Academische kalender 2022 - 2023 | UCLL

19/09/2022

Start academiejaar 2022-2023

9/10/2022

Einde van de mogelijkheid om nog opleidingsonderdelen van het eerste semester of semesteroverschrijdende opleidingsonderdelen toe te voegen of te verwijderen van het ISP, tenzij de opleiding uitzonderlijk anders beslist

9/10/2022

Einde van de mogelijkheid om vrijstellingen aan te vragen voor opleidingsonderdelen van het eerste semester of semesteroverschrijdende opleidingsonderdelen, tenzij de opleiding uitzonderlijk anders beslist

9/10/2022

Studenten moeten ten laatste op deze datum hun ISP doorsturen

31/10/2022

Start herfstvakantie

1/11/2022

De op dit ogenblik gekende stand van het leerkrediet kan leiden tot annulatie van de inschrijving, aanpassing van het ISP of het herbepalen van de omvang van het studiegeld

6/11/2022

Einde herfstvakantie

15/11/2022

Uiterste datum voor melding van foutieve leerkredietbewegingen die betrekking hebben op het voorbije academiejaar

18/11/2022

Uiterste datum bekendmaking resultaten (eerste examenblok)

21/11/2022

Start tweede examenblok

25/11/2022

Uiterste datum ontvangst beroep (eerste examenblok)

30/11/2022

Het ISP is opgesteld en goedgekeurd

30/11/2022

Tot en met 30/11 krijgen studenten bij uitschrijven van opleidingsonderdelen uit het eerste semester en semesteroverschrijdende opleidingsonderdelen het leerkrediet terug. Vanaf 1/12 tot en met 14 maart 2023 krijgen studenten enkel het leerkrediet voor opleidingsonderdelen uit het tweede semester terug. (Uitschrijven voor opleidingsonderdelen uit het eerste semester en semesteroverschrijdende opleidingsonderdelen gebeurt na 9/10 enkel nog in geval van uitschrijving voor een opleiding of in overmachtssituaties.)

26/12/2022

Start kerstvakantie

8/01/2023

Einde kerstvakantie

3/02/2023

Uiterste datum bekendmaking resultaten (eerste examenperiode of tweede examenblok)

6/02/2023

Start rustweek

10/02/2023

Uiterste datum ontvangst beroep (eerste examenperiode of tweede examenblok)

12/02/2023

Einde rustweek

13/02/2023

Start tweede semester; start derde examenblok

5/03/2023

Einde van de mogelijkheid om nog opleidingsonderdelen van het tweede semester toe te voegen of te verwijderen van het ISP, tenzij de opleiding uitzonderlijk anders beslist

5/03/2023

Einde van de mogelijkheid om vrijstellingen aan te vragen voor opleidingsonderdelen van het tweede semester, tenzij de opleiding uitzonderlijk anders beslist

5/03/2023

Studenten moeten vóór deze datum hun (aangepast) ISP doorsturen voor nieuwe inschrijvingen in het tweede semester of voor wijzigingen in het tweede semester

14/03/2023

Het ISP is opgesteld en goedgekeurd

14/03/2022

Tot en met 14/3 krijgen studenten bij uitschrijven van opleidingsonderdelen van het tweede semester het leerkrediet terug. Na deze datum krijgen studenten geen leerkrediet meer terug. (Uitschrijven voor opleidingsonderdelen gebeurt na 5/3 enkel nog in geval van uitschrijving voor een opleiding of in overmachtssituaties)

3/04/2023

Start paasvakantie

16/04/2023

Einde paasvakantie

21/04/2023

Uiterste datum bekendmaking resultaten (derde examenblok)

24/04/2023

Start vierde examenblok

28/04/2023

Uiterste datum ontvangst beroep (derde examenblok)

30/06/2023

Uiterste datum bekendmaking resultaten (tweede examenperiode of vierde examenblok)

5/07/2023

Uiterste datum inschrijving voor de derde examenperiode of het vijfde examenblok

5/07/2023

Uiterste datum toevoeging opleidingsonderdelen op ISP’s voor de derde examenperiode of het vijfde examenblok (na de bekendmaking van de resultaten van de tweede examenperiode of het vierde examenblok)

7/07/2023

Uiterste datum ontvangst beroep (tweede examenperiode of vierde examenblok)

17/07/2023

Start sluitingsperiode zomer 2023

13/08/2023

Einde sluitingsperiode zomer 2023

16/08/2023

Start derde examenperiode en vijfde examenblok

8/09/2023

Uiterste datum bekendmaking resultaten (derde examenperiode of vijfde examenblok)

15/09/2023

Uiterste datum ontvangst beroep (derde examenperiode of vijfde examenblok)

18/09/2023

Start academiejaar 2023-2024

19/09/2022

Start academiejaar 2022-2023

9/10/2022

Einde van de mogelijkheid om nog opleidingsonderdelen van het eerste semester of semesteroverschrijdende opleidingsonderdelen toe te voegen of te verwijderen van het ISP, tenzij de opleiding uitzonderlijk anders beslist

