Studenten Verpleegkunde pakken eenzaamheid aan in het ziekenhuis | UCLL

Hoge nood aan (h)erkenning van eenzaamheid

Door de hoge prevalentie van eenzaamheid en de hoge nood aan (h)erkenning is het project LOSS (loneliness sensitization) ontstaan bij studenten Verpleegkunde van campus Genk. LOSS  refereert naar het belang van meer aandacht te schenken aan eenzaamheid in de zorgsector.

Van affiches tot meetinstrument

LOSS bevat een e-learning omtrent eenzaamheid dat beschikbaar is voor zorgverleners. Met deze e-learning wil LOSS de zorgverleners bewust maken van de aanwezigheid van eenzaamheid en de gevolgen hiervan.  Hiernaast zorgt LOSS voor een implementatie van een bestaand meetinstrument in het elektronisch patiëntendossier om eenzaamheid vroegtijdig te detecteren, zodat zorgverleners op een gepaste wijze kunnen reageren.

Dankzij de aangeboden LOSS-pakketten signaleert de zorgverlener een mentale disbalans, die de nodige aandacht krijgt, waardoor de zorgvrager zowel op somatisch als psychosociaal vlak zal herstellen. LOSS werkt vanuit een holistische visie; maw er wordt niet alleen gekeken naar de zorgvrager maar ook naar de mens achter deze zorgvraag.

Partner Ziekenhuis Oost-Limburg

LOSS is tot stand gekomen uit een studentenproject van Hogeschool UCLL campus Genk, opleiding bachelor verpleegkunde. Een team van vierdejaars studenten verpleegkunde kregen van het Ziekenhuis Oost-Limburg (pastorale dienst / Ann Vanhemel) de opdracht om eenzaamheid binnen het ziekenhuis aan te pakken.
In kader van de Limburgse Zorgacademie waar zowel Hogeschool UCLL als ZOL partner in zijn, is er al een jarenlange nauwe samenwerking tussen beide partijen. Specifiek rond dit topic startte de samenwerking in 2022.

Meerwaarde voor patiënt, zorgverlener, zorginstelling

LOSS heeft bewust gekozen om te starten met een reeds bestaand meetinstrument, zodat eenzaamheid zo snel mogelijk aangepakt kan worden binnen de gezondheidszorginstellingen. De kernwaarden van LOSS zijn efficiënt, kwaliteit en groei. De LOSS-pakketten zijn efficiënt omdat het meetinstrument valide en betrouwbaar is én omdat er een vlotte en rechtstreekse doorverwijzing plaatsvindt naar een geschikte zorgverlener. Het meetinstrument biedt ook continuïteit binnen de zorg, het is een aanzet tot verdere en geschikte zorgverlening na het detecteren van eenzaamheid. Daarnaast heeft een correcte aanpak van eenzaamheid ook een positief effect op de maatschappelijke kosten. Door eenzaamheid te detecteren en correct aan te pakken zal de ligduur in het ziekenhuis afnemen waardoor de maatschappelijke kosten zullen dalen (Schoenmakers et al., 2014).

Het project is een meerwaarde voor zowel zorgverleners (ondersteuning in herkenning van eenzaamheid), zorgvragers (hun eenzaamheid wordt sneller gedetecteerd en aangepakt) als de zorginstelling (inkorten ligduur).

(Betrokken studenten: Vanessa Borghs - Laura Bijnens - Sandy Driesmans - Jana Coenen - Annabel Dewael - Kim Janssens)