Praktijkgerichte jeugdcriminologie | UCLL

Postgraduaat Praktijkgerichte Jeugdcriminologie, iets voor jou?

Deze opleiding beoogt kennis en vaardigheden bij te brengen en een kritische kijk te geven op het brede terrein van de adolescentie en hiermee gepaard gaande problematieken, gaande van ‘normaal’ verloop, verontrusting tot vormen van problematisch en/of delinquent gedrag. Je leert wat de aard, oorzaken, verklaringen en aanpak van jeugdcriminaliteit zijn. Je ervaart wat de taal van de jongeren is en hoe je met hen in contact kunt blijven, ook als het spant. Je krijgt concrete tools, inzichten en methodieken die je in de praktijk kan inzetten. Kortom: Voor deze jongeren wil jij het verschil maken! 

Je hebt jongeren die problemen hebben en die voor problemen zorgen, dat is waar de jeugdcriminoloog zich mee bezig houdt’. Dit is voor mij de essentie van het postgraduaat en waar het zich onderscheidt met de hulpverlening.

De troeven van dit postgraduaat

 • We zetten maximaal in op contact met het werkveld. Ervaringen van professionals en jongeren zelf vormen een belangrijk deel van de opleiding. Tijdens bezoeken aan organisaties uit het werkveld krijg je inzichten in de leefwereld van jongeren en maak je kennis met de methodieken van dichtbij. 
 • Je krijgt veel kansen om je praktische vaardigheden te trainen. Er zijn trainingssessies tijdens de lessen maar ook bij voorzieningen en organisaties. Je werkt met casussen en je bespreekt begeleidingstrajecten.
 • Je maakt kennis met de meest actuele tendensen: er worden lezingen en workshops georganiseerd door gastdocenten en experten.
We hebben vooral nood aan collega’s die een genuanceerde kijk op jeugddelictplegers hebben en vanuit verschillende invalshoeken naar deze jongeren en hun gedrag kijken en hiermee aan de slag gaan. Ze kansen geven en mislukkingen accepteren maar als nieuwe leermomenten aanzien.

Wie ben jij?

Je beschikt over een bachelor- of graduaatsdiploma binnen het studiegebied sociaal-agogisch werk en bent op zoek naar specifieke kennis en vaardigheden op vlak van toegepaste en praktijkgerichte jeugdcriminologie, zonder een langere theoretische universitaire studie aan te gaan. Of je bent een professional die reeds in het werkveld meedraait en zich willen specialiseren in één of meerdere jeugdcriminologische thema’s

Dit postgraduaat is voor leefgroepbegeleiders die al wat ervaring hebben, maar zich verder willen bekwamen en versterken in het werken in complexe situaties.

Studieprogramma

Het Postgraduaat Praktijkgerichte Jeugdcriminologie bestaat uit 36 studiepunten en 8 modules. 

 • Module 1: Toegepast jeugdrecht – 4SP – SEM1
 • Module 2: Toegepaste jeugdcriminologie – 6SP – SEM1
 • Module 3: Omgaan met agressie– 6SP – SEM1
 • Module 4: Cyberdelinquentie en jongeren – 3SP – SEM1
 • Module 5: Psychopathologie en jeugddelinquentie – 4SP – SEM2 
 • Module 6: Middelengebruik en criminaliteit – 4SP – SEM2
 • Module 7: Herstelgericht werken - 6SP – SEM2
 • Module 8: Actuele en internationale tendensen binnen jeugdcriminologie – 3SP – SEM2

Na het succesvol doorlopen van de 8 modules, ontvang je het getuigschrift van postgraduaat Praktijkgerichte Jeugdcriminologie. De evaluatie bestaat uit een schriftelijke voorbereiding en mondelinge examens, met deelopdrachten binnen de modules.

Download hier de flyer van het postgraduaat.

