Studeren en zorg dragen - een onderschatte combinatie | UCLL

UCLL introduceerde drie jaar geleden als eerste hogeronderwijsinstelling het statuut ‘student-mantelzorger’. Studenten die zorg dragen voor een ziek familielid kunnen hierdoor extra ondersteuning krijgen om de combinatie van mantelzorg en studeren te verlichten.

Kim Roumans (21) maakt naast haar studie Orthopedagogie tijd vrij voor het huishouden om haar moeder te ontlasten. Haar vader heeft bloedkanker en heeft dus extra steun nodig. Dankzij UCLL kan ze rekenen op het statuut ‘student-mantelzorger’ waardoor ze speciale onderwijs- of examenfaciliteiten kan aanvragen.

“Als mijn mama ’s avonds na haar werk ook nog het huishouden moet runnen, zou dit veel te zwaar zijn. Daarom neem ik alle taken op mij. Maar de combinatie met mijn studie is wel moeilijk. Er spookt voortdurend van alles door mijn hoofd: zowel schoolkwesties als de toestand van mijn papa. Hij belandde in het ziekenhuis net toen ik mijn stage voor Orthopedagogie in Sint-Truiden zou beginnen. Aangezien dat een uur rijden is met de auto ben ik op school gaan vragen of ik geen stageplaats dichter bij huis kon krijgen. Door het mantelzorgstatuut kon dat.”

1 op 5

Er zijn heel wat studenten die de zorg voor hun zieke familielid combineren met hun studies, maar slechts weinigen vragen het statuut student-mantelzorger aan. Bij UCLL hebben bijvoorbeeld maar 30 op 14.000 studenten dit gedaan, en dat is niet in verhouding met het aantal dat in aanmerking komt. Sigrid Darquennes, teamcoördinator Studentenbeleid, verduidelijkt: “Als we naar de cijfers kijken, dan is meer dan 1 op 5 studenten eigenlijk mantelzorger, maar ze herkennen zich daar niet in. De zorg voor iemand in hun nabije omgeving wordt als vanzelfsprekend beschouwd.”

Meer dan 1 op 5 studenten is eigenlijk mantelzorger, maar ze herkennen zich daar niet in.

Sigrid Darquennes, studentenbeleid UCLL

Ook Silke Dirickx, alumnus Orthopedagogie, merkte tijdens het schrijven van haar bachelorproef over mantelzorgende studenten dat de studenten zelf zich niet zo bewust zijn van de zorg die ze bieden. “Dat is typisch voor mantelzorgers: je bent zo druk bezig met zorgen voor anderen, dat je niet op jezelf let. Het mantelzorgstatuut kan die drempel voor studenten helpen weg te halen.”

Statuut biedt verlichting

Toch is dat zorgen niet altijd gemakkelijk, merken ze ook bij de studentendienst. Sigrid: “Studenten praten niet snel over hun thuissituatie. Ze melden zich met psychische en concentratieproblemen, maar als onze medewerkers doorvragen, blijkt toch dat er verbazend veel studenten zijn die zorgtaken hebben in hun familiale context. De combinatie van die taken met een studie weegt soms zwaar.”

Daarom is het aanvragen van het speciale statuut extra belangrijk om deze studenten te ontlasten. Sigrid legt uit: “Wie het mantelzorgstatuut aanvraagt en krijgt, zal examens of deadlines voor werkjes kunnen uitstellen of zijn lessen kunnen onderbreken als er zich thuis een dringende situatie voordoet. We leggen de lat voor deze studenten niet lager. Wel ondersteunen we hen, als ze willen, met bijkomende faciliteiten.”

Studeren als topsporter, kunstenaar, mantelzorger, ondernemer, werkende student of student met een functiebeperking?

Meer info over studeren met een bijzonder statuut.

Meer weten over