Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerstvolgend infomoment Sociaal werk:

Studenten aan het woord

Afstudeerrichting maatschappelijke advisering

Mijn studie sociaal werk gaf me een nieuwe bril, een nieuwe kijk op de maatschappij. Zoveel kritischer, maar ook gedrevener dan drie jaar geleden. Klaar om sociaal werk mee uit te dragen.
Ik denk dat iedere student al een verschil maakt door voor sociaal werk te kiezen. Samen met mensen op zoek gaan naar een rechtvaardige samenleving is misschien wel het mooiste beroep dat er is. Zelf heb ik geen schrik om ook te politiseren. Vanuit de politiek op zoek te gaan naar een sociaal beleid dat drempels verlaagt en mensen centraal zet.
Mijn Erasmus-ervaring zal me altijd bijblijven. Al ging ik maar naar Namen, het is iets dat ik nooit zal vergeten. Het was zwaar, veel studeren, maar ik heb er ontelbaar veel mooie momenten beleefd. Een leuke herinnering is ook onze reis naar Amsterdam met de MAD-klas. Dat waren drie dagen één en al anekdotes. Maar de epic karaoke van Lukas zal ik nooit vergeten. En the rest is still unwritten.

Lore Baeten

De demografische veranderingen, de transformatie van de arbeidsmarkt en de technologische innovaties verlopen in een ongekend tempo. De manier waarop we werken en zullen werken zal in de nabije toekomst fundamenteel veranderen. Dit zorgt niet alleen voor belangrijke uitdagingen, maar creëert ook veel kansen. Studenten maatschappelijke advisering willen de uitdaging aangaan en de toekomst van werk en sociale bescherming mee vorm geven. Hoe realiseren we waardig werk voor iedereen in de samenleving? Hoe beschermen we mensen actief in nieuwe werkvormen zoals de platform –en deeleconomie? Hoe ziet de toekomst van het sociaal overleg eruit? Hoe versterken we de arbeidsmarktpositie van vrouwen met een migratie-achtergrond? We dompelen de studenten onder in de wereld van werk en sociale bescherming en leiden hen op tot veranderingsbekwame professionals.

Bram Roosens

Afstudeerrichting maatschappelijk werk

Sociaal werk is zien wat anderen niet zien.
Wij kunnen het verschil maken door oog te hebben voor wat er gebeurt in de samenleving, met (maatschappelijk kwetsbare) mensen en hun achtergrond. Kijken naar de wereld vanuit verschillende hoeken, rekening houdend met verschillende contexten.
Naast dat zien, is sociaal werk voor mij DOEN. Spreken, uit uw comfortzone komen en iets DOEN, samen met andere mensen in het werkveld. Alleen zo kunnen sociale veranderingen tot stand komen.

Lien Joosten

Mijn stage bij het OCMW beviel me enorm. Ik werd er geconfronteerd met allerlei situaties: van asielzoekers tot mensen met schulden, van jongeren die onderdak zochten tot zelfstandigen die hun zaak failliet zagen gaan en de ziekenhuisrekeningen niet meer kunnen betalen. Maatschappelijk werk is zo divers. Samen met de hulpvrager proberen we oplossingen te zoeken om hun leven weer op de rails te zetten met als doel een betere toekomst tegemoet te gaan. Mijn stagebegeleidster zit in een commissie over de asielprocedure. Ze willen de opvang menselijker maken. Ook dat is maatschappelijk werk. Het is niet altijd makkelijk maar wel steeds enorm boeiend!

Anneleen

Werken met cliënten is elke dag opnieuw een uitdaging om het beste van jezelf als maatschappelijk werker te geven. We bekijken de cliënt als persoon met zijn kwetsbaarheid én met zijn krachten, in relatie tot zijn context en in relatie tot de maatschappij. Dit maakt dat van een maatschappelijk werker heel wat verwacht wordt: kunnen kijken vanuit verschillende denkmodellen (psychologische,
sociologische, juridische …), er zijn als mens voor de andere en toch professioneel handelen, in team én zelfstandig werken … . Maar heb ik al gezegd dat ik mij geen boeiendere job kan voortellen dan als maatschappelijk werker naast mensen te staan in hun kwetsbaarheid en samen met hen op weg te gaan naar een samenleving waarin solidariteit en verbondenheid aanwezig is.

Bart Loonbeek

Afstudeerrichting sociaal-cultureel werk

Tegelijk met mijn derde jaar als student in Leuven startte mijn eerste jaar aan de Sociale School Heverlee.  Met een hoopje argwaan en gemengde gevoelens beklom ik de eerste dag de berg. Een warme ontvangst wachtte me aan de top maar haalde mijn twijfels rond sociaal werk nog niet weg.
Al snel donderde het plafond nog wat verder naar beneden. De SSH had het in haar hoofd gehaald om op 6 oktober op driedaagse te vertrekken met een klas vol onbekende eerstejaars. Maar ik kan zeggen, ik kwam met een nog warmer gevoel terug. Volledig geprikkeld door de driedaagse en de fijne klasgroep besloot ik me ten volste in te zetten het komende jaar. Na deze volgepropte drie dagen was ik er zeker van, sociaal werk was mijn dada.
Ik kan besluiten dat ik blij ben begonnen te zijn aan de opleiding sociaal werk. Elke maand op de SSH heeft me meer en meer overtuigd om me te smijten als sociaal werker, voor de job en voor de mensen. Behalve in haar asociale ligging doet de sociale school haar naam geen onrecht aan! Het is er mogelijk te communiceren mét mensen en niet tegen mensen. Een lach in de gang wordt beantwoord en je enthousiasme wordt met nog meer enthousiasme ontvangen. Aangesproken worden met de voornaam heeft me de eerste maanden telkens weer doen opkijken en een collectebus voor een schoolkat vind je niet snel ergens anders. De trappen van vergelijking kregen voor mij dankzij de Sociale School een extra dimensie. Warm, warmer, warmst, SSH

