Over deze opleiding

STUWER : de professionele bacheloropleiding Orthopedagogie voor volwassenen, die studeren en werken combineren.  

STUWER staat voor STUderen en WERken.

Onze doelgroep?  Volwassenen, die om velerlei redenen studeren en werken willen combineren.

Wij organiseren momenteel geen fysieke infodagen.  Alle belangrijke informatie over de bachelor orthopedagogie Stuwer vind je onderstaand in 5 ingesproken PowerPoints.

Indien je, na het beluisteren van de powerpoints, de opleiding wil aanvatten of je hebt nog bijkomende vragen, dan kan je via mail een intakegesprek aanvragen bij de Stuwercoaches:

Stuwer: studeren én werken

Bestaan er bij jullie studietrajecten voor volwassenen?
Kan ik een bachelordiploma behalen terwijl ik aan het werk ben?
Ik wil wel studeren, maar ik wil niet meer samen met 18-jarigen op de schoolbanken zitten op mijn 45ste!

Dit is een kleine greep uit verzuchtingen van volwassenen op zoek naar een opleiding op maat. Deze vragen komen voort uit de maatschappelijke ontwikkelingen, die in het kader van levenslang leren aantrekkelijke leertrajecten voor volwassenen vereisen.

Wie ben je?

Je bent in de wieg gelegd als praktijkgerichte orthopedagoog, want je bent:

 • betrokken – Je kan goed luisteren, hebt aandacht, toont interesse …? 
 • representatief – Je voelt je goed in een voorbeeldfunctie. 
 • integer – Je bent eerlijk. Omgaan met beroepsgeheim? Dat zal jou geen moeite kosten.
 • empathisch – Je kan je inleven in de situatie van anderen en luistert met respect.
 • assertief – Je open opstellen, helder communiceren, opkomen voor je mening: daarin herken jij jezelf.

De opleiding Orthopedagogie volgen met een speciaal statuut? Bekijk je mogelijkheden!

Wat word je?

 • Ga met jongeren en hun context aan de slag.
 • Maak het leven van personen met een beperking aangenamer.
 • Ondersteun leerlingen in de school.
 • Zie jij je belanden in de gezondheidszorg, denk maar aan de psychiatrie of drughulpverlening?
 • Of wat dacht je van werken in algemeen welzijnswerk, in een asielcentrum, vluchthuis, herstelbemiddeling, justitieel welzijnswerk, slachtofferhulp, ... ?

Verdere studies brengen je trouwens nóg een andere toekomst.

Studenten over opleiding en beroep

Drie studenten vertellen over hun ervaringen binnen de bachelor Orthopedagogie en het graduaat Orthopedagogische begeleiding.  Ze vertellen wat je kan verwachten in de opleiding en wat je later kan worden.  Kijk even mee!

Jouw troeven?

In Stuwer kies je voor onderstaande uitgangspunten:

 1. Werkplekleren: Leren op en omwille van de werkplek. Een orthopedagogische werkplek is een omgeving waar je ervaringen gaat opdoen. Hierover ga je reflecteren zowel vanuit theoretische inzichten als vanuit je persoonlijke ervaringen. Zo kan je je handelen evalueren en indien nodig bijsturen. Het is noodzakelijk om vanaf de start van de 3e semester een werkplek te hebben waar je betaald of onbetaald meewerkt als bachelor orthopedagogie.
 2. Referentiekader: Je referentiekader is een raamwerk én een filter dat nieuwe ervaringen en informatie selecteert, ordent en interpreteert. Hetgeen je al geleerd hebt door eerdere opleiding en je levenservaringen, krijgt ruimte in deze opleiding.
 3. Actieve verantwoordelijkheid voor eigen leerproces: In Stuwer kiezen we bewust om een traject te organiseren voor volwassenen die werken en studeren willen én kunnen combineren. Het aantal uren werksessies op donderdagavond is beperkt waardoor je zelf kiest waar en wanneer je studeert en je competenties ontwikkelt. Dit vraagt een sterke intrinsieke motivatie en een sterke studiediscipline!

Uiteraard kan je de opleiding Orthopedagogie ook gewoon overdag in een voltijds traject studeren.  Lees er hier alles over.

Studieprogramma

Stuwer omvat 4 opleidingsfases

1ste opleidingsfase Openvouwen
2de opleidingsfase Openvouwen
3de opleidingsfase Openvouwen
4de opleidingsfase Openvouwen

Bea Vanmechelen - (praktijk)lector

Bea Vanmechelen

Werken met volwassen studenten geeft mij veel voldoening: volwassenen verwerken vanuit
hun levenservaring en dat geeft boeiende vragen / uitwisseling. Het is voor mij uitdagender
omdat volwassenen de theorie kritisch beluisteren en bevragen. Als stagecoach geniet ik van het
groeiproces van volwassenen; zij werken heel bewust aan groei om hun doel te bereiken.

