De academische kalender voor 2022-2023 vind je onderaan.

Academiejaar 2021-2022

20/09/2021

Start academiejaar 2021-2022

10/10/2021

Einde van de mogelijkheid om nog opleidingsonderdelen van het eerste semester of semesteroverschrijdende opleidingsonderdelen toe te voegen of te verwijderen van het ISP, tenzij de opleiding uitzonderlijk anders beslist

10/10/2021

Einde van de mogelijkheid om vrijstellingen aan te vragen voor opleidingsonderdelen van het eerste semester of semesteroverschrijdende opleidingsonderdelen, tenzij de opleiding uitzonderlijk anders beslist

10/10/2021

Studenten moeten ten laatste op deze datum hun ISP doorsturen

1/11/2021

De op dit ogenblik gekende stand van het leerkrediet kan leiden tot annulatie van de inschrijving, aanpassing van het ISP of het herbepalen van de omvang van het studiegeld

1/11/2021

Start herfstvakantie

7/11/2021

Einde herfstvakantie

15/11/2021

Uiterste datum voor melding van foutieve leerkredietbewegingen die betrekking hebben op het voorbije academiejaar

19/11/2021

Uiterste datum bekendmaking resultaten (eerste examenblok)

22/11/2021

Start tweede examenblok

26/11/2021

Uiterste datum ontvangst beroep (eerste examenblok)

30/11/2021

Het ISP is opgesteld en goedgekeurd

30/11/2021

Tot en met 30/11 krijgen studenten bij uitschrijven van opleidingsonderdelen uit het eerste semester en semesteroverschrijdende opleidingsonderdelen het leerkrediet terug. Vanaf 1/12 tot en met 14 maart 2022 krijgen studenten enkel het leerkrediet voor opleidingsonderdelen uit het tweede semester terug. (Uitschrijven voor opleidingsonderdelen uit het eerste semester en semesteroverschrijdende opleidingsonderdelen gebeurt na 10/10 enkel nog in geval van uitschrijving voor een opleiding of in overmachtssituaties.)

27/12/2021

Start kerstvakantie

9/01/2022

Einde kerstvakantie

4/02/2022

Uiterste datum bekendmaking resultaten (eerste examenperiode of tweede examenblok)

7/02/2022

Start tweede semester; start derde examenblok

7/02/2022

UC Leuven (behalve de graduaten in Welzijn)

Start rustweek

11/02/2022

Uiterste datum ontvangst beroep (eerste examenperiode of tweede examenblok)

13/02/2022

UC Leuven (behalve de graduaten in Welzijn)

Einde rustweek

27/02/2022

Einde van de mogelijkheid om nog opleidingsonderdelen van het tweede semester toe te voegen of te verwijderen van het ISP, tenzij de opleiding uitzonderlijk anders beslist

27/02/2022

Einde van de mogelijkheid om vrijstellingen aan te vragen voor opleidingsonderdelen van het tweede semester, tenzij de opleiding uitzonderlijk anders beslist

27/02/2022

Studenten moeten vóór deze datum hun (aangepast) ISP doorsturen voor nieuwe inschrijvingen in het tweede semester of voor wijzigingen in het tweede semester

28/02/2022

UC Limburg en voor UC Leuven de graduaten in Welzijn

Start krokusvakantie

06/03/2022

UC Limburg en voor UC Leuven de graduaten in Welzijn

Einde krokusvakantie

14/03/2022

Het ISP is opgesteld en goedgekeurd

14/03/2022

Tot en met 14/3 krijgen studenten bij uitschrijven van opleidingsonderdelen van het tweede semester het leerkrediet terug. Na deze datum krijgen studenten geen leerkrediet meer terug. (Uitschrijven voor opleidingsonderdelen gebeurt na 27/2 enkel nog in geval van uitschrijving voor een opleiding of in overmachtssituaties)

4/04/2022

Start paasvakantie

17/04/2022

Einde paasvakantie

22/04/2022

Uiterste datum bekendmaking resultaten (derde examenblok)

25/04/2022

Start vierde examenblok

29/04/2022

Uiterste datum ontvangst beroep (derde examenblok)

