Academische kalender 2023 - 2024 | UCLL

18/09/2023

Start academiejaar 2023-2024

8/10/2023

Einde van de mogelijkheid om nog opleidingsonderdelen van het eerste semester of semesteroverschrijdende opleidingsonderdelen toe te voegen of te verwijderen van het ISP, tenzij de opleiding uitzonderlijk anders beslist

8/10/2023

Einde van de mogelijkheid om vrijstellingen aan te vragen voor opleidingsonderdelen van het eerste semester of semesteroverschrijdende opleidingsonderdelen, tenzij de opleiding uitzonderlijk anders beslist

30/10/2023

Start herfstvakantie

1/11/2023

De op dit ogenblik gekende stand van het leerkrediet kan leiden tot annulatie van de inschrijving, aanpassing van het ISP of het herbepalen van de omvang van het studiegeld

5/11/2023

Einde herfstvakantie

15/11/2023

Uiterste datum voor melding van foutieve leerkredietbewegingen die betrekking hebben op het voorbije academiejaar

17/11/2023

Uiterste datum bekendmaking resultaten (eerste examenblok)

20/11/2023

Start tweede examenblok

24/11/2023

Uiterste datum ontvangst beroep (eerste examenblok)

30/11/2023

Het ISP is opgesteld en goedgekeurd

30/11/2023

Tot en met 30/11 krijgen studenten bij uitschrijven van opleidingsonderdelen uit het eerste semester en semesteroverschrijdende opleidingsonderdelen het leerkrediet terug. Vanaf 1/12 tot en met 14 maart 2024 krijgen studenten enkel het leerkrediet voor opleidingsonderdelen uit het tweede semester terug. (Uitschrijven voor opleidingsonderdelen uit het eerste semester en semesteroverschrijdende opleidingsonderdelen gebeurt na 8/10 enkel nog in geval van uitschrijving voor een opleiding of in overmachtssituaties.)

25/12/2023

Start kerstvakantie

7/01/2024

Einde kerstvakantie

2/02/2024

Uiterste datum bekendmaking resultaten (eerste examenperiode of tweede examenblok)

5/02/2024

Start rustweek

09/02/2024

Uiterste datum ontvangst beroep (eerste examenperiode of tweede examenblok)

11/02/2024

Einde rustweek

12/02/2024

Start tweede semester; start derde examenblok

3/03/2024

Einde van de mogelijkheid om nog opleidingsonderdelen van het tweede semester toe te voegen of te verwijderen van het ISP, tenzij de opleiding uitzonderlijk anders beslist

3/03/2024

Einde van de mogelijkheid om vrijstellingen aan te vragen voor opleidingsonderdelen van het tweede semester, tenzij de opleiding uitzonderlijk anders beslist

3/03/2024

Studenten moeten vóór deze datum hun (aangepast) ISP doorsturen voor nieuwe inschrijvingen in het tweede semester of voor wijzigingen in het tweede semester

14/03/2024

Het ISP is opgesteld en goedgekeurd

14/03/2024

Tot en met 14/3 krijgen studenten bij uitschrijven van opleidingsonderdelen van het tweede semester het leerkrediet terug. Na deze datum krijgen studenten geen leerkrediet meer terug. (Uitschrijven voor opleidingsonderdelen gebeurt na 5/3 enkel nog in geval van uitschrijving voor een opleiding of in overmachtssituaties)

1/04/2024

Start paasvakantie

14/04/2024

Einde paasvakantie

19/04/2024

Uiterste datum bekendmaking resultaten (derde examenblok)

22/04/2023

Start vierde examenblok

26/04/2024

Uiterste datum ontvangst beroep (derde examenblok)

28/06/2024

Uiterste datum bekendmaking resultaten (tweede examenperiode of vierde examenblok)

3/07/2024

Uiterste datum inschrijving voor de derde examenperiode of het vijfde examenblok

3/07/2024

Uiterste datum toevoeging opleidingsonderdelen op ISP’s voor de derde examenperiode of het vijfde examenblok (na de bekendmaking van de resultaten van de tweede examenperiode of het vierde examenblok)

5/07/2024

Uiterste datum ontvangst beroep (tweede examenperiode of vierde examenblok)

15/07/2024

Start sluitingsperiode zomer 2024

11/08/2024

Einde sluitingsperiode zomer 2024

16/08/2024

Start derde examenperiode en vijfde examenblok

13/09/2024

Uiterste datum bekendmaking resultaten (derde examenperiode of vijfde examenblok)

20/09/2024

Uiterste datum ontvangst beroep (derde examenperiode of vijfde examenblok)

