Mila, interactief kinderboek door studenten Orthopedagogie | UCLL

Interactief kinderboek

Mila is een interactief kinderboek, waarbij de krachten van mensen met een beperking in de spotlights worden gezet. Kinderen leren van jongs af aan over het thema beperking.

Nadruk op empowerment

"Wij richten ons op kinderen met de leeftijd van 4-7 jaar, zowel kinderen met als zonder beperking. Duidelijkheid, empowerment en liefde zijn belangrijke kernwaarden. Daarnaast proberen we in te spelen op de leefwereld van de kinderen door gebruik te maken van kleurrijke tekeningen, groot lettertype en actuele thema’s binnen hun interesses" aldus Kyana Smekens. "Wij willen ons vooral richten op het creëren van een inclusieve samenleving, om hierin iedereen een gelijkwaardige plaats te kunnen bieden. Dit doen we door de positieve kant van mensen met een beperking extra te benadrukken" gaat Lien Brepoels verder.

Inspireren vanuit onderzoek

Begeleider Margot Heylen besluit: "Het is een uniek boek - met vooral personages met een beperking - waarvan de krachten nog eens extra benadrukt worden. Daarnaast zijn de studenten ook professioneel te werk gegaan. Ze zijn op voorhand onderzoek gaan doen bij zowel ouders, leerkrachten als de kinderen zelf. Hieruit bleek dat de kennis van kinderen over een beperking heel beperkt is. Met het project willen ze ouders, grootouders, leerkrachten, ... inspireren om hier samen met hun kinderen mee aan de slag te gaan."

Volg project Mila op Instagram: Project Mila (@project._mila) • Instagram-foto's en -video's.

Project door studenten Orthopedagogie: Lien Brepoels, Rana Biçer, Kyana Smekens en Kelly Vervaeck