Samenwerkingsgericht en systemisch werken met individuele cliënten en paren | UCLL

Postgraduaat Samenwerkingsgericht en systemisch werken met individuele cliënten en paren

Je leert de hulpvraag, klachten en moeilijkheden van individuele cliënten en van paren systemisch te benaderen. Je bekwaamt je  in het herkennen van individuele gevoelens, gedachten en handelingen als antenne voor hoe het tussenmenselijk functioneren verloopt en in het onderscheiden van patronen en dynamieken die in het samenspel tussen partners ontstaan. 

Je maakt het je eigen om aandacht te besteden aan de maatschappelijke achtergronden en contexten waartegen individuele en partnermoeilijkheden ontstaan en blijven duren.

Je oefent in het verbinden van klachten en moeilijkheden - met behulp van de systemische bouwstenen- aan een diversiteit van relaties waarin mensen (on)welzijn ervaren. Je leert systemische taxaties maken en oefent in het methodisch interveniëren. Je went aan het weloverwogen aan de slag te gaan met settingwijzigingen en aan koers te houden in gesprekken met meerdere systeemleden of andere betrokkenen. Je sterkt jezelf in het positioneren als systemisch hulpverlener in diverse samenwerkings-en overlegvormen.
Deze lesonderdelen bieden je het fundament om een stevige samenwerkingsrelatie op te bouwen met cliënten waarbinnen veranderingsprocessen geïnitieerd en gecontinueerd worden.

Wie ben je?

Om tot de postgraduaatopleiding te worden toegelaten, beschik je over een bachelor- of masterdiploma of een hiermee gelijkgesteld diploma in één van volgende studiegebieden: gezondheidszorg, sociaal-agogisch werk, onderwijs, geneeskunde, sociale gezondheidswetenschappen, psychologie of pedagogische wetenschappen. 

Je werkt als hulpverlener met volwassenen. Je werkt aan individuele problematiek en/of aan relatieproblemen. Je begeleidt cliënten individueel of als cliëntpaar. Je wisselt je begeleidingen af door af en toe mensen alleen te spreken en ook af en toe anderen mee uit te nodigen in het gesprek.
Je werkt met ouders en je wil af en toe ook de partnerrelatie- of individuele moeilijkheden als thema in de begeleiding opnemen

Concreet:  

  • Werkzaam zijn en ervaring hebben in de hulpverlening  en/of het begeleidingswerk (ambulant, residentieel, privépraktijk). 
  • Voor minimaal 2 dagen in de week kunnen werken met een mandaat als psychosociale begeleider en/of counselor (i.o.). Met minimaal 5 cliënten of cliëntgerichte systemen per week.   
  • Voor de  opleidingen die je kiest in het traject, relevante praktijk hebben of kunnen garanderen. 
  • Bereid zijn te reflecteren op eigen praktijk, achtergronden, werkcontexten en aannames en deze te delen met de andere groepsleden en de opleider.  Bereid zijn om het geleerde in de eigen praktijk toe te passen.   
  • In staat zijn om aanwezigheid tijdens de opleidingsdagen te garanderen 
  • Engagement willen opnemen om – binnen het leertraject – twee postgraduaten en het specialisatiejaar in een periode van vijf jaar te volgen

Het postgraduaat omvat 18 dagen en 12 uur intervisie die gespreid worden over een academiejaar en bestaat uit drie opleidingsonderdelen. Ieder opleidingsonderdeel belicht een specifiek onderwerp waarmee je geleidelijk je kennis en vaardigheden verdiept. 

Studieprogramma Openvouwen

Praktische informatie

Locatie

De opleiding vindt plaats in de gebouwen van Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen. 

Lesdagen

De lessen vinden plaats op donderdagen tussen einde september en medio juni telkens van 9.00 tot 16.00 

Extra

Inschrijvingskosten: € 55 

Totale kost opleiding: €3.300  (Inclusief cursusgeld, catering, studiemateriaal) 

Op het einde van de opleiding verwerf je het getuigschrift ‘Postgraduaat Samenwerkingsgericht en systemisch werken met individuele cliënten en paren’. 

Voor postgraduaten zijn het Onderwijs- en examenreglement van Hogeschool UCLL van toepassing. Daarnaast is voor de opleidingen en opleidingsonderdelen  de programmagids (en eventueel  de aanvulling) van toepassing.  

Voor informatie over het programma kan je terecht bij: 
Birgit Bongaerts - birgit.bongaerts@iaac.eu

Voor administratieve vragen  kan je terecht bij: 
Katia Verheyen - katia.verheyen@ucll.be

Meer informatie en inschrijven voor het programma

 

Na inschrijving ben je student aan de Hogeschool UCLL met alle rechten en plichten. De onderwijsactiviteiten vinden in principe steeds plaats bij de Interactie-Academie. 

 

Samenwerkingsgericht en systemisch werken met individuele cliënten en paren, iets voor jou?

Opleiding te volgen op
Opleidingstype