Overslaan en naar de inhoud gaan

Over de Moving Minds Foundation

De Moving Minds Foundation (MMF) geeft een gezicht aan de maatschappelijke betrokkenheid en het sociaal engagement van de medewerkers, studenten, alumni van UCLL en haar partners. Dit zowel in UCLL's 'thuisregio's' Vlaams-Brabant en Limburg, als in het buitenland.


Werking

De MMF is ingebed in de werking en overlegstructuur van de hogeschool. Ze telt de volgende organen binnen de UCLL:

  • Het directieteam houdt toezicht op de werkzaamheden van de MMF.
  • De academische raad fungeert als selectiecommissie. Ze beoordeelt aanvragen en doet aanbevelingen t.a.v. het bestuur voor het toekennen van ondersteuning. 
  • Een stuurgroep behartigt het dagelijks beheer van de MMF. Zij verzorgen o.a. de informatievoorziening en coördineren het selectieproces van de projecten. Ze leiden ook de fundraising en financiële transacties in goede banen.


Wat gebeurt er met de middelen van het MMF?

De middelen toegekend aan de projecten van de MMF kunnen onder de volgende voorwaarden ingezet worden:

Waar?
De toegekende middelen worden ingezet in één van beide regio's waar UCLL onderwijsbevoegdheid heeft, i.e. Vlaams-Brabant en Limburg, of in een buitenlandse regio waar UCLL aantoonbaar een werking in het verleden heeft uitgebouwd.

Waarvoor?
Tenzij de externe financier hier expliciet anders over beslist, zetten de projecten de middelen enkel in voor hun werking. Ze worden dus niet gebruikt voor de vergoeding van personeelskosten of mobiliteitsbeurzen van uitgaande studenten.

Hoe zet elk van de projecten momenteel gesteund door het MMF de middelen concreet in? 


Contact

Irene Hermans
Algemene Diensten - Geldenaaksebaan 335 - B-3001 Heverlee
mmf [at] ucll.be
+32 16 375 730
+32 485 699 872​

ihermans.png