Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerstvolgend infomoment Orthopedagogie (werken en studeren):

Het leren op en omwille van de werkplek is een bewuste keuze. Studenten gebruiken hun werkplek om hun competenties te ontwikkelen door ervaringen op te doen op de werkplek, te experimenteren, te reflecteren, te evalueren en bij te sturen.

Wie kiezen voor Werkplekleren als onderwijsmethode. Werkplekleren staat centraal in het opleidingsprogramma.

Zoals hierboven omschreven, staat in het werkplekleren de competentieontwikkeling van de student centraal. Het werkplekleren vormt de rode draad doorheen de opleiding. Ervaringen op de werkvloer worden meegenomen doorheen de opleiding in opdrachten, vaardigheden en concepten. Aangeboden leerstof vanuit de opleiding wordt toegepast op de werkplek.

Om deze wisselwerking mogelijk te maken, verwachten we van iedere student dat hij  vanaf het derde semester minimum  12 u per week ervaring opdoet in het werkveld. Deze ervaring is nodig om via het werkplekleren tot een optimale competentieontwikkeling te komen. Duidelijk is dat werkplekleren meer is dan stage lopen. 

De kernelementen van het werkplekleren in het Stuwerprogramma zijn:

  • reflectie-opdrachten over eigen professionele ontwikkeling
  • stage lopen
  • een bachelorproef maken

Meer info over het werkplekleren vind je in deze brochure