1/07/2022

Uiterste datum bekendmaking resultaten (tweede examenperiode of vierde examenblok)

6/07/2022

UC Leuven (behalve de graduaten in Welzijn)

Uiterste datum inschrijving voor de derde examenperiode

6/07/2022

Uiterste datum toevoeging opleidingsonderdelen op ISP’s voor de derde examenperiode (na de bekendmaking van de resultaten van de tweede examenperiode)

8/07/2022

Uiterste datum ontvangst beroep (tweede examenperiode of vierde examenblok)

18/07/2022

Start sluitingsperiode zomer 2022

14/08/2022

Einde sluitingsperiode zomer 2022

16/08/2022

Start derde examenperiode en vijfde examenblok

9/09/2022

Uiterste datum bekendmaking resultaten (derde examenperiode of vijfde examenblok)

16/09/2022

Uiterste datum ontvangst beroep (derde examenperiode of vijfde examenblok)

 

 

20/09/2021

Start academiejaar 2021-2022

10/10/2021

Einde van de mogelijkheid om nog opleidingsonderdelen van het eerste semester of semesteroverschrijdende opleidingsonderdelen toe te voegen of te verwijderen van het ISP, tenzij de opleiding uitzonderlijk anders beslist

10/10/2021

Einde van de mogelijkheid om vrijstellingen aan te vragen voor opleidingsonderdelen van het eerste semester of semesteroverschrijdende opleidingsonderdelen, tenzij de opleiding uitzonderlijk anders beslist

10/10/2021

Studenten moeten ten laatste op deze datum hun ISP doorsturen

1/11/2021

De op dit ogenblik gekende stand van het leerkrediet kan leiden tot annulatie van de inschrijving, aanpassing van het ISP of het herbepalen van de omvang van het studiegeld

1/11/2021

Start herfstvakantie

7/11/2021

Einde herfstvakantie

15/11/2021

Uiterste datum voor melding van foutieve leerkredietbewegingen die betrekking hebben op het voorbije academiejaar

19/11/2021

Uiterste datum bekendmaking resultaten (eerste examenblok)

22/11/2021

Start tweede examenblok

26/11/2021

Uiterste datum ontvangst beroep (eerste examenblok)

30/11/2021

Het ISP is opgesteld en goedgekeurd

30/11/2021

Tot en met 30/11 krijgen studenten bij uitschrijven van opleidingsonderdelen uit het eerste semester en semesteroverschrijdende opleidingsonderdelen het leerkrediet terug. Vanaf 1/12 tot en met 14 maart 2022 krijgen studenten enkel het leerkrediet voor opleidingsonderdelen uit het tweede semester terug. (Uitschrijven voor opleidingsonderdelen uit het eerste semester en semesteroverschrijdende opleidingsonderdelen gebeurt na 10/10 enkel nog in geval van uitschrijving voor een opleiding of in overmachtssituaties.)

27/12/2021

Start kerstvakantie

9/01/2022

Einde kerstvakantie

4/02/2022

Uiterste datum bekendmaking resultaten (eerste examenperiode of tweede examenblok)

7/02/2022

Start tweede semester; start derde examenblok

7/02/2022

UC Leuven (behalve de graduaten in Welzijn)

11/02/2022

Uiterste datum ontvangst beroep (eerste examenperiode of tweede examenblok)

13/02/2022

UC Leuven (behalve de graduaten in Welzijn)

27/02/2022

Einde van de mogelijkheid om nog opleidingsonderdelen van het tweede semester toe te voegen of te verwijderen van het ISP, tenzij de opleiding uitzonderlijk anders beslist

27/02/2022

Einde van de mogelijkheid om vrijstellingen aan te vragen voor opleidingsonderdelen van het tweede semester, tenzij de opleiding uitzonderlijk anders beslist

27/02/2022

Studenten moeten vóór deze datum hun (aangepast) ISP doorsturen voor nieuwe inschrijvingen in het tweede semester of voor wijzigingen in het tweede semester

