Orthopedagogie (avond) | UCLL

Over deze opleiding

STUWER: de professionele bacheloropleiding Orthopedagogie voor volwassen studenten, die studeren willen combineren met werk en/of gezin.  

 • Doelgroep? 
  • (jong-) volwassenen die hybride leren (= werksessies op campus; online leren en praktijkervaring opdoen) verkiezen boven regulier dagonderwijs
  • die een bachelordiploma willen behalen
  • die theoretische kennis en vaardigheden willen verwerken om het eigen handelen te verantwoorden
  • die willen doorgroeien in het (ortho)(ped)agogisch werkveld en/of willen verbreden van het huidig takenpakket en hiervoor nog een geschikt diploma missen
  • die willen heroriënteren vanuit eigen interesse
  • die door de huidige werkcontext gestimuleerd worden om hun bachelordiploma te behalen én gelijktijdig (deeltijds) blijven werken

Alle belangrijke informatie over de bachelor orthopedagogie stuwer vind je in onderstaande video bachelor orthopedagogie Stuwer in 5 minuten.

Indien je, na het bekijken van de video, de opleiding wil aanvatten of je hebt nog bijkomende vragen, dan kan je via mail een intakegesprek aanvragen bij de Stuwercoaches:

Wie ben je?

Je bent in de wieg gelegd als praktijkgerichte orthopedagoog, want je bent:

 • betrokken – Je kan goed luisteren, hebt aandacht, toont interesse …? 
 • representatief – Je voelt je goed in een voorbeeldfunctie. 
 • integer – Je bent eerlijk. Omgaan met beroepsgeheim? Dat zal jou geen moeite kosten.
 • empathisch – Je kan je inleven in de situatie van anderen en luistert met respect.
 • assertief – Je open opstellen, helder communiceren, opkomen voor je mening: daarin herken jij jezelf.

De opleiding Orthopedagogie volgen met steunmaatregelen.  Je vindt ze hier.

Wat word je?

 • Ga met jongeren en hun context aan de slag.
 • Maak het leven van personen met een beperking aangenamer.
 • Ondersteun leerlingen in de school.
 • Zie jij je belanden in de gezondheidszorg, denk maar aan de psychiatrie of drughulpverlening?
 • Of wat dacht je van werken in algemeen welzijnswerk, in een asielcentrum, vluchthuis, herstelbemiddeling, justitieel welzijnswerk, slachtofferhulp, ... ?

Verdere studies brengen je trouwens nóg een andere toekomst.

Studenten over opleiding en beroep

Drie studenten vertellen over hun ervaringen binnen de bachelor Orthopedagogie en het graduaat Orthopedagogische begeleiding.  Ze vertellen wat je kan verwachten in de opleiding en wat je later kan worden.  Kijk even mee!

Jouw troeven?

In Stuwer kies je voor onderstaande uitgangspunten:

 1. Werkplekleren: Leren op en omwille van de werkplek. Een orthopedagogische werkplek is een omgeving waar je ervaringen gaat opdoen. Hierover ga je reflecteren zowel vanuit theoretische inzichten als vanuit je persoonlijke ervaringen. Zo kan je je handelen evalueren en indien nodig bijsturen. Het is noodzakelijk om vanaf de start van de 3e semester een werkplek te hebben waar je betaald of onbetaald meewerkt als bachelor orthopedagogie.
 2. Referentiekader: Je referentiekader is een raamwerk én een filter dat nieuwe ervaringen en informatie selecteert, ordent en interpreteert. Hetgeen je al geleerd hebt door eerdere opleiding en je levenservaringen, krijgt ruimte in deze opleiding.
 3. Actieve verantwoordelijkheid voor eigen leerproces: In Stuwer kiezen we bewust om een traject te organiseren voor volwassenen die werken en studeren willen én kunnen combineren. Het aantal uren werksessies op donderdagavond is beperkt waardoor je zelf kiest waar en wanneer je studeert en je competenties ontwikkelt. Dit vraagt een sterke intrinsieke motivatie en een sterke studiediscipline!

Uiteraard kan je de opleiding Orthopedagogie ook gewoon overdag in een voltijds traject studeren.  Lees er hier alles over.

Studieprogramma

Stuwer omvat 4 opleidingsfases

1ste opleidingsfase Openvouwen
2de opleidingsfase Openvouwen
3de opleidingsfase Openvouwen
4de opleidingsfase Openvouwen

Bea Vanmechelen - (praktijk)lector

Bea Vanmechelen

Werken met volwassen studenten geeft mij veel voldoening: volwassenen verwerken vanuit
hun levenservaring en dat geeft boeiende vragen / uitwisseling. Het is voor mij uitdagender
omdat volwassenen de theorie kritisch beluisteren en bevragen. Als stagecoach geniet ik van het
groeiproces van volwassenen; zij werken heel bewust aan groei om hun doel te bereiken.

