Seksuologische hulpverlening | UCLL

Postgraduaat Seksuologische Hulpverlening

In jouw dagdagelijkse hulpverleningspraktijk van sociaal (gezondheids)werker, hulpverlener en opvoedkundig begeleider word je meermaals geconfronteerd met thema’s die te maken hebben met seksualiteit, seksuele opvoeding en liefdesrelaties. Goede begeleiding bij seksuele en relationele problemen vraagt specifieke kennis en vaardigheden van de deskundige hulpverlener.  Deze opleiding stelt jou als hulpverlener in staat om seksualiteit en relaties op een adequate wijze ter sprake te brengen in jouw werksituatie en in te gaan op vragen en problemen van jouw cliënten op seksuologisch en relationeel gebied.

Je krijgt geen diepgravende uitwerking van seksuologische problematieken maar de noodzakelijke theoretische en praktische achtergronden om in voorkomende situaties deskundig te reageren en advies te geven, beperkte counseling te doen en adequaat door te verwijzen naar meer (in de problematiek) gespecialiseerde hulpverleners. 

Wie ben jij?

De opleiding is een theoretische en praktische inleiding in de seksuologische hulpverlening.

In je huidige werk als hulpverlener word je geconfronteerd met vragen omtrent relaties en seksualiteit of je wilt in de toekomst een specialisatie in deze materie uitbouwen.

De opleiding is bedoeld voor hulpverleners met minimaal een graduaat of een bachelor opleiding in een menswetenschappelijke richting  (België) of hbo-vooropleiding (Nederland) zoals maatschappelijk werkers, (gespecialiseerde sociaal) verpleegkundigen, (bekken)fysiotherapeuten en ergotherapeuten, sociaal pedagogisch hulpverleners/ professionele opvoeders-begeleiders, leerkrachten met begeleidingsfunctie in het onderwijs,… die zich willen verdiepen in de thematiek en vragen en problemen van cliënten/patiënten met betrekking tot hun relaties en seksualiteit.

Wie zijn onze lesgevers?

Ann Eben heeft een master seksuologie met vooropleiding bachelor toegepaste psychologie. Verder verdiepte ze zich in de relatie- en gezinstherapie. Ze is verbonden aan het interdisciplinair genderteam van het ZOL Genk en actief als zelfstandig freelancer voor verschillende organisaties zoals sensoa, CHI, … Voorheen was Ann werkzaam binnen de abortushulpverlening en  als onco-seksuoloog binnen het borstcentrum UZ Leuven. Sinds 2017 is ze lid van het bestuur van de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie. Ann stond mee aan de wieg van het Postgraduaat Seksuologische Hulpverlening aan de UCLL en coördineert de opleiding.

Marieke Dewitte is Doctor in de psychologie UGent met specialisatie in hechting in koppelrelaties. Ze specialiseerde zich als seksuologe bij de RINO groep in Amsterdam. Ze startte de postmaster seksuologie op in het UZGent, waar ze ook nog steeds lesgeeft, is betrokken bij de opleiding menopauze-consulent VIVES Kortrijk en is Assistant Professor aan de Universiteit Maastricht, afdeling Clinical Psychological Science. Marieke doceert over seks en doet vooral onderzoek naar seksuele opwinding bij koppels en naar genitale pijn bij vrouwen. Ze is mede-auteur van het Leerboek Seksuologie van Gijs, e.a. (Bohn Stafleu)  (571 pg). Marieke is hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Seksuologie en ze is ook secretaris generaal van de European Society of Sexual Medicine

Caroline Vanhollebeke is master in de klinische psychologie en klinisch seksuoloog VVS. Daarnaast werkt ze als systeemtherapeut bij Psychotherapeutisch Centrum Ligado waar ze met individuen en koppels aan de slag gaat rond (forensische) seksualiteit. Caroline heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van plegers van zedenfeiten. Ze deed ervaring op door te werken in de ambulante forensische centra in Tilburg en Breda. Daarnaast was ze ook enige tijd werkzaam binnen de ambulante drughulpverlening. Als privétherapeut is ze verbonden aan Stop it Now!. Ook werkt ze rond (seksueel) trauma en is in dit kader verbonden aan de Commissie Erkenning en Bemiddeling voor misbruik en geweld uit het verleden.  