28/02/2022

UC Limburg en voor UC Leuven de graduaten in Welzijn

06/03/2022

UC Limburg en voor UC Leuven de graduaten in Welzijn

14/03/2022

Het ISP is opgesteld en goedgekeurd

14/03/2022

Tot en met 14/3 krijgen studenten bij uitschrijven van opleidingsonderdelen van het tweede semester het leerkrediet terug. Na deze datum krijgen studenten geen leerkrediet meer terug. (Uitschrijven voor opleidingsonderdelen gebeurt na 27/2 enkel nog in geval van uitschrijving voor een opleiding of in overmachtssituaties)

4/04/2022

Start paasvakantie

17/04/2022

Einde paasvakantie

22/04/2022

Uiterste datum bekendmaking resultaten (derde examenblok)

25/04/2022

Start vierde examenblok

29/04/2022

Uiterste datum ontvangst beroep (derde examenblok)

1/07/2022

Uiterste datum bekendmaking resultaten (tweede examenperiode of vierde examenblok)

6/07/2022

UC Leuven (behalve de graduaten in Welzijn)

6/07/2022

Uiterste datum toevoeging opleidingsonderdelen op ISP’s voor de derde examenperiode (na de bekendmaking van de resultaten van de tweede examenperiode)

8/07/2022

Uiterste datum ontvangst beroep (tweede examenperiode of vierde examenblok)

18/07/2022

Start sluitingsperiode zomer 2022

14/08/2022

Einde sluitingsperiode zomer 2022

16/08/2022

Start derde examenperiode en vijfde examenblok

9/09/2022

Uiterste datum bekendmaking resultaten (derde examenperiode of vijfde examenblok)

16/09/2022

Uiterste datum ontvangst beroep (derde examenperiode of vijfde examenblok)

 

 

20/09/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

1/11/2021

1/11/2021

7/11/2021

15/11/2021

19/11/2021

22/11/2021

26/11/2021

30/11/2021

30/11/2021

27/12/2021

9/01/2022

4/02/2022

7/02/2022

7/02/2022

Start rustweek

11/02/2022

13/02/2022

Einde rustweek

27/02/2022

27/02/2022

27/02/2022

28/02/2022

Start krokusvakantie

06/03/2022

Einde krokusvakantie

14/03/2022

14/03/2022

4/04/2022

17/04/2022

22/04/2022

25/04/2022

29/04/2022

1/07/2022

6/07/2022

Uiterste datum inschrijving voor de derde examenperiode

6/07/2022

8/07/2022

18/07/2022

14/08/2022

16/08/2022

9/09/2022

16/09/2022

Academiejaar 2022-2023

19/09/2022

Start academiejaar 2022-2023

9/10/2022

Einde van de mogelijkheid om nog opleidingsonderdelen van het eerste semester of semesteroverschrijdende opleidingsonderdelen toe te voegen of te verwijderen van het ISP, tenzij de opleiding uitzonderlijk anders beslist

9/10/2022

Einde van de mogelijkheid om vrijstellingen aan te vragen voor opleidingsonderdelen van het eerste semester of semesteroverschrijdende opleidingsonderdelen, tenzij de opleiding uitzonderlijk anders beslist

9/10/2022

Studenten moeten ten laatste op deze datum hun ISP doorsturen

31/10/2022

Start herfstvakantie

1/11/2022

De op dit ogenblik gekende stand van het leerkrediet kan leiden tot annulatie van de inschrijving, aanpassing van het ISP of het herbepalen van de omvang van het studiegeld

6/11/2022

Einde herfstvakantie

15/11/2022

Uiterste datum voor melding van foutieve leerkredietbewegingen die betrekking hebben op het voorbije academiejaar

18/11/2022

Uiterste datum bekendmaking resultaten (eerste examenblok)

21/11/2022

Start tweede examenblok

25/11/2022

Uiterste datum ontvangst beroep (eerste examenblok)

30/11/2022

Het ISP is opgesteld en goedgekeurd

30/11/2022

Tot en met 30/11 krijgen studenten bij uitschrijven van opleidingsonderdelen uit het eerste semester en semesteroverschrijdende opleidingsonderdelen het leerkrediet terug. Vanaf 1/12 tot en met 14 maart 2023 krijgen studenten enkel het leerkrediet voor opleidingsonderdelen uit het tweede semester terug. (Uitschrijven voor opleidingsonderdelen uit het eerste semester en semesteroverschrijdende opleidingsonderdelen gebeurt na 9/10 enkel nog in geval van uitschrijving voor een opleiding of in overmachtssituaties.)

