Moving Minds Award 2018 | UCLL

De vijf geselecteerde projecten in willekeurige volgorde:

Wandelparcours voor mensen met dementie

Het wandelparcours voor personen met dementie werd uitgewerkt door onze studenten, als onderdeel van het overkoepelende “Technology in Healthcare Education” project. Voor Woonzorgcentrum Toermalien werd een interactief belevingsparcours gecreëerd voor personen met dementie. Het belevingsparcours is aangepast aan de leefwereld van de bewoners en heeft als doel hen te activeren, plezier te laten beleven en een zinvolle dagbesteding aan te bieden. Met een tracking systeem worden bewoners gelokaliseerd en kan een persoonsgerichte beleving aangeboden worden. De belevingskiosk prikkelt de bewoners door het aanbieden van persoonsgebonden inhoud zoals foto's en muziek.

Ontmoeting tussen Tanzaniaanse en Belgische psychiatrie

Het initiatief kadert binnen de vervolmakingsstage van de banaba geestelijke gezondheidszorg in een psychiatrisch ziekenhuis in Kasaka, Tanzania. Hier wordt zorg geboden aan mensen met ernstig psychiatrische problemen uit de regio en oorlogsvluchtelingen uit naburige vluchtelingkampen. Vanuit de gezamenlijke observaties van wat er verbeterd kan worden, zijn de studenten aan het werk gegaan om de zorgverlening interdisciplinair naar een hoger niveau te tillen. De twee verpleegkundigen hebben het concept individuele begeleiding in het multidisciplinair team geïntroduceerd. Door middel van verschillende gezamenlijke educatiemomenten, individuele coaching, casusbesprekingen en evaluatiemomenten werden de verpleegkundigen begeleid tijdens dit veranderingsproces. De sociaal werker is met de  aan de slag gegaan om een betere opvolging van het patiëntendossier en hulpverleningsgesprekken met familie en patiënten te doen.

Winteropvang

Deze eerstejaarsstudenten hebben zich geëngageerd om gedurende de winterperiode opvang voor dak- en thuislozen in Leuven mogelijk te maken. Als vrijwilliger hebben ze gedurende deze periode elk wekelijks een nacht doorgebracht met de mensen, gezorgd dat ze een warme gezellige plek hadden en dat bad-bed-brood gegarandeerd was. Zelfs kerstmis was Olivier daar.

Moving Neighbours

Moving Neighbours is een sociaal-beweegproject dat buurtbewoners uit alle lagen van de bevolking samenbrengt om gedurende 12 weken samen meer te bewegen. 55 deelnemers uit drie Leuvense buurten (Casablanca, Ridderbuurt en Mannenstraat) gingen de uitdaging aan. De 12 weken gingen van start met een eerste kennismakingsmoment en een fitheidsmeting.
Elke deelnemer werd gekoppeld aan één of meerdere beweegpartners en uitgerust met een Fitbit (sporthorloge) waarmee ze hun beweging konden registeren en toegang hadden tot een online Improver Platform. Daarnaast werd elke deelnemer begeleid door een student-coach en aangemoedigd door de buurtwerkers. Elke week werd per duo/groepje een beweegmoment ingepland en af en toe werd er ook met de voltallige groep afgesproken. De inzet was om een fitte en warme buurt in Leuven te worden.

Mobile Food Lab: Voedsel voor de toekomst

Het project 'Gezocht: Voedsel voor de Toekomst' van UCLL, Rikolto/Vredeseilanden, Colruyt Group, KU Leuven en Provincie-Vlaams Brabant gaat samen met jongeren op zoek naar producten om de groeiende wereldbevolking op een duurzame wijze te voeden. Docenten en studenten van UCLL gaan in het kader van dit brede project de uitdaging aan om jongeren dicht bij huis op een concrete manier te betrekken in dit verhaal.
In een rondreizend food lab kunnen jongeren experimenteren met en proeven van innovatieve en gezonde producten op basis van zeewier, peulvruchten en Andes-gewassen. Inzichten uit onze opleidingen Voedings- en Dieetkunde en Marketing worden ingezet om het uiteindelijke doel te bereiken: een duurzame gedragswijziging van de consument van de toekomst.