23/09/2024

Start academiejaar 2024-2025

18/09/2023

Start academiejaar 2023-2024

8/10/2023

Einde van de mogelijkheid om nog opleidingsonderdelen van het eerste semester of semesteroverschrijdende opleidingsonderdelen toe te voegen of te verwijderen van het ISP, tenzij de opleiding uitzonderlijk anders beslist

8/10/2023

Einde van de mogelijkheid om vrijstellingen aan te vragen voor opleidingsonderdelen van het eerste semester of semesteroverschrijdende opleidingsonderdelen, tenzij de opleiding uitzonderlijk anders beslist

30/10/2023

Start herfstvakantie

1/11/2023

De op dit ogenblik gekende stand van het leerkrediet kan leiden tot annulatie van de inschrijving, aanpassing van het ISP of het herbepalen van de omvang van het studiegeld

5/11/2023

Einde herfstvakantie

15/11/2023

Uiterste datum voor melding van foutieve leerkredietbewegingen die betrekking hebben op het voorbije academiejaar

17/11/2023

Uiterste datum bekendmaking resultaten (eerste examenblok)

20/11/2023

Start tweede examenblok

24/11/2023

Uiterste datum ontvangst beroep (eerste examenblok)

30/11/2023

Het ISP is opgesteld en goedgekeurd

30/11/2023

Tot en met 30/11 krijgen studenten bij uitschrijven van opleidingsonderdelen uit het eerste semester en semesteroverschrijdende opleidingsonderdelen het leerkrediet terug. Vanaf 1/12 tot en met 14 maart 2024 krijgen studenten enkel het leerkrediet voor opleidingsonderdelen uit het tweede semester terug. (Uitschrijven voor opleidingsonderdelen uit het eerste semester en semesteroverschrijdende opleidingsonderdelen gebeurt na 8/10 enkel nog in geval van uitschrijving voor een opleiding of in overmachtssituaties.)

25/12/2023

Start kerstvakantie

7/01/2024

Einde kerstvakantie

2/02/2024

Uiterste datum bekendmaking resultaten (eerste examenperiode of tweede examenblok)

5/02/2024

Start rustweek

09/02/2024

Uiterste datum ontvangst beroep (eerste examenperiode of tweede examenblok)

11/02/2024

Einde rustweek

12/02/2024

Start tweede semester; start derde examenblok

3/03/2024

Einde van de mogelijkheid om nog opleidingsonderdelen van het tweede semester toe te voegen of te verwijderen van het ISP, tenzij de opleiding uitzonderlijk anders beslist

3/03/2024

Einde van de mogelijkheid om vrijstellingen aan te vragen voor opleidingsonderdelen van het tweede semester, tenzij de opleiding uitzonderlijk anders beslist

3/03/2024

Studenten moeten vóór deze datum hun (aangepast) ISP doorsturen voor nieuwe inschrijvingen in het tweede semester of voor wijzigingen in het tweede semester

14/03/2024

Het ISP is opgesteld en goedgekeurd

14/03/2024

Tot en met 14/3 krijgen studenten bij uitschrijven van opleidingsonderdelen van het tweede semester het leerkrediet terug. Na deze datum krijgen studenten geen leerkrediet meer terug. (Uitschrijven voor opleidingsonderdelen gebeurt na 5/3 enkel nog in geval van uitschrijving voor een opleiding of in overmachtssituaties)

1/04/2024

Start paasvakantie

14/04/2024

Einde paasvakantie

19/04/2024

Uiterste datum bekendmaking resultaten (derde examenblok)

22/04/2023

Start vierde examenblok

26/04/2024

Uiterste datum ontvangst beroep (derde examenblok)

28/06/2024

Uiterste datum bekendmaking resultaten (tweede examenperiode of vierde examenblok)

3/07/2024

Uiterste datum inschrijving voor de derde examenperiode of het vijfde examenblok

3/07/2024

Uiterste datum toevoeging opleidingsonderdelen op ISP’s voor de derde examenperiode of het vijfde examenblok (na de bekendmaking van de resultaten van de tweede examenperiode of het vierde examenblok)

5/07/2024

Uiterste datum ontvangst beroep (tweede examenperiode of vierde examenblok)

15/07/2024

Start sluitingsperiode zomer 2024

11/08/2024

Einde sluitingsperiode zomer 2024

16/08/2024

Start derde examenperiode en vijfde examenblok

13/09/2024

Uiterste datum bekendmaking resultaten (derde examenperiode of vijfde examenblok)

20/09/2024

Uiterste datum ontvangst beroep (derde examenperiode of vijfde examenblok)

23/09/2024

Start academiejaar 2024-2025