Samenwerkingsgericht en systemisch werken met gezinnen | UCLL

Postgraduaat Samenwerkingsgericht en systemisch werken met gezinnen

 • Je leert met  gezinsleden een samenwerkingsrelatie in de steigers zetten, hun leef- en betekeniswereld te exploreren en veranderingsprocessen opzetten.
 • Je traint je in het maken van gezinstaxaties en het weloverwogen methodisch interveniëren tijdens gesprekken met een of meerdere gezinsleden.
 • Je krijgt zicht op de diversiteit aan gezin- en familieconstellaties, interacties tussen verschillende generaties, omgangsvormen in families,  botsende belangen en verantwoordelijkheden van gezinsleden en je krijgt de nodige methodische handvatten om hiermee om te gaan.
 • Je verdiept je in enkele thema’s waar gezinsleden mee kunnen worstelen, zoals problematische scheidingen, nieuw samengestelde gezinnen, crisis in gezinnen, ontwikkelingsmoeilijkheden of een diagnose bij een of meerdere gezinsleden.
 • Je besteedt ook aandacht aan de verschillende samenwerkings- en overlegvormen tussen gezin en hulpverleningsinstanties en leert je bewegen binnen multidisciplinaire werkcontexten.

Wie ben je?

Om tot de postgraduaatopleiding te worden toegelaten, beschik je over een bachelor- of masterdiploma of een hiermee gelijkgesteld diploma in één van volgende studiegebieden: gezondheidszorg, sociaal-agogisch werk, onderwijs, geneeskunde, sociale gezondheidswetenschappen, psychologie of pedagogische wetenschappen. 

Je werkt als hulpverlener en je werkt direct of indirect met gezinnen.  Je spreekt het hele gezin of met  kinderen, jongeren, ouders afzonderlijk en moet vanuit die positie het gezin in het vizier houden. Zowel hulpverleners uit de jeugdhulpverlening in de brede zin van het woord, als hulpverleners uit de volwassenenzorg die direct of indirect werken met gezinnen, behoren tot de doelgroep van deze opleiding. 

Concreet:  

 • Werkzaam zijn en ervaring hebben in de hulpverlening  en/of het begeleidingswerk (ambulant, residentieel, privépraktijk). 
 • Voor minimaal 2 dagen in de week kunnen werken met een mandaat als psychosociale begeleider en/of counselor (i.o.). Met minimaal 5 cliënten of cliëntgerichte systemen per week.   
 • Voor de opleidingen die je kiest in het traject, relevante praktijk hebben of kunnen garanderen. 
 • Bereid zijn te reflecteren op eigen praktijk, achtergronden, werkcontexten en aannames en deze te delen met de andere groepsleden en de opleider.   Bereid zijn om het geleerde in de eigen praktijk toe te passen.   
 • In staat zijn om aanwezigheid tijdens de opleidingsdagen te garanderen 
 • Engagement willen opnemen om – binnen het leertraject – drie postgraduaten in een periode van vijf jaar te volgen. 

Het postgraduaat omvat 18 dagen en 12 uur intervisie die gespreid worden over een academiejaar en bestaat uit drie opleidingsonderdelen. Ieder opleidingsonderdeel belicht een specifiek onderwerp waarmee je geleidelijk je kennis en vaardigheden verdiept. 

Studieprogramma Openvouwen

Praktische informatie

Locatie

De opleiding vindt plaats  in de gebouwen van Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen. 

Lesdagen

De lessen vinden plaats op donderdag (tussen midden september en midden juni) telkens van 9.00 tot 16.00 .

Inschrijven

Meer informatie en inschrijven voor het programma.  

Na inschrijving ben je student aan de Hogeschool UCLL met alle rechten en plichten. De onderwijsactiviteiten vinden in principe steeds plaats bij de Interactie-Academie. 

Extra

Inschrijvingskosten: € 55 

Studiegeld: €3300 (Inclusief cursusgeld, catering, studiemateriaal) 

Op het einde van de opleiding verwerf je het getuigschrift ‘Postgraduaat Samenwerkingsgericht en systemisch werken met gezinnen ’. 

Voor postgraduaten zijn het Onderwijs- en examenreglement van Hogeschool UCLL van toepassing. Daarnaast is voor de opleidingen en opleidingsonderdelen  de programmagids (en eventueel  de aanvulling) van toepassing.  

Voor informatie over het programma kan je terecht bij : 
Sabine Vermeire Sabine.Vermeire@iaac.eu

Voor administratieve vragen  kan je terecht bij: 
Katia Verheyen - Katia.verheyen@ucll.be

Samenwerkingsgericht en systemisch werken met gezinnen, iets voor jou?

Opleiding te volgen op
Opleidingstype