt graag uit met ouders, leerkrachten en professionals over deze uitdagingen en valkuilen binnen opvoeding en onderwijs. Als onderzoeker en lector aan hogeschool UCLL verdiepte hij zich in de laatste nieuwe ontwikkelingen omtrent (media)opvoeding. Hij is lesgever in diverse opleidingsonderdelen zoals: pedagogie en verbindend samenwerken,  … . Tenslotte is hij actief als zelfstandig pedagoog (o.a. als freelancer voor Sensoa) waarin hij scholen en organisaties ondersteunt in het omgaan met mediawijze thema’s en online risico’s.