26/12/2022

Start kerstvakantie

8/01/2023

Einde kerstvakantie

3/02/2023

Uiterste datum bekendmaking resultaten (eerste examenperiode of tweede examenblok)

6/02/2023

Start rustweek

10/02/2023

Uiterste datum ontvangst beroep (eerste examenperiode of tweede examenblok)

12/02/2023

Einde rustweek

13/02/2023

Start tweede semester; start derde examenblok

5/03/2023

Einde van de mogelijkheid om nog opleidingsonderdelen van het tweede semester toe te voegen of te verwijderen van het ISP, tenzij de opleiding uitzonderlijk anders beslist

5/03/2023

Einde van de mogelijkheid om vrijstellingen aan te vragen voor opleidingsonderdelen van het tweede semester, tenzij de opleiding uitzonderlijk anders beslist

5/03/2023

Studenten moeten vóór deze datum hun (aangepast) ISP doorsturen voor nieuwe inschrijvingen in het tweede semester of voor wijzigingen in het tweede semester

14/03/2023

Het ISP is opgesteld en goedgekeurd

14/03/2022

Tot en met 14/3 krijgen studenten bij uitschrijven van opleidingsonderdelen van het tweede semester het leerkrediet terug. Na deze datum krijgen studenten geen leerkrediet meer terug. (Uitschrijven voor opleidingsonderdelen gebeurt na 5/3 enkel nog in geval van uitschrijving voor een opleiding of in overmachtssituaties)

3/04/2023

Start paasvakantie

16/04/2023

Einde paasvakantie

21/04/2023

Uiterste datum bekendmaking resultaten (derde examenblok)

24/04/2023

Start vierde examenblok

28/04/2023

Uiterste datum ontvangst beroep (derde examenblok)

30/06/2023

Uiterste datum bekendmaking resultaten (tweede examenperiode of vierde examenblok)

5/07/2023

Uiterste datum inschrijving voor de derde examenperiode of het vijfde examenblok

5/07/2023

Uiterste datum toevoeging opleidingsonderdelen op ISP’s voor de derde examenperiode of het vijfde examenblok (na de bekendmaking van de resultaten van de tweede examenperiode of het vierde examenblok)

7/07/2023

Uiterste datum ontvangst beroep (tweede examenperiode of vierde examenblok)

17/07/2023

Start sluitingsperiode zomer 2023

13/08/2023

Einde sluitingsperiode zomer 2023

16/08/2023

Start derde examenperiode en vijfde examenblok

8/09/2023

Uiterste datum bekendmaking resultaten (derde examenperiode of vijfde examenblok)

15/09/2023

Uiterste datum ontvangst beroep (derde examenperiode of vijfde examenblok)

18/09/2023

Start academiejaar 2023-2024

19/09/2022

Start academiejaar 2022-2023

9/10/2022

Einde van de mogelijkheid om nog opleidingsonderdelen van het eerste semester of semesteroverschrijdende opleidingsonderdelen toe te voegen of te verwijderen van het ISP, tenzij de opleiding uitzonderlijk anders beslist

9/10/2022

Einde van de mogelijkheid om vrijstellingen aan te vragen voor opleidingsonderdelen van het eerste semester of semesteroverschrijdende opleidingsonderdelen, tenzij de opleiding uitzonderlijk anders beslist

9/10/2022

Studenten moeten ten laatste op deze datum hun ISP doorsturen

31/10/2022

Start herfstvakantie

1/11/2022

De op dit ogenblik gekende stand van het leerkrediet kan leiden tot annulatie van de inschrijving, aanpassing van het ISP of het herbepalen van de omvang van het studiegeld

6/11/2022

Einde herfstvakantie

15/11/2022

Uiterste datum voor melding van foutieve leerkredietbewegingen die betrekking hebben op het voorbije academiejaar

18/11/2022

Uiterste datum bekendmaking resultaten (eerste examenblok)

21/11/2022

Start tweede examenblok

25/11/2022

Uiterste datum ontvangst beroep (eerste examenblok)

