Postgraduaat Seksuologische Hulpverlening

In jouw dagdagelijkse hulpverleningspraktijk van sociaal (gezondheids)werker, hulpverlener en opvoedkundig begeleider word je meermaals geconfronteerd met thema’s die te maken hebben met seksualiteit, seksuele opvoeding en liefdesrelaties. Goede begeleiding bij seksuele en relationele problemen vraagt specifieke kennis en vaardigheden van de deskundige hulpverlener.  Deze opleiding stelt jou als hulpverlener in staat om seksualiteit en relaties op een adequate wijze ter sprake te brengen in jouw werksituatie en in te gaan op vragen en problemen van jouw cliënten op seksuologisch en relationeel gebied.

Je krijgt geen diepgravende uitwerking van seksuologische problematieken maar de noodzakelijke theoretische en praktische achtergronden om in voorkomende situaties deskundig te reageren en advies te geven, beperkte counseling te doen en adequaat door te verwijzen naar meer (in de problematiek) gespecialiseerde hulpverleners. 

Wie ben jij?

De opleiding is een theoretische en praktische inleiding in de seksuologische hulpverlening.

In je huidige werk als hulpverlener word je geconfronteerd met vragen omtrent relaties en seksualiteit of je wilt in de toekomst een specialisatie in deze materie uitbouwen.

De opleiding is bedoeld voor hulpverleners met minimaal een bachelor opleiding in een menswetenschappelijke richting  (België) of hbo-vooropleiding (Nederland) zoals maatschappelijk werkers, (gespecialiseerde sociaal) verpleegkundigen, (bekken)fysiotherapeuten en ergotherapeuten, sociaal pedagogisch hulpverleners/ professionele opvoeders-begeleiders, leerkrachten met begeleidingsfunctie in het onderwijs,… die zich willen verdiepen in de thematiek en vragen en problemen van cliënten/patiënten met betrekking tot hun relaties en seksualiteit.

Wie zijn onze lesgevers?

Kaat Bollen is Master Klinische Psychologie en Master Seksuologie. Ze werkt als seksuologe en relatietherapeute in een therapeutisch centrum. Haar specialisatie is vooral verschil in libido, pijn bij het vrijen (dyspareunie en vaginisme), confrontatie met vreemdgaan, seksverslaving, problemen of vragen bij de seksuele geaardheid, verschillende wensen in de (seksuele) relatie, effect van anorexia op de seksuele relatie en hoe hiermee om te gaan. Ze schreef diverse boeken rond seksualiteit  : Schaamhaarboek,  Borstenboek, Met drie in bed en heeft een eigen programma ‘In vertrouwen’ op Vitaya. Ze treedt vaak op als seksuologisch deskundige bij televisieprogramma's en heeft een vaste rubriek bij HBvL, She en Nina) 

Marieke Dewitte is Doctor in de Psychologie UGent met specialisatie in hechting in koppelrelaties. Ze studeerde daarenboven postmaster seksuologe bij de  RINOgroep  in Utrecht. Ze werkt als seksuologe in UZ Gent en is lesgever in de postmaster seksuologie UGent en is post-doctorate researcher aan de Universiteit Maastricht Afdeling. Psychology and Neuroscience, Clinical Psychological Science

Sarah Goris is Master in de Criminologie en Master in de Seksuologie. Ze werkt als systeemtherapeut. Sarah heeft gewerkt als gezinsbegeleider binnen OBC Bethanië in Genk. Verder heeft zij diverse jaren gewerkt als therapeut binnen de forensische psychiatrie in Maastricht (met volwassenen met een persoonlijkheidsstoornis, psychiatrische problematiek en agressie regulatie problemen). Ten slotte heeft zij als criminologe gewerkt met forensische jongeren binnen de intensieve behandelunit van het UPC KULeuven in Kortenberg. Ze werkt in het psychotherapeutisch centrum Ligado en is gespecialiseerd in werken met seksueel delinquenten, seksueel grensoverschrijdend gedrag en preventie naar (residentiële) voorzieningen.

