Boekenkastjes vol Leesplezier | UCLL

Nele Couwberghs tekende en schreef een prentenboek over Diest, inclusief een wandeling met opdrachtjes. Als de kleuters én de ouders aan de hand van het boek en de QR-codes het parcours afwerken, vinden ze uiteindelijk het boek van Konijn in de bib van Diest!

Het boek van Nele is één van de vele initiatieven van ‘Boekenkastjes vol leesplezier’ dat zich richt op leesbevordering voor kinderen uit gezinnen met weinig leescultuur. Het project werd uitgevoerd door acht laatstejaarsstudenten van de bachelor Kleuteronderwijs.

Met een boekentrein van deur tot deur

Lore Van Rijckeghem en Mart Stofferus ontwikkelden een boekentreintje en haalden daarmee kinderen op om op een pleintje uit prentenboeken te vertellen.
Lore: “Ik vind prentenboeken superleuk, niet alleen als kleuterjuf, maar ook voor mezelf. Je hebt heel veel keuze qua verhalen en thema’s. Prentenboeken zijn ideaal om kinderen ook hun eigen verhaal te laten vertellen.” Dankzij José Gonzalez van de dienst Diversiteit en Gelijke Kansen konden Lore en Mart snel een vertrouwensband creëren met een aantal ouders. 

Mart vertelt: “Omwille van Corona trokken we met onze trein langs de huizen van een aantal kansarme gezinnen. Daar haalden we de kleuters op om dan op een pleintje of in een parkje een half uurtje uit boeken voor te lezen. In de winter was dat niet evident. Je trekt toch wel je ogen open als je de (kans)armoede ziet.”

De locomotief fungeert als opbergplaats voor dekentjes, kussens, snoepjes, poppen, … 

Achter de locomotief hangt een wagon, waarin je de boeken goed zichtbaar kan plaatsen. Bovenop de wagon staat een kamishibai.

Lore bekent dat ze zelf vroeger ook niet graag las. Sarah vult aan: “De eerste reactie van de kleuters is vaak dat boeken saai zijn. Maar na een tijdje jubelden de kinderen al als ze ons, de ‘boekenjuffen’, zagen komen!” En ook Lore merkt op: “Dankzij onze kamishibai, een vertelkast met gordijntjes, waarachter prenten uit boeken verborgen zitten, ontdekten de kleuters als snel het leesplezier.”

Ik had in deze stad geen armoede verwacht. Sommige kinderen hadden geen kousen of dikke sjaal om zich te beschermen tegen de sneeuw.

Lore Van Rijckeghem

Kinderen uit de lagere school
lezen voor aan kleuters

Sarah Verlinden en Evelyn Pinoy zorgden voor een boekenruilkast bij de buitenschoolse kinderopvang. “Boeken zijn erg welkom voor de taalontwikkeling van jonge kinderen,” weet Sarah. “Voor ons project gingen we eerst op zoek in de vakliteratuur naar de juiste criteria om het aanbod samen te stellen.” Sarah en Evelyn organiseerden na de schooluren en in de krokusvakantie in de opvang activiteiten rond de prentenboeken. Zo merkten ze dat kinderen van de lagere school graag een boekje wilden voorlezen voor de kleuters. “Dat is dubbel interessant voor de taalontwikkeling: voor de kleuters én voor de kinderen die vertellen. Blijkbaar voelen zij zich veiliger om bij kleuters voor te lezen.”

Sommige kinderen vroegen waarom we niet elke dag kwamen. Voor sommige gezinnen maakten wij echt het verschil.

Mart Stofferus

Aileen Puttemans en Lori Vangoidsenhoven creëerden eveneens een boekenruilkast die een plaatsje vond in Het huis van het kind. Via Facebook en YouTube kregen de kinderen en ouders de Coronaproof gebruiksinstructies mee en konden ze samen verhalen en verwerkingsactiviteiten bekijken en beleven.

Ten slotte zorgde Julie Calant voor de samenhang van alle initiatieven door verteltasjes te voorzien in de bib. Zo leggen de kleuters het verband tussen de leuke vertelactiviteiten en de bibliotheek. Naast al deze initiatieven werkten de studenten didactisch materiaal uit zodat de begeleiders van de kinderopvang, de medewerkers van de dienst diversiteit en de bib de initiatieven verder kunnen zetten.  

Art of Teaching

Het project van de acht studenten Bachelor Kleuteronderwijs werd van nabij opgevolgd door docenten Katrien van Tilborg en Ingrid Van Canegem-Ardijns. Katrien en Ingrid werken immers ook voor ‘Art of Teaching’, één van de expertisecentra van hogeschool UCLL. Beide docenten Taal doen al enkele jaren in opdracht van Art of Teaching onderzoek naar leesbevordering. Ingrid: “We zoeken specifiek naar de randvoorwaarden voor leesbevordering. Daarom werken we graag samen, zoals hier in Diest, met organisaties die expertise hebben in een laagdrempelige aanpak. In dit geval bestudeerden we in welke mate de expertise van onze studenten op het vlak van prentenboeken en meertaligheid een meerwaarde bood bij het aanbod van de verschillende diensten voor kinderen uit kansengroepen.” Ook voor Katrien was dit project bijzonder boeiend: “De samenwerking met de studenten maakt zo’n soort onderzoek gewoon leuk om te doen. Zo krijgt een theoretisch project meteen een concrete, praktische invulling, hetgeen onderzoek ook zichtbaar, bruikbaar en zinvol maakt voor het werkveld. En bovendien nemen we deze ‘echte’ ervaringen meteen mee in onze eigen lessen.” 

Meer weten