De Woonknoop | UCLL

Zelfs in een provinciestad kom je daklozen tegen. Als doorsnee burger zie je dat niet want het is een verdoken probleem. Kelly Knevels, studente van het graduaat maatschappelijk werk, realiseerde een reeks podcasts waarmee ze ervaringsdeskundigen en hulpverleners een stem geeft.

“Ik was gechoqueerd toen ik tijdens mijn stage merkte dat een stad als Sint-Truiden meer dan 100 daklozen telt.” Kelly werkte als stagiair bij Onderdak, een project rond woonzorg van Saamo, een vzw die in heel Vlaanderen aan samenlevingsopbouw doet. “Ik dacht dat dakloosheid enkel in grootsteden voorkwam. Als modale burger heb je er dan ook totaal geen besef van dat ook in kleine steden mensen geen dak boven hun hoofd hebben. Daar wou ik rond sensibiliseren en de armoede zichtbaar maken.”  

Eerst en vooral vergde dat heel wat literatuurstudie rond kansarmoede. Daarnaast ervaarde ze zelf mee de problemen van daklozen in het inloophuis in Sint-Truiden. Kelly mocht een aantal debatgroepen bij Onderdak begeleiden. “Ik hoorde heel wat verhalen en heb er heel veel uit geleerd. Vaak worden deze mensen weggezet met het argument dat het hun eigen schuld is. Dat individueel schuldmodel moeten we doorprikken.

Het is vaak niet hun fout dat ze in de armoede terecht kwamen of hun woonst kwijt speelden.

Kelly Knevels, graduaat maatschappelijk werk

podcasts op scherm

Een gedreven Kelly wou meer dan enkel een verhaal of affiche op papier. En vermits podcasts wel een hype lijken, zette ze zich aan de studie van dit voor haar nieuwe medium. “Ik had geen ervaring met die technologie, maar zocht heel wat op. Bij Avansa vond ik een cursus, maar dat zou te lang duren. Dus nam ik contact op met die organisatie en kreeg een korte en krachtige snelcursus.” Daarna ging Kelly aan de slag met professioneel materiaal dat ze kon uitlenen bij Saamo.

Vier afleveringen werden ondertussen opgenomen. Telkens bracht Kelly een duo van een ervaringsdeskundige en een opbouwwerker voor de microfoon. “Ik ben zelf wel vlot ter talen, maar nu was ik toch wel zenuwachtig voor deze opnames. Het moeilijkste was nog wel het samenbrengen van de mensen voor de microfoon.”

Via Saamo hoopt Kelly de podcasts te kunnen verspreiden naar het grote publiek. “Het kan ook bijzonder interessant zijn voor politici,” meent Kelly. "Telkens vraag ik ook wat de ervaringsdeskundige als ideale oplossing ziet voor zijn of haar situatie. En daar komen toch wel heel interessante antwoorden uit."

Bewijs van sterke persoonlijkheid en authenticiteit

kelly knevels

Het programma Welzijn van UCLL is alvast trots op de resultaten van deze graduaatsstudente en nomineerde haar voor de Moving Minds Award 2022. Dat leverde haar een cheque op van € 500, die ze wil besteden aan extra steunpakketten voor daklozen. “Tijdens mijn stage merkte ik dat daklozen zich terug mens voelen als ze mochten kiezen uit hygiëneproducten. Speciale aandacht wil ik geven aan vrouwen. Tegenwoordig zien we een vervrouwelijking onder de daklozen. Dit zou ik doen door menstruatieproducten te voorzien in het pakket. Ook zou ik graag een bon van een winkel toevoegen want dit is iets dat daklozen meestal niet kunnen: zelf kiezen wat ze graag willen.”

(juni 2022)