Camping Switch | UCLL

Managers én studenten management die vooral gefocust zijn op winst? Onze studenten Bedrijfsmanagement die zich inzetten voor ‘Service Learning’ bekijken het alleszins anders.

Dries, Michiel, Valesca, Bo en Jennifer van het derde jaar KMO & Ondernemen gingen in op een vraag van De Wissel vzw, een begeleidingsnetwerk voor kwetsbare jongeren.  

 

De Wissel-'Kemping'
 

De Wissel wilde graag een project opzetten geïnspireerd op het succesvolle TV-programma ‘De Kemping’ gepresenteerd door Tijs Vanneste. De camping wordt georganiseerd voor en door de bewoners van De Switch in Holsbeek, een huis voor meisjes tussen de 14 en 18 jaar met een hobbelig parcours.

“De camping zou doorgaan in augustus," legt Dries Van Dessel uit. "Het was nog maar februari maar er was al heel wat voorbereidend werk op te knappen.” 

beeld van crowdfunding voor De Switch

Camping De Switch staat open voor jongeren en zal uitgebaat worden door de meisjes zelf. Verantwoordelijkheid en verbinding staan daarbij centraal. Tijdens de week zijn er tal van workshops en randactiviteiten voorzien voor de gasten. 

De Wissel heeft maar zeer beperkte budgetten. Extra steun was dus zeker welkom. Crowdfunding was één van onze meest succesvolle uitdagingen”, weet Michiel Vaes. “Via social media brachten we het evenement onder de aandacht. Heel wat sympathisanten brachten een aardige duit samen.”

Het was voor ons een heel waardevolle uitdaging. We probeerden altijd enthousiast te blijven.

Valesca Delattin, studente Bedrijfsmanagement

Een 'neen' hoor je liever niet!
 

De zoektocht naar haalbare evenementen tijdens de campingweek vergde heel wat tijd. “We hebben zeven workshops op poten gezet, en allemaal gesponsord!” vertelt Bo Roks trots.

Valesca Delattin vult aan dat het toch wel een serieuze uitdaging bleef; “We probeerden altijd enthousiast te blijven. Je leert ook uit lang wachten op antwoorden. En een ‘neen’ van een mogelijke sponsor hoor je liever niet.”  

De motivatie voor studenten bleef echter hoog; “Het was een leuke maar ook leerzame ervaring," aldus Jennifer Sorce. "Van de contextbegeleiders leerden we heel wat over de meisjes die in De Switch wonen. Sociale contacten zijn zeker niet vanzelfsprekend voor hen.”

Op deze manier hebben ze de link gelegd tussen hun inzet voor een kwetsbare doelgroep in de maatschappij, hun opleiding KMO & Ondernemen en hun groeiproces als mens.

Lotte Ovaere, coach en lector KMO & Ondernemen 

De drie componenten van Service Learning

“Service Learning bestaat uit drie componenten, licht docente Lotte Ovaere toe.

“Elk project vertrekt vanuit reële maatschappelijke noden. Deze noden worden in co-creatie tussen docent, student en sociale organisatie concreet geformuleerd.

Verder moet een service-learning project geïntegreerd zijn in een curriculum als keuzevak of verplicht vak. Er moet dus verbinding worden gemaakt tussen theoretisch inzichten en praktijkervaring. 

Ten derde is er de reflectie: deze studenten hebben ook de tijd genomen om over hun werk te reflecteren, zowel individueel als in groep. Op deze manier hebben ze de link gelegd tussen hun inzet voor een kwetsbare doelgroep in de maatschappij, hun opleiding KMO & Ondernemen en hun groeiproces als mens.”

De coach aan het woord

Lotte Ovaere

Deze vijf geëngageerde studenten hebben alles uit de kast gehaald om van Camping Switch een succes te maken. Ze toonden zich inventief en sociaal ondernemend. Naast hun professionele skills, hebben deze studenten zich ook persoonlijk en emotioneel erg ingezet. Hun sterke persoonlijkheden hebben hen geholpen in een aantal uitdagende en confronterende situaties met zowel de doelgroep als de opdrachtgever. Echte Moving Minds!”