Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerstvolgend infomoment Sociale readaptatiewetenschappen:

Heb je elders al credits verworven of een diploma gehaald als bachelor of als master? Heb je ervaring opgebouwd uit werk, studie of vrije tijd? We houden er graag rekening mee als we vrijstellingen (EVK/EVC) verstrekken. Bij vragen hierover kun je best contact opnemen met leen.vandenbroeck@ucll.be

Als je in het bezit bent van een:

Professionele bachelor uit het studiegebied sociaal-agogisch werk: orthopedagogie, toegepaste psychologie, gezinswetenschappen, sociaal werk, pedagogie van het jonge kind; Professionele bachelor uit het studiegebied onderwijs met een bachelor na bachelor (banaba) onderwijs, specifieke onderwijsbehoeften, afstudeerrichting buitengewoon onderwijs of zorgverbreding en remediërend leren; Master agogiek/agogische wetenschappen; Master criminologie; Master psychologie; Master pedagogie; Geagradueerden orthopedagogiek = 61 SP (60 SP zonder het keuzeopleidingsonderdeel (-3 SP) en zonder Organisatiebeleid en –beheer (-6 SP)  maar met SWO (+5 SP) en Psychologie (+5 SP) dan kun je aan UCLL - Sociale School een bachelor in sociale readaptatiewetenschappen halen, met een 60-studiepuntenprogramma  (dat is dus een studieduurverkorting van 120 studiepunten), dat loopt over twee semesters (één academiejaar).  In het eerste semester van het academiejaar ligt de klemtoon op de stage. In het tweede semester ligt de klemtoon op de opleidingsonderdelen met theorie, methodiek en training.

Als je in het bezit bent van een:

Professionele bachelor uit het studiegebied sociaal-agogisch werk: maatschappelijke veiligheid;  Professionele bachelor uit het studiegebied onderwijs; Academische bachelor in de agogiek, pedagogie, psychologie; Master in de logopedie en de audiologische wetenschappen, politieke en
sociale wetenschappen; Graduaat maatschappelijk werk, sociaal-cultureel werk, personeelswerk, syndicaal werk dan kun je aan UCLL - Sociale School een bachelor in sociale
readaptatiewetenschappen halen, met een 90-studiepuntenprogramma  (dat is dus een studie-duurverkorting van 90 studiepunten), dat loopt over drie semesters (anderhalf jaar).
In het eerste semester van het eerste academiejaar volg je grosso mode opleidingsonderdelen van opleidingsfase 1 & 2 voor 30 studiepunten. De opleidingsonderdelen die je in dat eerste semester volgt zijn in het onderstaande opleidingsprogramma per afstudeerrichting aangeduid met een (1). In het tweede semester volg je een aantal opleidingsonderdelen uit opleidingsfase 3 voor 26 studie-punten. Ze staan aangeduid met een (2).  In het derde en laatste semester van je opleiding (dat is het eerste semester van het volgende academiejaar) volg je de beroepspraktijk (stage) van opleidingsfase 3 en maak je je bachelorproject voor in totaal 34 studiepunten. De opleidings-onderdelen zijn aangeduid met een (3).

Als je in het bezit bent van een:

Professionele bachelor in de ergotherapie, logopedie en audiologie, verpleegkunde, vroedkunde; Academische bachelor in de geneeskunde; Master; Professionele bachelor orthopedagogie (kandidaat): 60 credits; Professionele bachelor sociaal werk (kandidaat): 60 credits; 126 SP met pedagogie (3 SP) en levenslooppsychologie (3 SP); Professionele bachelor onderwijs (kandidaat): 108 credits; Professionele bachelor toegepaste psychologie (kandidaat): 108 credits; Academische bachelors (kandidaat) agogiek, pedagogie, psychologie: 60 credits;  Academische bachelors (kandidaat): criminologie, politieke en sociale wetenschappen: 108 credits dan kun je aan UCLL - Sociale School een bachelor in sociale readaptatiewetenschappen halen, met een 120-studiepuntenprogramma  (dat is dus een studieduurverkorting van 60 studiepunten), dat loopt over vier semesters (twee academiejaren).  De 120 studiepunten stemmen overeen met het opleidingsprogramma van opleidingsfase 2 en 3.