Inhouden van de modules

MODULE 1: Toegepast jeugdrecht – SEM 1
Openvouwen
MODULE 2: Toegepaste jeugdcriminologie – SEM 1
Openvouwen
MODULE 3: Omgaan met agressie – SEM1
Openvouwen
MODULE 4: Cyberdelinquentie en jongeren - SEM1
Openvouwen
MODULE 5: Psychopathologie en jeugddelinquentie - SEM 2
Openvouwen
MODULE 6: Middelengebruik en criminaliteit - SEM 2
Openvouwen
MODULE 7: Herstelgericht werken - SEM 2
Openvouwen
MODULE 8: Actuele & internationale tendensen binnen jeugdcriminologie - SEM 2
Openvouwen
Toekomstige professionals worden in het postgraduaat uitgedaagd en getriggerd door zoveel mogelijk ervaringen met de praktijk én jongeren zelf op te doen

Campus Hasselt

De lessen vinden plaats op Campus Hasselt.

Praktisch

De opleiding met 8 modules loopt gedurende één academiejaar op dinsdag van 16u00 tot 19u00 en op donderdag van 18u00 tot 21u00 (m.i.v. 15min pauze). Werkveldbezoeken vinden voornamelijk plaats in de namiddag op dinsdagen en donderdagen. De opleiding start in de voorlaatste week van september (op 24 september 2024) en eindigt in juni. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen. We bieden een modeltraject aan waarin studenten het gehele postgraduaat doorlopen in 1 academiejaar. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om als student één of meerdere modules afzonderlijk te doorlopen of om de hele opleiding op jouw eigen tempo te doorlopen. 

Vooropleiding

Een minimale vereiste om het postgraduaat aan te vangen is het beschikken over een diploma hoger onderwijs (graduaat of bachelor). Het postgraduaat richt zich op de eerste plaats op afgestudeerde bachelors en graduaten binnen het studiegebied sociaal-agogisch werk. Ook pasafgestudeerden uit andere studiegebieden die reeds in het werkveld staan, kunnen instromen, maar dan worden via een intakegesprek volgende zaken afgetoetst: verwachtingen t.a.v. de kennis, vaardigheden en attitudes, motivatie, voorkennis, noden en hoe het aanbod hierop kan aansluiten om zo het meest ideale traject uit te stippelen met inbegrip van eventuele EVC/EVK. Daarnaast richt dit postgraduaat zich ook op professionals die reeds in het werkveld meedraaien en zich willen specialiseren in één of meerdere jeugdcriminologische thema’s. 

Getuigschrift

Nadat je de evaluatie met succes hebt afgerond en geslaagd bent voor de deelopdrachten binnen de modules, ontvang je een officieel getuigschrift van postgraduaat Praktijkgerichte Jeugdcriminologie uitgereikt door hogeschool UCLL. 

Inschrijven

Wil je inschrijven? Vul dan eerst het online toelatingsformulier in. Indien je niet in het bezit bent van een diploma hoger onderwijs (graduaat of bachelor) binnen het studiegebied sociaal-agogisch werk dien je dit te vermelden in het toelatingsformulier (zie vooropleiding). Bij goedkeuring krijg je via mail een toelatingsformulier afgeleverd, waarmee je vlot de inschrijvingsprocedure kan doorlopen. 

Zonder het doorlopen van de toelatingsprocedure (zie onderstaande toelatingsformulier) is inschrijving onmogelijk.  Je inschrijving is ook pas definitief nadat je het inschrijvingsgeld betaalt.

Voor het gehele postgraduaat kunnen zich per jaar maximum 50 studenten inschrijven. We streven naar een gezonde mix van studenten uit verschillende afstudeerrichtingen en sectoren.

Indicates required field
Voornaam
Naam
Geslacht
Vermeld hier al de opleidingen die je gevolgd hebt in het hoger onderwijs, inclusief naam van de opleidingsinstelling én jaar van behalen van diploma('s).

Indien je niet werkt, noteer dan je huidige bezigheden (vb werkzoekend, student, enz.) Werkervaring is niet verplicht om deel te nemen aan deze opleiding.
Dit is louter ter info: ervaring is niet noodzakelijk voor inschrijving voor deze opleiding
Educatief verlof
Ik schrijf in voor
Inschrijven per module
OPGELET: Modules 3 en 7 zijn verplicht samen te volgen en kunnen niet afzonderlijk doorlopen worden.
Noteer hier waarom je deze opleiding wenst te volgen.

Praktijkgerichte jeugdcriminologie, iets voor jou?

Opleiding te volgen op
Programme type
Eerstvolgende infodag
Pieter Frederix
Coördinator Postgraduaat Praktijkgerichte Jeugdcriminologie