Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerstvolgend infomoment Educatief graduaat:

programma dagopleiding

Het studieprogramma van deze dagopleiding in 3 semesters en 90 studiepunten. (* Deze opleidingsonderdelen zijn te volgen in de avondopleiding.)

Semester 1
30 SP                 
Semester 2 30 SP   Semester 3  30 SP    
Ontdek & leer 10 SP Krachtig samen 10 SP Duaal leren 3 SP
Leer-krachtig 10 SP School-breed communiceren 8 SP                     Samen startklaar 10 SP
Taal* 2,5 SP Taal* 2,5 SP Religie, zingeving en levensbeschouwing* 3 SP                  
School-brede stage                                        3,5 SP School-brede stage                                        3,5 SP School-breed begeleiden                               6 SP
ICT* 4 SP Duaal leren 3 SP Leraar in onderwijs 4 SP
    Keuze  3 SP Leraar in samenleving                  4 SP

 

programma avondopleiding

Het studieprogramma van deze avondopleiding in 6 semesters en 90 studiepunten.

Semester 1 12,5 SP Semester 2 16,5 SP
Ontdek & leer 10 SP Leer-krachtig 10 SP
Taal 2,5 SP Taal 2,5 SP
    Leraar in onderwijs 4 SP
Semester 3 15 SP              Semester 4 16 SP
Duaal leren 3 SP Krachtig samen 10 SP
School-breed communiceren 8 SP School-breed begeleiden 6 SP
ICT 4 SP    
Semester 5 12,5 SP Semester 6 17,5 SP
Duaal leren 3 SP Samen startklaar 10 SP
Religie, zingeving en levensbeschouwing 3 SP Leraar in samenleving 4 SP
 
Keuze 3 SP    
School-brede stage 3,5 SP School-brede stage 3,5 SP

 

De vakken in vogelvlucht

Ontdek & Leer

Je bestudeert de ontwikkelingspsychologie van de adolescent, principes van motivatie, welbevinden en een krachtige leeromgeving. Je gaat ook in op didactische principes die van belang zijn bij de start van een les.

 

Taal

Je leert taal op een competente manier gebruiken: spelling, zakelijke teksten schrijven, articulatie, spreektempo, intonatie, uitspraak, Standaardnederlands...

Leer-krachtig

De focus ligt hier op didactische werkvormen en evaluatie in het midden en aan het einde van een les. We gaan ook in op lesmethodiek en coachingsvaardigheden als leraar.

 

Krachtig samen

Je leert hier de theorie en de praktijk van klasmanagement, binnenklasdifferentiatie, taalontwikkelend lesgeven en digitaal onderwijs.

School-brede stage

Je observeert en begeleidt een leerling in/uit een maatschappelijk kwetsbare context. Daarbij werk je samen met de school, ouders, CLB, externe organisaties... Ondersteunend aan deze stage worden kaders aangereikt over leerlingenbegeleiding, leren leren en maatschappelijke kwetsbaarheid.

School-breed communiceren

Aan bod komen: communicatievaardigheden, verbindende communicatie, interculturele communicatie, conflicthantering in twee- en groepsgesprekken.

School-breed begeleiden

Je bestudeert thema's in verband met leerlingbegeleiding, bijvoorbeeld kansarmoede, autisme, pesten...

 

ICT

Je krijgt basisvaardigheden in ICT en mediawijsheid onder de knie: werken met de tekstverwerker Word, leerpad ontwerpen in Smartschool, presentaties maken met Powerpoint, digitale oefeningen met Bookwidgets creëren...

Leraar in onderwijs

We bekijken alle verschillende aspecten van een loopbaan in het onderwijs: tijdelijke aanstelling van bepaalde duur, tijdelijke aanstelling van doorlopende duur, vaste benoeming, functionering- en evaluatiegesprekken, solliciteren, je plichten als leraar, soorten aansprakelijkheid, verzekeringen...

Leraar in samenleving

Hoe is onderwijs georganiseerd in Vlaanderen? Welke onderwijsvernieuwingen en kwaliteitsbewaking kennen we in Vlaanderen? Wat weten we inzake internationaal vergelijkend onderzoek? Welke zijn hete hangijzers in het onderwijs?

Levensbeschouwing

We gaan in op de spiritualiteit in het beroep van een leraar, op de maatschappelijke betekenis van een leraar, op de eigenheid van het christelijk opvoedingsproject, op jouw levensbeschouwelijk perspectief in dialoog met filosofische en religieuze tradities, en op de levensvragen van jongeren.

Keuze

Keuze uit een selectie van opleidingsonderdelen binnen de lerarenopleiding of andere studieprogramma’s op basis van eigen interesses en leernoden en in functie van eigen vakinhoudelijk, didactisch functioneren.

Duaal leren

Analyseren van stage in de breedste zin van het woord vanuit de visie en de kaders ‘werkplek als schoolbank’. Creëren en uitvoeren van opdrachten binnen werkplekleren en scholen.

uurroosters

lesweek op campus hertogstraat (dagopleiding)

ICT: lestijden nog te bepalen 

    Semester 1 Semester 2
Maandag 8.30 - 12.00 uur School-brede stage School-brede stage
School-breed communiceren
  13.00 - 16.30 uur Ontdek & leer
Leer-krachtig
Krachtig samen
Donderdag 13.00 - 16.30 uur Ontdek & leer
Leer-krachtig
 
  18.30 - 22.00 uur Taal Taal
Zelf in te plannen     Duaal leren
Keuze

 

lesweek op campus hertogstraat (avondopleiding)

Vetgedrukt = opleidingsonderdelen volgens het modeltraject

    Semester 1 Semester 2
Maandag 18.15 - 21.45 uur Ontdek & leer Leer-krachtig
Dinsdag 18.15 - 21.45 uur School-breed communiceren
School-brede stage
School-breed begeleiden
School-brede stage
Woensdag 18.15 - 21.45 uur Leer-krachtig Leraar in onderwijs
Leraar in samenleving
Donderdag 18.15 - 21.45 uur Taal

Krachtig samen
Taal
Ontdek & leer

Zelf in te plannen   Duaal leren
Keuze

Leer-Krachtig
Krachtig samen
Samen startklaar
Keuze

 

download traject en uurrooster