In heel wat scholen maakt de geïntegreerde proef (GIP) deel uit van het examenprogramma van het laatste jaar en wordt er van leerlingen verwacht dat ze hiervoor betrouwbare en kwaliteitsvolle bronnen raadplegen. In een wereld die overspoeld wordt door (fake) nieuws, is het voor de lerende echter niet altijd eenvoudig om zich staande te houden in die informatiestroom. Onze collega’s van de leercentra in Limburg en Leuven maken jou en je studenten in een korte sessie graag wegwijs in een veelheid van fysieke en digitale informatie. Bovendien stellen wij onze collectie graag ter beschikking aan onze toekomstige Moving Minds en hun leerkrachten.

Wil je graag eens lesgeven aan je leerlingen in een grote aula of zoek je een geschikte plek voor een lezing, een voorstelling of een optreden? Op onze acht campussen ben je zeker welkom.