Sam Geuens, is klinisch seksuoloog VVS, oplossingsgericht psychotherapeut en ethicus.  Sam doceert binnen de opleidingen Vroedkunde en Verpleegkunde aan de PXL Hogeschool. Sam zijn focus ligt op medische seksuologie (seksuele problemen verbonden aan ziekte, fysieke beperking, medische interventies, etc. ), met een specifieke focus op vrouwen en koppels. Hij werkte voornamelijk als klinisch seksuoloog in ziekenhuiscontext en richtte poliklinieken seksuologie op in het AZ Herentals, het JESSA Ziekenhuis te Hasselt en het St. Franciscus ziekenhuis te Heusden-Zolder, waar hij nu nog steeds actief is. Naast zijn klinisch werk zet Sam zich in voor de seksuologie en seksuele gezondheid in België en daarbuiten als bestuurslid van oa de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie, the European Federation of Sexology (EFS) en the International Planned Parenthood Federation’s European Network (IPPF-EN).

Studieprogramma

Het postgraduaat Seksuologische hulpverlening bestaat uit 24 studiepunten en 7 modules.

  • Module 1: Introductie seksualiteit en hulpverlening – 4ST - SEM1
  • Module 2: Seksueel functioneren en beleven  - 3ST - SEM1
  • Module 3: Seksuele en relationele diversiteit  – 3ST - SEM1
  • Module 4: Preventie en voorlichting  – 4 ST - SEM2
  • Module 5: Seksualiteit bij kwetsbare groepen - 4ST - SEM2
  • Module 6: Seksueel grensoverschrijdend gedrag  – 3ST - SEM2
  • Module 7: Afstudeeropdracht – 3ST - SEM2
Het postgraduaat seksuologisch hulpverlener is voor mij als begeleidster bij pubers in de jeugdzorg een grote meerwaarde. Het heeft me extra handvaten gegeven om te kijken naar hun seksuele ontwikkeling en hoe we deze het best kunnen ondersteunen in de leefgroep.
Hoe kan je over moeilijke thema's in gesprek gaan? Hoe ga je om met slachtoffer en dader van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Hoe geef je vormingen rond relaties en seksualiteit? ... Ook heeft de opleiding me geholpen om, het beleid rond seksualiteit mee vorm te geven.
tineke wevers

Tineke Wevers

Campus Diepenbeek

De lessen vinden plaats in de gebouwen van  Campus Diepenbeek.

Data

De opleiding loopt gedurende één jaar op woensdagavond van 18u00 tot 21u30 (m.i.v. 15 min pauze) en start in de voorlaatste week van september en eindigt eind juni. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen vormingssessies.

Kostprijs

In de deelnameprijs is de prijs voor gedrukte cursussen en Toledo toegang begrepen, maar niet de prijs voor eventuele (hand)boeken. Het meeste materiaal wordt digitaal via het e-platform Toledo ter beschikking gesteld. We streven ernaar om de extra kostprijs aan boeken absoluut minimaal te houden.

Getuigschrift

Nadat je het eindproject met succes hebt afgerond,  de deelopdrachten binnen de opleidingsonderdelen volgde en bent geslaagd  in de opgegeven online toetsen via het leerplatform Toledo en 90% aanwezig was op lesavonden, ontvang je een officieel getuigschrift van postgraduaat ‘Seksuologische hulpverlening’ uitgereikt door Hogeschool UCLL.

Zonder diploma hoger onderwijs ontvang je een  Attest van deelname aan 'Postgraduaat Seksuologische Hulpverlening'  van Hogeschool UCLL.

Inschrijven

Indien je wil inschrijven in dit postgraduaat, vul dan eerst hieronder het online toelatingsformulier in. Wees zo nauwkeurig mogelijk.  Na verzending krijg je via mail (vanaf april) een toelatingsformulier afgeleverd, waarmee je vlot de inschrijvingsprocedure in Diepenbeek kan doorlopen. 

Zonder het doorlopen van de toelatingsprocedure (zie onderstaande toelatingsformulier) is inschrijving onmogelijk.  Je inschrijving is ook pas definitief nadat je het inschrijvingsgeld betaalt.

Seksuologische hulpverlening, iets voor jou?

Opleiding te volgen op
Programme type
Eerstvolgende infodag