Richard Van Der Weijden

De stuwer-opleiding is voor mij een kans om een nieuwe richting aan mijn leven te geven. In vrijwilligerswerk met mensen met een verstandelijke beperking ervaar ik veel vreugde en voldoening. Graag wil ik in de toekomst als begeleider met deze mensen werken. De STUWER-opleiding
orthopedagogie geeft mij de mogelijkheid om dit verlangen te verwerkelijken. In de opleidingsonderdelen wordt er veel aandacht besteed aan theorie en aan praktijk. De lectoren zijn veelal mensen die ook in het werkveld hebben gestaan. Daardoor kunnen zij de theorie concreet toepassen in de praktijk.

Tijdens de lessen ontmoet ik medestudenten, die met veel passie werken en studeren. Zij hebben ieder een unieke inbreng vanuit hun werkveld. Hierdoor leer ik ook bijzonder veel van mijn medestudenten. Tijdens de studie doe ik één dag per week aan werkplekleren. Dit is in te vullen naar eigen keuze.

Na twee jaren studie kan ik getuigen dat ik door de opleidingsonderdelen en de stages groei als mens en als begeleider Kortom de stuwer-opleiding Orthopedagogie is een unieke kans om je op gevorderde leeftijd te ontwikkelen als mens en opgeleid te worden tot begeleider in de sociale sector.

Cheryl Nelom

Enkele jaren geleden twijfelde ik eraan om de stuwer-opleiding bachelor orthopedagogie aan te vangen. Ik dacht immers dat ik een student was die moeite zou hebben met de grote mate van zelfstudie die verwacht wordt in deze avondopleiding. Toch besloot ik ervoor te gaan. Al snel merkte ik dat de medestudenten
een enorme steun zijn: we maken heel vaak hetzelfde mee en het is fijn om een klankbord te hebben om te praten over gebeurtenissen op de stageplaats of het werk. Bovendien zijn de (praktijk)lectoren begripvol en geven zij advies waar nodig. En daarom kan ik nu vol overtuiging zeggen: Ik ben blij dat ik deze stap heb gezet!

Bart Ceyssens

Ik ben sinds enkele jaren betrokken in de STUWER-opleiding. Als praktijklector krijg ik de kans om met deze volwassen studenten een aantal praktijkgerichte vaardigheden te trainen die essentieel zijn in de functie als begeleider in het werkveld. Het valt mij vooral op dat ik studenten voor me krijg die een zeer bewust pad in hun leven gekozen hebben en bijgevolg gemotiveerd zijn om een bachelordiploma te halen. Doordat ze vaak al wat meer levenservaring hebben is de beginsituatie van de studenten voor mij als lector heel anders. Er is heel veel ruimte voor interactie omdat ze vaak zelf een schat aan eigen voorbeelden en ervaringen kunnen delen. Doordat de groepen vaak ook net iets kleiner zijn, vergeleken met een klassieke klassituatie, is het zowel voor studenten als lectoren comfortabel werken omdat er ruimte is om in te gaan op individuele signalen en vragen. Ik merk ook op dat de onderlinge solidariteit onder de STUWER-studenten groot is. Het combineren van werk, opleiding en privé is niet altijd even makkelijk en het werkt versterkend als ze ook die zorgen met elkaar kunnen delen. Ook als lector probeer ik me flexibel op te stellen en steeds opnieuw oplossingen te zoeken voor praktische moeilijkheden waar sommigen tijdens het traject tegen aan lopen. Kortom, het is voor mij een meerwaarde in mijn job om met deze studenten aan de slag te gaan. Het is een verhaal van geven maar vooral ook nemen. Ik leer van hen en zij hopelijk ook van mij.

Welkom op Campus Hasselt

Achter het cultuurcentrum en het stadspark bevindt zich Campus Hasselt. De campus is charmant, gezellig en heeft een uitgebreide mediatheek. Er zijn tal van open werkplaatsen voor studenten. Buiten is er veel ruimte voor evenementen en met het stadspark vlakbij is er veel groen. De campus is vlot bereikbaar met de bus (stopt voor de deur) en met de fiets. Parkeren op de campus is gratis, maar het aantal parkeerplaatsen is beperkt.

Na je studie

Via een verkort programma kan je een tweede bachelor volgen. Ook aan Hogeschool UCLL zijn daarvoor heel wat mogelijkheden, vb: Bachelor in het onderwijs ...

Bachelor-na-bachelor:  

Diverse postgraduaten:

Masters

Navormingen 

Navormingen die de UCLL jaarlijks aanbiedt. Volledig aanbod         

Intakegesprek

Voor de start van je opleiding voer je een intakegesprek met de Stuwer-coach om een zicht te krijgen op je vooropleiding, je motivatie en je persoonlijke kwaliteiten omdat deze van invloed kunnen zijn op je leertraject. 

De inhoud van het intakegesprek wordt bepaald op basis van je ingevuld zelfbeoordelingsinstrument, de quickscan. Concrete informatie over de quickscan krijg je van je Stuwer-coach. Tevens heb je dan de mogelijkheid om een intakegesprek aan te vragen.

Orthopedagogie (werktraject), iets voor jou?

Opleiding te volgen op
Opleidingstype
Opleidingsverantwoordelijke Orthopedagogie - Evi Neven
Evi Neven
Opleidingsverantwoordelijke Orthopedagogie