School voor Allen | UCLL

Inclusief onderwijs

Diversiteit is steeds meer aanwezig in het (Vlaams) onderwijs. Scholen erkennen de diversiteit, maar blijven het moeilijk vinden om het als de norm te beschouwen. Enkele vaststellingen:

 • binnen het ondersteuningsbeleid van de overheid is er een verschuiving van het M-decreet naar een nieuw begeleidingsdecreet;
 • ondersteuners zijn (nog steeds) zoekende naar een helder functieprofiel;
 • leerkrachten en directies vragen zich af hoe ze inclusief onderwijs haalbaar kunnen realiseren.

Diversiteit waarderen en benutten, duurzame partnerschappen opzetten en verbindend samenwerken, blijken een antwoord in de goede richting.

De nood aan professionalisering rond diversiteit en inclusie neemt opnieuw toe. Diversiteit waarderen en benutten, duurzame partnerschappen opzetten en verbindend samenwerken, blijken een antwoord in de goede richting. Maar hoe begin je daaraan? Waar zitten de valkuilen en vooral waar liggen kansen? Hoe zorg je ervoor dat een professionele en inspirerende cultuur ontstaat waar een collectieve inclusieve ambitie zichtbaar en voelbaar wordt? Hoe schep je een schoolklimaat waarin iedereen welkom is? 

Vraag je je daarnaast ook af hoe je op een positieve en haalbare manier aan de slag kan gaan met die brede diversiteit in je klas? Hoe je naast de leerlingen ook de leerkracht weer in zijn/haar sterkte kan zetten? Dan is deze opleiding iets voor jou.  Met het postgraduaat School voor allen, waarbij theorie en praktijk verweven worden, versterk je je basis om diversiteit op school- en klasniveau te integreren en bouw je aan de fundamenten van een betekenisvolle communicatie.

Jongen in rolstoel praat met meisje

Iets voor jou?

De opleiding richt zich op leraren(teams), ondersteuners, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, CLB-medewerkers en directies, maar ook ondersteunende therapeuten en assistenten, zijn welkom. Je kan zowel individueel als in team inschrijven. De opleiding wordt ingericht vanaf 8 deelnemers.

Wanneer je reeds een diploma Buitengewoon Onderwijs hebt, kom je in aanmerking voor een aantal vrijstellingen in dit postgraduaat.

Studieprogramma

Het postgraduaat School voor Allen telt 20 studiepunten en bevat de volgende opleidingsonderdelen:

 • Diversiteit en inclusie - 4 studiepunten
 • Flexibel onderwijs - 4 studiepunten
 • Planning en coaching - 3 studiepunten
 • Sociale netwerken - 3 studiepunten
 • Praktijkonderzoek - 6 studiepunten

Meer inhoudelijke informatie over de opleidingsonderdelen vind je in de programmagids.

Doelstellingen opleiding

Met het oog op de ontwikkeling van duurzame partnerschappen voor een professionele ondersteuning van leerlingen (met specifieke onderwijsbehoeften), zetten we in dit traject enerzijds in op het creëren van sterke partnerschappen tussen scholen, ondersteuners en andere partners en anderzijds op het versterken van begeleidingscompetenties op leerkracht-, leerling-, team- en schoolniveau. In dit éénjarig traject worden 2 doelstellingen nagestreefd. Kortom, je krijgt een schat aan ideeën voor de dagelijkse praktijk!

Je krijgt effectieve strategieën en materialen om te coachen, te ondersteunen en te begeleiden. We werken samen aan de ontwikkeling van  duurzame partnerschappen voor een professionele ondersteuning in een sterke school. Je werkt in kleine groepen en interactief, met lesmomenten en schoolgebonden opdrachten.

Daadwerkelijke ondersteuning op de klas- en schoolvloer

Als sterke partners kan je :

 • ondersteuning bieden op klas, team- en schoolniveau en leren welke methodieken zich hiertoe lenen;
 • omgaan met weerstanden;
 • vraag en aanbod op elkaar  afstemmen via vraagverheldering, doelen, aanpak of plannen uittekenen en uitvoeren, rekening houdend met het uitgangspunt van leraar(team)gerichte ondersteuning;
 • coachen en ondersteunen in functie van het onderwijzen van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften;
 • functie en taken afbakenen met focus op leerkrachten/(team)gerichte ondersteuning. 
Ontwikkeling van een lerende organisatie
 • ontwikkelen van een (school)visie op de eigen aanpak bij de ondersteuning van leerkrachten/leerlingen en die kunnen afstemmen op elkaar;
 • als team/school constructief en doelgericht ervaringen kunnen delen en successen kunnen vieren;
 • ontwikkelen van leiderschap in team/op school;
 • met elkaar in dialoog gaan rond begeleiding op schoolniveau en de betekenis van inclusieve schoolontwikkeling en rond visie en cultuur t.a.v. ondersteuning van kinderen en jongeren met specifieke onderwijsbehoeften (SOB) en teamgerichte ondersteuning.
 • zoeken naar hoe we op een duurzame manier kunnen verbinden én in verbinding blijven met alle betrokken partners?

Tool: index voor inclusie

Een van de methodieken waarmee je concreet aan de slag gaat is de ‘Index voor inclusie’. Dit is een reflectie-instrument om scholen in samenwerking met alle partners te ondersteunen in het proces van inclusieve schoolontwikkeling. In de index staan drie pijlers centraal:

 • Inclusieve CULTUUR: bouwen aan een gemeenschap en het vestigen van inclusieve waarden.
 • Inclusief BELEID: ontwikkelen van een school voor iedereen en het actief waarborgen van diversiteit.
 • Inclusieve PRAKTIJK: vormgeven aan het leer- en ontwikkelingsproces van leerlingen en aan de professionalisering van leerkrachten en alle andere betrokkenen binnen een schoolcontext.

Praktische info

 • Het postgraduaat duurt 1 academiejaar. De opstart is voorzien in oktober en het einde in juni.
 • Startinformatie vind je vanaf augustus online
 • De lessen kan je volgen op vrijdagen  van 9.30 - 12.00 uur en van 13.00 - 15.30 uur.
 • Meer informatie over het studiegeld vind je online.

De docenten

De sessies worden gegeven door experten in hun vak:

 • Sofie Van Eynde: docent en onderzoeker in de banaba Buitengewoon Onderwijs, navormer prioritair nascholingstraject voor ondersteuners TOPCO en UCLL
 • Izabel Janssens: docent en onderzoeker in de banaba Buitengewoon Onderwijs en bachelor Secundair Onderwijs, navormer prioritair nascholingstraject voor ondersteuners TOPCO en UCLL
 • Elisabeth Cans: docent & onderzoeker in de banaba Buitengewoon Onderwijs, navormer prioritair nascholingstraject voor ondersteuners TOPCO en UCLL

Campus Hertogstraat in Heverlee

De moderne campus in Heverlee heeft verschillende auditoria, een open leercentrum en bibliotheek, een studentenrestaurant en tal van sportfaciliteiten. Heel wat lessen vinden ook plaats  op de Naamsesteenweg, een gebouw dat op wandelafstand van het hoofdgebouw ligt.