30/11/2022

Het ISP is opgesteld en goedgekeurd

30/11/2022

Tot en met 30/11 krijgen studenten bij uitschrijven van opleidingsonderdelen uit het eerste semester en semesteroverschrijdende opleidingsonderdelen het leerkrediet terug. Vanaf 1/12 tot en met 14 maart 2023 krijgen studenten enkel het leerkrediet voor opleidingsonderdelen uit het tweede semester terug. (Uitschrijven voor opleidingsonderdelen uit het eerste semester en semesteroverschrijdende opleidingsonderdelen gebeurt na 9/10 enkel nog in geval van uitschrijving voor een opleiding of in overmachtssituaties.)

26/12/2022

Start kerstvakantie

8/01/2023

Einde kerstvakantie

3/02/2023

Uiterste datum bekendmaking resultaten (eerste examenperiode of tweede examenblok)

6/02/2023

Start rustweek

10/02/2023

Uiterste datum ontvangst beroep (eerste examenperiode of tweede examenblok)

12/02/2023

Einde rustweek

13/02/2023

Start tweede semester; start derde examenblok

5/03/2023

Einde van de mogelijkheid om nog opleidingsonderdelen van het tweede semester toe te voegen of te verwijderen van het ISP, tenzij de opleiding uitzonderlijk anders beslist

5/03/2023

Einde van de mogelijkheid om vrijstellingen aan te vragen voor opleidingsonderdelen van het tweede semester, tenzij de opleiding uitzonderlijk anders beslist

5/03/2023

Studenten moeten vóór deze datum hun (aangepast) ISP doorsturen voor nieuwe inschrijvingen in het tweede semester of voor wijzigingen in het tweede semester

14/03/2023

Het ISP is opgesteld en goedgekeurd

14/03/2022

Tot en met 14/3 krijgen studenten bij uitschrijven van opleidingsonderdelen van het tweede semester het leerkrediet terug. Na deze datum krijgen studenten geen leerkrediet meer terug. (Uitschrijven voor opleidingsonderdelen gebeurt na 5/3 enkel nog in geval van uitschrijving voor een opleiding of in overmachtssituaties)

3/04/2023

Start paasvakantie

16/04/2023

Einde paasvakantie

21/04/2023

Uiterste datum bekendmaking resultaten (derde examenblok)

24/04/2023

Start vierde examenblok

28/04/2023

Uiterste datum ontvangst beroep (derde examenblok)

30/06/2023

Uiterste datum bekendmaking resultaten (tweede examenperiode of vierde examenblok)

5/07/2023

Uiterste datum inschrijving voor de derde examenperiode of het vijfde examenblok

5/07/2023

Uiterste datum toevoeging opleidingsonderdelen op ISP’s voor de derde examenperiode of het vijfde examenblok (na de bekendmaking van de resultaten van de tweede examenperiode of het vierde examenblok)

7/07/2023

Uiterste datum ontvangst beroep (tweede examenperiode of vierde examenblok)

17/07/2023

Start sluitingsperiode zomer 2023

13/08/2023

Einde sluitingsperiode zomer 2023

16/08/2023

Start derde examenperiode en vijfde examenblok

8/09/2023

Uiterste datum bekendmaking resultaten (derde examenperiode of vijfde examenblok)

15/09/2023

Uiterste datum ontvangst beroep (derde examenperiode of vijfde examenblok)

18/09/2023

Start academiejaar 2023-2024

19/09/2022

9/10/2022

9/10/2022

9/10/2022

31/10/2022

1/11/2022

6/11/2022

15/11/2022

18/11/2022

21/11/2022

25/11/2022

30/11/2022

30/11/2022

26/12/2022

8/01/2023

3/02/2023

6/02/2023

10/02/2023

12/02/2023

13/02/2023

5/03/2023

5/03/2023

5/03/2023

14/03/2023

14/03/2022

3/04/2023

16/04/2023

21/04/2023

24/04/2023

28/04/2023

30/06/2023

5/07/2023

5/07/2023

7/07/2023

17/07/2023

13/08/2023

16/08/2023

8/09/2023

15/09/2023

18/09/2023