Verminderd studiegeld | UCLL

Ontvang je een studietoelage? Dan heb je automatisch recht op studiegeld aan beurstarief.

 

LET OP: Als je niet voldoet aan de opleidingsvoorwaarden maar wel aan de voorwaarden van het inkomen, heb je geen recht op een studietoelage maar wel op verminderd studiegeld aan beurstarief.

Dit is zo in de volgende situaties:

  • Je studeert met een creditcontract
  • Je neemt minder dan 27 studiepunten op (uitgezonderd medische problematiek)
  • Je hebt onvoldoende krediet door je studieverleden

Je betaalt het bijnabeurstarief  als je niet in aanmerking komt voor een studietoelage omdat het inkomen net boven de maximumgrens ligt (€ 3602, bedrag van 2022-2023). Je hebt ook recht op dit tarief als je niet voldoet aan de KI-test door een eigendom dat je zelf niet bewoont.

Wil je een berekening laten maken?
Laat de nodige info achter via volgend stappenplan of contacteer de sociale dienst.

Stuvo - sociale dienst Limburg

Tel. 011 18 01 80
E-mail: socialedienst.limburg@ucll.be
Chat: klik hier (elke werkdag van 9u tot 12u)