Loes Messens (Sociaal werk -  Sociaal-cultureel werk)

Sociaal-cultureel werkers gaan aan de slag in: nationale secretariaten van jeugdbewegingen, gemeentelijke jeugddiensten, verenigingen voor volwassenen, milieu- klimaat en Noord-Zuid bewegingen, buurtwerk, cultuur- en gemeenschapscentra, kunstencentra, vormingsinstellingen, werkingen met minderheden en vluchtelingen  …

Frie De Greef

"We vinden het fantastisch om als jeugdwerker jongeren samen te brengen, hen aan het roer te zetten, hun blik te verbreden, om eens vanuit een mondiale en duurzame bril naar de wereld te kijken. Van daaruit motiveren we hen om zelf in actie te schieten en hun eigen leefomgeving mee vorm te geven. Want in feite is dat waarom we SCW zijn gaan studeren. Omdat we niet stil willen blijven staan bij zaken die ons verontwaardigen. Wel omdat we met die verontwaardiging aan de slag willen gaan, omdat we verandering in gang willen zetten, omdat we willen inspireren en geïnspireerd worden en omdat we geloven in de kracht van geëngageerde/georganiseerde groepen mensen!"

Liene, Ruth en Katrien

Afstudeerrichting personeelswerk

Bij Rikolto was ik veel meer dan een stagiaire. Dankzij mijn hoofdproject - het invoeren van een nieuw evaluatiesysteem - had ik een échte impact op de organisatie en haar medewerkers. Ik nam zelf beslissingen, ik adviseerde teamcoördinatoren, ik gaf ondersteuning waar nodig ... En daarnaast leerde ik ook de ins en outs van de personeelsdienst kennen. Ik nam zeer diverse taken op die steeds volledig afgestemd werden op mijn interesses en competenties. Bij Rikolto groeide ik niet alleen als personeelswerker, maar ook als mens.

Ellen Francken

Het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) heeft me een zeer leerrijk project laten uitvoeren. Het doel van het onderzoek was om het intranet van het ZOL, het ZOLnet genaamd, en de onthaalbrochure te optimaliseren zodat deze gebruiksvriendelijker en efficiënter werden om mee te werken. Dankzij de diversiteit aan onderzoeken ben ik met verschillende doelgroepen aan de slag kunnen gaan. Voor mijn resultaat heb ik kunnen samenwerken met meerdere HR-afdelingen wat ik zelf ervaar als een ontzettende meerwaarde.

Laura Vereecken

Tijdens mijn stage bij HRwijs heb ik kennisgemaakt met diverse werkinstrumenten rond uiteenlopende HRthema’s. Dit heeft mij warm gemaakt om zelf een laagdrempelig werkinstrument te ontwerpen als meerwaarde voor organisaties. Hiervoor heb ik me verdiept in de literatuur en de door ervaringsdeskundigen vergaarde kennis rond teamcrafting, evenals de rol die een leidinggevende hierin kan spelen. Zo heb ik voor mezelf de fundamenten kunnen leggen voor een vernieuwend en laagdrempelig werkinstrument dat hopelijk net als de andere werkinstrumenten van HRwijs een significante meerwaarde zal bieden aan de gebruikers ervan.

Flor Vinck

De afgelopen maanden heb ik van Punch Powertrain de kans gekregen om haar organisatiecultuur onder de loep te nemen. Dit met als doel de organisatie handvatten te bieden met betrekking tot het behoud en de optimalisatie van haar organisatiecultuur. Dankzij dit onderzoek heb ik geleerd om projectmatig en probleemoplossend te werken. Daarnaast heb ik de mogelijkheid gekregen om de verschillende HR-domeinen te verkennen en heb ik daarmee ook de personeelswerker in mezelf ontdekt. Kortom een periode waarin ik niet alleen meer heb geleerd over de organisatie en haar cultuur, maar ook over mezelf!

Phoebe Hombroux

“Organisaties opereren in een steeds sneller veranderende omgeving. Het succes van de organisatie hangt af van hoe het menselijk kapitaal doorheen deze constante veranderingen optimaal kan ingezet worden. De HR-verantwoordelijke/medewerker is hierin een sleutelfiguur waardoor deze vandaag, en nog meer in de toekomst, over een ruim pallet aan zowel soft als hard skills moet beschikken.”

Axelle

“Deze opleiding is zoveel meer dan een antwoord zoeken op het vraagstuk ‘Werken’. Of dit nu voor een werknemer, een (non-)profitorganisatie of een overheid is, tijdens de opleiding maak je kennis met diverse aspecten van het HR-beleid. Je krijgt tijdens de opleiding theoretische kennis aangereikt en kan deze door de twee stages, meteen toetsen aan de praktijk. In feite leer je zelf én actief op zoek te gaan naar antwoorden!”

Nele