Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerstvolgend infomoment Educatief graduaat:

programma dagopleiding

Het studieprogramma van deze dagopleiding in 3 semesters en 90 studiepunten. (* Deze opleidingsonderdelen zijn te volgen in de avondopleiding.)

Semester 1 29 SP           Semester 2 30 SP Semester 3  31 SP
Ontdek & leer 10 SP Krachtig samen  10 SP Duaal leren 3 SP
Leer-Krachtig  10 SP Leraar in onderwijs  4 SP Samen startklaar 10 SP
Duaal leren   3 SP Leraar in samenleving                        4 SP ICT* 4 SP
Taal* 2,5 SP Taal* 2,5 SP Religie, zingeving en levensbeschouwing* 3 SP
School-brede stage 3,5 SP School-brede stage 3,5 SP Keuze 3 SP
                                                                                                             School-breed begeleiden 6 SP                  School-breed communiceren  8 SP           


programma avondopleiding

Het studieprogramma van deze avondopleiding in 6 semesters en 90 studiepunten.

Semester 1 12,5 SP Semester 2 16,5 SP
Ontdek & leer 10 SP Leer-Krachtig 10 SP
Taal 2,5 SP Taal 2,5 SP
    Leraar in onderwijs 4 SP
Semester 3 15 SP Semester 4 16 SP
Duaal leren 3 SP Krachtig samen  10 SP
School-breed communiceren 8 SP School-breed begeleiden 6 SP
ICT 4 SP    
Semester 5 12,5 SP Semester 6 17,5 SP
Duaal leren 3 SP Samen startklaar 10 SP
Religie, zingeving en levensbeschouwing 3 SP Leraar in samenleving 4 SP
 
Keuze 3 SP    
School-brede stage 3,5 SP School-brede stage 3,5 SP

 

De vakken in vogelvlucht

Ontdek & Leer

Je bestudeert de ontwikkelingspsychologie van de adolescent, principes van motivatie, welbevinden en een krachtige leeromgeving. Je gaat ook in op didactische principes die van belang zijn bij de start van een les.

 

Taal

Je leert taal op een competente manier gebruiken: spelling, zakelijke teksten schrijven, articulatie, spreektempo, intonatie, uitspraak, Standaardnederlands...

Leer-krachtig

De focus ligt hier op didactische werkvormen en evaluatie in het midden en aan het einde van een les. We gaan ook in op lesmethodiek en coachingsvaardigheden als leraar.

 

Krachtig samen

Je leert hier de theorie en de praktijk van klasmanagement, binnenklasdifferentiatie, taalontwikkelend lesgeven en digitaal onderwijs.

School-brede stage

Je observeert en begeleidt een leerling in/uit een maatschappelijk kwetsbare context. Daarbij werk je samen met de school, ouders, CLB, externe organisaties... Ondersteunend aan deze stage worden kaders aangereikt over leerlingenbegeleiding, leren leren en maatschappelijke kwetsbaarheid.

School-breed communiceren

Aan bod komen: communicatievaardigheden, verbindende communicatie, interculturele communicatie, conflicthantering in twee- en groepsgesprekken.

School-breed begeleiden

Je bestudeert thema's in verband met leerlingbegeleiding, bijvoorbeeld kansarmoede, autisme, pesten...

 

ICT

Je krijgt basisvaardigheden in ICT en mediawijsheid onder de knie: werken met de tekstverwerker Word, leerpad ontwerpen in Smartschool, presentaties maken met Powerpoint, digitale oefeningen met Bookwidgets creëren...

Leraar in onderwijs

We bekijken alle verschillende aspecten van een loopbaan in het onderwijs: tijdelijke aanstelling van bepaalde duur, tijdelijke aanstelling van doorlopende duur, vaste benoeming, functionering- en evaluatiegesprekken, solliciteren, je plichten als leraar, soorten aansprakelijkheid, verzekeringen...

Leraar in samenleving

Hoe is onderwijs georganiseerd in Vlaanderen? Welke onderwijsvernieuwingen en kwaliteitsbewaking kennen we in Vlaanderen? Wat weten we inzake internationaal vergelijkend onderzoek? Welke zijn hete hangijzers in het onderwijs?

Levensbeschouwing

We gaan in op de spiritualiteit in het beroep van een leraar, op de maatschappelijke betekenis van een leraar, op de eigenheid van het christelijk opvoedingsproject, op jouw levensbeschouwelijk perspectief in dialoog met filosofische en religieuze tradities, en op de levensvragen van jongeren.

Keuze

Keuze uit een selectie van opleidingsonderdelen binnen de lerarenopleiding of andere studieprogramma’s op basis van eigen interesses en leernoden en in functie van eigen vakinhoudelijk, didactisch functioneren.

Duaal leren

Analyseren van stage in de breedste zin van het woord vanuit de visie en de kaders ‘werkplek als schoolbank’. Creëren en uitvoeren van opdrachten binnen werkplekleren en scholen.

uurroosters

lesweek op campus diepenbeek (dagopleiding)

    Semester 1 Semester 2
Maandag 9.00 - 12.30 uur School-brede stage School-brede stage
  13.30 - 17.00 uur Ontdek & leer
Leer-Krachtig
Krachtig Samen
Donderdag 9.00 - 12.30 uur   School-breed begeleiden
  13.30 - 17.00 uur Ontdek & leer
Leer-Krachtig 
Leraar in onderwijs
Leraar in samenleving
  18.15 - 21.45 uur Taal Taal
Zelf in te plannen   Duaal leren Keuze

 

lesweek op campus diepenbeek (avondopleiding)

Vetgedrukt = opleidingsonderdelen volgens het modeltraject

    Semester 1 Semester 2
Maandag 18.15 - 21.45 uur Ontdek & leer Leer-Krachtig 
Dinsdag 18.15 - 21.45 uur School-breed communiceren School-breed begeleiden
Woensdag 18.15 - 21.45 uur Leer-Krachtig  Leraar in onderwijs
Leraar in samenleving
     Werkplekleren (LIO)
Donderdag 18.15 - 21.45 uur Taal
School-brede stage
Krachtig samen 
Taal
Ontdek & leer
School-brede stage
Zelf in te plannen   Duaal leren
Keuze
Duaal leren
Samen startklaar
Keuze

 

download traject en uurrooster