9/10/2022

Einde van de mogelijkheid om vrijstellingen aan te vragen voor opleidingsonderdelen van het eerste semester of semesteroverschrijdende opleidingsonderdelen, tenzij de opleiding uitzonderlijk anders beslist

9/10/2022

Studenten moeten ten laatste op deze datum hun ISP doorsturen

31/10/2022

Start herfstvakantie

1/11/2022

De op dit ogenblik gekende stand van het leerkrediet kan leiden tot annulatie van de inschrijving, aanpassing van het ISP of het herbepalen van de omvang van het studiegeld

6/11/2022

Einde herfstvakantie

15/11/2022

Uiterste datum voor melding van foutieve leerkredietbewegingen die betrekking hebben op het voorbije academiejaar

18/11/2022

Uiterste datum bekendmaking resultaten (eerste examenblok)

21/11/2022

Start tweede examenblok

25/11/2022

Uiterste datum ontvangst beroep (eerste examenblok)

30/11/2022

Het ISP is opgesteld en goedgekeurd

30/11/2022

Tot en met 30/11 krijgen studenten bij uitschrijven van opleidingsonderdelen uit het eerste semester en semesteroverschrijdende opleidingsonderdelen het leerkrediet terug. Vanaf 1/12 tot en met 14 maart 2023 krijgen studenten enkel het leerkrediet voor opleidingsonderdelen uit het tweede semester terug. (Uitschrijven voor opleidingsonderdelen uit het eerste semester en semesteroverschrijdende opleidingsonderdelen gebeurt na 9/10 enkel nog in geval van uitschrijving voor een opleiding of in overmachtssituaties.)

26/12/2022

Start kerstvakantie

8/01/2023

Einde kerstvakantie

3/02/2023

Uiterste datum bekendmaking resultaten (eerste examenperiode of tweede examenblok)

6/02/2023

Start rustweek

10/02/2023

Uiterste datum ontvangst beroep (eerste examenperiode of tweede examenblok)

12/02/2023

Einde rustweek

13/02/2023

Start tweede semester; start derde examenblok

5/03/2023

Einde van de mogelijkheid om nog opleidingsonderdelen van het tweede semester toe te voegen of te verwijderen van het ISP, tenzij de opleiding uitzonderlijk anders beslist

5/03/2023

Einde van de mogelijkheid om vrijstellingen aan te vragen voor opleidingsonderdelen van het tweede semester, tenzij de opleiding uitzonderlijk anders beslist

5/03/2023

Studenten moeten vóór deze datum hun (aangepast) ISP doorsturen voor nieuwe inschrijvingen in het tweede semester of voor wijzigingen in het tweede semester

14/03/2023

Het ISP is opgesteld en goedgekeurd

14/03/2022

Tot en met 14/3 krijgen studenten bij uitschrijven van opleidingsonderdelen van het tweede semester het leerkrediet terug. Na deze datum krijgen studenten geen leerkrediet meer terug. (Uitschrijven voor opleidingsonderdelen gebeurt na 5/3 enkel nog in geval van uitschrijving voor een opleiding of in overmachtssituaties)

3/04/2023

Start paasvakantie

16/04/2023

Einde paasvakantie

21/04/2023

Uiterste datum bekendmaking resultaten (derde examenblok)

24/04/2023

Start vierde examenblok

28/04/2023

Uiterste datum ontvangst beroep (derde examenblok)

30/06/2023

Uiterste datum bekendmaking resultaten (tweede examenperiode of vierde examenblok)

5/07/2023

Uiterste datum inschrijving voor de derde examenperiode of het vijfde examenblok

5/07/2023

Uiterste datum toevoeging opleidingsonderdelen op ISP’s voor de derde examenperiode of het vijfde examenblok (na de bekendmaking van de resultaten van de tweede examenperiode of het vierde examenblok)

7/07/2023

Uiterste datum ontvangst beroep (tweede examenperiode of vierde examenblok)

17/07/2023

Start sluitingsperiode zomer 2023

13/08/2023

Einde sluitingsperiode zomer 2023

16/08/2023

Start derde examenperiode en vijfde examenblok

8/09/2023

Uiterste datum bekendmaking resultaten (derde examenperiode of vijfde examenblok)

15/09/2023

Uiterste datum ontvangst beroep (derde examenperiode of vijfde examenblok)

18/09/2023

Start academiejaar 2023-2024

19/09/2022

9/10/2022

9/10/2022

9/10/2022

31/10/2022

1/11/2022

6/11/2022

15/11/2022

18/11/2022

21/11/2022

25/11/2022

30/11/2022

30/11/2022

26/12/2022

8/01/2023

3/02/2023

6/02/2023

10/02/2023

12/02/2023

13/02/2023

5/03/2023

5/03/2023

5/03/2023

14/03/2023

14/03/2022

3/04/2023

16/04/2023

21/04/2023

24/04/2023

28/04/2023

30/06/2023

5/07/2023

5/07/2023

7/07/2023

17/07/2023

13/08/2023

16/08/2023

8/09/2023

15/09/2023

18/09/2023