Kristien Coteur behaalde haar Master of Science in de Seksuologie en Bachelor Secundair Onderwijs. Vervolgens specialiseerde ze zich in Familiale Bemiddeling. Na enkele jaren als klinisch seksuoloog en bemiddelaar actief te zijn geweest, legt ze zich momenteel toe op doctoraatsstudies in de biomedische wetenschappen aan KU Leuven. Daarnaast onderhoudt ze met veel passie haar specialisatie in seksuele problematieken en scheidings- en ouderschapsbemiddeling.

Ann Eben studeerde Bachelor Toegepaste Psychologie en behaalde daarna haar Master in de Klinische Seksuologie. Ze werkt als relatie- en gezinstherapeut in het centrum voor psychologische begeleiding en psychotherapie in Genk. Ze heeft verschillende jaren gewerkt in het abortuscentrum in Hasselt. Momenteel is ze tewerkgesteld als klinisch seksuoloog in UZ Leuven, daar begeleidt ze de borstkankerpatiënten.

Studieprogramma

Het postgraduaat Seksuologische hulpverlening bestaat uit 24 studiepunten en 7 modules.

  • Module 1: Introductie seksualiteit en hulpverlening – 4ST - SEM1
  • Module 2: Seksueel functioneren en beleven  - 3ST - SEM1
  • Module 3: Seksuele en relationele diversiteit  – 3ST - SEM1
  • Module 4: Preventie en voorlichting  – 4 ST - SEM2
  • Module 5: Seksualiteit bij kwetsbare groepen - 4ST - SEM2
  • Module 6: Seksueel grensoverschrijdend gedrag  – 3ST - SEM2
  • Module 7: Afstudeeropdracht – 3ST - SEM2
Het postgraduaat seksuologisch hulpverlener is voor mij als begeleidster bij pubers in de jeugdzorg een grote meerwaarde. Het heeft me extra handvaten gegeven om te kijken naar hun seksuele ontwikkeling en hoe we deze het best kunnen ondersteunen in de leefgroep.
Hoe kan je over moeilijke thema's in gesprek gaan? Hoe ga je om met slachtoffer en dader van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Hoe geef je vormingen rond relaties en seksualiteit? ... Ook heeft de opleiding me geholpen om, het beleid rond seksualiteit mee vorm te geven.
tineke wevers

Tineke Wevers

Campus Diepenbeek

De lessen vinden plaats in de gebouwen van  Campus Diepenbeek.

Data

De opleiding loopt gedurende één jaar op woensdagavond van 18u00 tot 21u30 (m.i.v. 15 min pauze) en start in de voorlaatste week van september en eindigt eind juni. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen vormingssessies.

Kostprijs

In de deelnameprijs is de prijs voor gedrukte cursussen en Toledo toegang begrepen, maar niet de prijs voor eventuele (hand)boeken. Het meeste materiaal wordt digitaal via het e-platform Toledo ter beschikking gesteld. We streven ernaar om de extra kostprijs aan boeken absoluut minimaal te houden.

Getuigschrift

Nadat je het eindproject met succes hebt afgerond,  de deelopdrachten binnen de opleidingsonderdelen volgde en bent geslaagd  in de opgegeven online toetsen via het leerplatform Toledo en 90% aanwezig was op lesavonden, ontvang je een officieel getuigschrift van postgraduaat ‘Seksuologische hulpverlening’ uitgereikt door Hogeschool UCLL.

Zonder diploma hoger onderwijs ontvang je een  Attest van deelname aan 'Postgraduaat Seksuologische Hulpverlening'  van Hogeschool UCLL.

Inschrijven

Indien je wil inschrijven in dit postgraduaat, vul dan eerst hieronder het online toelatingsformulier in. Wees zo nauwkeurig mogelijk.  Na verzending krijg je via mail (vanaf april) een toelatingsformulier afgeleverd, waarmee je vlot de inschrijvingsprocedure in Diepenbeek kan doorlopen. 

Zonder het doorlopen van de toelatingsprocedure (zie onderstaande toelatingsformulier) is inschrijving onmogelijk.  Je inschrijving is ook pas definitief nadat je het inschrijvingsgeld betaalt.

Postgraduaat Seksuologische hulpverlening, iets voor jou?

Opleiding te volgen op
Opleidingstype
Eerstvolgende infodag