Systemisch werken met paren | UCLL

Postgraduaat systemisch werken met paren

Ervaren therapeuten, met een ruime praktijkervaring in partnerrelatiegesprekken geven je theoretische en methodisch-technische bagage voor gesprekken met paren.

 • Je krijgt zicht op de structuur, communicatieprocessen en  ontwikkelingsfasen in partnerrelaties.
 • Je houdt rekening met de invloed van familierelaties en sociaal-maatschappelijke contexten op partnerschap.
 • Je leert werken met specifieke thema’s in partnerrelaties, zoals geweld, seksualiteit, gender, heftige emoties, ontrouw, geheimen en psychiatrische problematiek
 • Je taxeert relatieproblemen en stelt indicaties  voor partnergesprekken en je oefent met verschillende veranderingsgerichte methodieken. 

Het postgraduaat is ook een leerervaring waarbij je je eigen opvattingen over en je eigen ervaringen in relaties onderzoekt. 

Wie ben je?

Om tot de postgraduaatopleiding te worden toegelaten, beschik je over een bachelor- of masterdiploma of een hiermee gelijkgesteld diploma in één van volgende studiegebieden: gezondheidszorg, sociaal-agogisch werk, onderwijs, geneeskunde, sociale gezondheidswetenschappen, psychologie of pedagogische wetenschappen. 

Je werkt als hulpverlener en wil je bekwamen in het werken met partnerrelatieproblemen. Je bent op zoek naar een gedegen opleiding met de mogelijkheid tot verder studeren. Je wenst je eigen hulpverleningspraktijk te onderbouwen met een stevig theoretisch en methodisch fundament. En je bent bereid om te reflecteren op je eigen aannames, stijl en positionering.   

Concreet:  

 • Werkzaam zijn en ervaring hebben in de hulpverlening  en/of het begeleidingswerk (ambulant, residentieel, privépraktijk). 
 • Voor minimaal 2 dagen in de week kunnen werken met een mandaat als psychosociale begeleider en/of counselor (i.o.). Met minimaal 5 cliënten of cliëntgerichte systemen per week.   
 • Voor de  opleidingen die je kiest in het traject, relevante praktijk hebben of kunnen garanderen. 
 • Bereid zijn te reflecteren op eigen praktijk, achtergronden, werkcontexten en aannames en deze te delen met de andere groepsleden en de opleider.  Bereid zijn om het geleerde in de eigen praktijk toe te passen.   
 • In staat zijn om aanwezigheid tijdens de opleidingsdagen te garanderen 
 • Engagement willen opnemen om – binnen het leertraject – drie postgraduaten in een periode van vijf jaar te volgen

Het postgraduaat omvat 21 dagen die gespreid worden over een academiejaar en bestaat uit drie opleidingsonderdelen. Ieder opleidingsonderdeel belicht een specifiek onderwerp waarmee je geleidelijk je kennis en vaardigheden verdiept. 

Studieprogramma Openvouwen

Praktische informatie

Locatie

De opleiding vindt plaats in de gebouwen van Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen. 

Lesdagen

De lessen vinden plaats op dinsdagen tussen einde september en medio juni telkens van 9.00 tot 16.00 

Extra

Inschrijvingskosten: € 50 

Totale kost opleiding: €3.200  (Inclusief cursusgeld, catering, studiemateriaal) 

Op het einde van de opleiding verwerf je het getuigschrift ‘Postgraduaat  Systemisch werken met paren’. 

Voor postgraduaten zijn het Onderwijs- en examenreglement van Hogeschool UCLL van toepassing. Daarnaast is voor de opleidingen en opleidingsonderdelen  de programmagids (en eventueel  de aanvulling) van toepassing.  

Voor informatie over het programma kan je terecht bij: 
Mieke Faes - mieke.faes@iaac.eu

Voor administratieve vragen  kan je terecht bij: 
Katia Verheyen - katia.verheyen@ucll.be

Je inschrijving verloopt in twee stappen: 

 1. Een intakegesprek met de hoofdopleider. Aanmelden voor het intakegesprek doe je via onderstaande knop. meld je aan voor een intakegesprek
 2. Indien het intakegesprek leidt tot een toelating voor het programma kan je je vanaf 1 maart hier inschrijven.  

Na inschrijving ben je student aan de Hogeschool UCLL met alle rechten en plichten. De onderwijsactiviteiten vinden in principe steeds plaats bij de Interactie-Academie. 

Systemisch werken met paren, iets voor jou?

Opleiding te volgen op
Opleidingstype