Ann Joosten

In 2020 startte ik als STUWER-studente met de opleiding bachelor in de orthopedagogie. Ik koos voor deze opleiding omdat ik in een maatwerkbedrijf werk met personen die een grote afstand hebben tot de reguliere arbeidsmarkt en naar handvatten zocht om mijn handelen nog meer te professionaliseren. Bovendien kon ik als STUWER-studente de opleiding combineren met mijn gezin en mijn job.

De opleiding heeft ons veel theoretische inzichten gegeven maar ook geholpen om deze te vertalen naar de eigen praktijksituatie. De stagecoaches ondersteunden ons hierin want zij vormden de schakel tussen de opleiding en de stageplaats. Ze daagden ons uit om kritisch na te denken over ons pedagogisch handelen en over onszelf. Daardoor ben ik professioneel maar ook als persoon gegroeid. Ik kan de opleiding daarom alleen maar aanraden aan iedereen die werkzaam is binnen het orthopedagogisch werkveld. 

Cheryl Nelom

Enkele jaren geleden twijfelde ik eraan om de stuwer-opleiding bachelor orthopedagogie aan te vangen. Ik dacht immers dat ik een student was die moeite zou hebben met de grote mate van zelfstudie die verwacht wordt in deze avondopleiding. Toch besloot ik ervoor te gaan. Al snel merkte ik dat de medestudenten
een enorme steun zijn: we maken heel vaak hetzelfde mee en het is fijn om een klankbord te hebben om te praten over gebeurtenissen op de stageplaats of het werk. Bovendien zijn de (praktijk)lectoren begripvol en geven zij advies waar nodig. En daarom kan ik nu vol overtuiging zeggen: Ik ben blij dat ik deze stap heb gezet!

Bart Ceyssens

Ik ben sinds enkele jaren betrokken in de STUWER-opleiding. Als praktijklector krijg ik de kans om met deze volwassen studenten een aantal praktijkgerichte vaardigheden te trainen die essentieel zijn in de functie als begeleider in het werkveld. Het valt mij vooral op dat ik studenten voor me krijg die een zeer bewust pad in hun leven gekozen hebben en bijgevolg gemotiveerd zijn om een bachelordiploma te halen. Doordat ze vaak al wat meer levenservaring hebben is de beginsituatie van de studenten voor mij als lector heel anders. Er is heel veel ruimte voor interactie omdat ze vaak zelf een schat aan eigen voorbeelden en ervaringen kunnen delen. Doordat de groepen vaak ook net iets kleiner zijn, vergeleken met een klassieke klassituatie, is het zowel voor studenten als lectoren comfortabel werken omdat er ruimte is om in te gaan op individuele signalen en vragen. Ik merk ook op dat de onderlinge solidariteit onder de STUWER-studenten groot is. Het combineren van werk, opleiding en privé is niet altijd even makkelijk en het werkt versterkend als ze ook die zorgen met elkaar kunnen delen. Ook als lector probeer ik me flexibel op te stellen en steeds opnieuw oplossingen te zoeken voor praktische moeilijkheden waar sommigen tijdens het traject tegen aan lopen. Kortom, het is voor mij een meerwaarde in mijn job om met deze studenten aan de slag te gaan. Het is een verhaal van geven maar vooral ook nemen. Ik leer van hen en zij hopelijk ook van mij.

Welkom op Campus Hasselt

Achter het cultuurcentrum en het stadspark bevindt zich Campus Hasselt. De campus is charmant, gezellig en heeft een uitgebreide mediatheek. Er zijn tal van open werkplaatsen voor studenten. Buiten is er veel ruimte voor evenementen en met het stadspark vlakbij is er veel groen. De campus is vlot bereikbaar met de bus (stopt voor de deur) en met de fiets. Parkeren op de campus is gratis, maar het aantal parkeerplaatsen is beperkt.

Na je studie

Via een verkort programma kan je een tweede bachelor volgen. Ook aan Hogeschool UCLL zijn daarvoor heel wat mogelijkheden, vb: Bachelor in het onderwijs ...

Bachelor-na-bachelor:  

Diverse postgraduaten:

Masters

Navormingen 

Navormingen die de UCLL jaarlijks aanbiedt. Volledig aanbod         

Intakegesprek

Voor de start van je opleiding voer je een intakegesprek met de Stuwer-coach om een zicht te krijgen op je vooropleiding, je motivatie en je persoonlijke kwaliteiten omdat deze van invloed kunnen zijn op je leertraject. 

De inhoud van het intakegesprek wordt bepaald op basis van je ingevuld zelfbeoordelingsinstrument, de quickscan. Concrete informatie over de quickscan krijg je van je Stuwer-coach. Tevens heb je dan de mogelijkheid om een intakegesprek aan te vragen.

Orthopedagogie (avond), iets voor jou?

Opleiding te volgen op
Opleidingstype
Opleidingsverantwoordelijke Orthopedagogie - Evi Neven
Evi Neven
Opleidingsverantwoordelijke Orthopedagogie