Overslaan en naar de inhoud gaan

studiegelden academiejaar 2020-2021

 1. bij diploma- en creditcontracten
 2. bij examencontracten
 3. bachelor-na-bacheloropleidingen en postgraduaten
 4. spreiding van betaling, studietoelage, studiefinanciering, ...
 5. voortijdig uitschrijven
 6. opleidingscheques
 7. KMO-portefeuille
 8. Aanvraag factuur op naam van werkgever/eigen onderneming

1. Studiegeld bij diploma- en creditcontracten

Onderstaande bedragen gelden voor inschrijvingen in bachelor- en graduaatsopleidingen.

 

standaardopleiding

van 60 studiepunten

waarvan

vast gedeelte

waarvan

variabel gedeelte

Niet-beursstudent

€ 947,20

€ 245,20

€ 11,70 per studiepunt

Bijna-beursstudent

€ 503,20

€ 245,20

€ 4,30 per studiepunt

Beursstudent

€ 111,90

€ 111,90

€ 0 per studiepunt

Bij combinatie van diploma en/of creditcontracten wordt slechts eenmaal de vaste kost aangerekend. In afwijking van deze regel wordt de inschrijving voor een bachelor-na-bachelor of postgraduaat altijd beschouwd als een afzonderlijke inschrijving.

Heb je een tekort aan leerkrediet? Dan kan de hogeschool verhoogd studiegeld aanrekenen voor bacheloropleidingen. Voor niet-beursstudenten wordt het variabel gedeelte verdubbeld voor elk opgenomen studiepunt waarvoor de student geen leerkrediet meer heeft.

2. STUDIEGELD BIJ EXAMENCONTRACTEN

 

Vast

Variabel

slechts één tarief voor alle studenten

€ 111,90

€ 4,30 per studiepunt

De student met een examencontract betaalt, bovenop het normale studiegeld, 50 euro (eenmalige som per academiejaar) voor het gebruik van het studieplatform Toledo en de hiervoor benodigde ICT-faciliteiten.
Een inschrijving voor een examencontract wordt beschouwd als een afzonderlijke inschrijving.

4. spreiding van betaling, studietoelage, studiefinanciering, ...

Wens je je studiegeld gespreid te betalen? Kan ik een voorschot krijgen op de studietoelage van de Vlaamse overheid? Kan ik beroep doen op nog andere beurzen of studietoelagen?

Neem hiervoor contact op met de Sociale Dienst Leuven & Diest of Limburg.

5. voortijdig uitschrijven

Uitschrijven kan ten alle tijde. Maar er zijn wel consequenties inzake studiefinanciering, leerkrediet en terugbetaling studiegelden.

Het te betalen studiegeld voor een student die zijn studies stopzet, is afhankelijk van het tijdstip van in- en uitschrijving van de student. Wanneer een student van opleiding verandert binnen één academiejaar en binnen UC Leuven-Limburg, wordt de vaste kost slechts éénmaal aangerekend.

Hier een overzicht van het studiegeld dat aangerekend blijft na uitschrijving.

6. Opleidingscheques

Vlaamse opleidingscheques zijn een digitaal betaalmiddel waarmee je als werknemer je persoonlijk aandeel in de directe kosten van je opleiding kan betalen.

Ben je een kortgeschoolde of middengeschoolde werknemer en volg je een opleiding die geregistreerd staat in de opleidingsdatabank van de Vlaamse opleidingsincentives? Dan kan je gebruik maken van opleidingscheques.

Het bedrag aan opleidingscheques bedraagt maximum 500 euro per schooljaar, waarvan 250 euro eigen aandeel en 250 euro tussenkomst van de Vlaamse overheid.

Ben je al in het bezit van een diploma hoger onderwijs? Dan kan je enkel opleidingscheques gebruiken wanneer je een loopbaangerichte opleiding volgt. Het maximumbedrag bedraagt dan 250 euro.

De opleidingscheques zijn zes maanden geldig vanaf de datum waarop ze uitgegeven zijn. De totale waarde van de aangeboden cheques mag niet groter zijn dan het totaalbedrag van de directe opleidingskosten.

Meer informatie: https://www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers

De digitale opleidingscheques mail je ons na ontvangst in je mailbox zo snel mogelijk door naar:

 • campus Diepenbeek, Hasselt, Genk: studiegeld.limburg [at] ucll.be
 • campus Leuven, Heverlee, Diest: studiegeld.leuven [at] ucll.be

Belangrijke opmerkingen:

 • Gebruik je nog opleidingscheques op papier: laat het ons hier weten. Vervolgens ontvang je een aangepaste studierekening.
 • Boeken en cursussen kunnen bij UCLL niet betaald worden met opleidingscheques. Wij werken hiervoor samen met een externe partner. Vraag dus enkel opleidingscheques aan voor het bedrag van je studiegeld.
 • Twijfel je of je in aanmerking komt voor een studiebeurs, laat dit dan eerst berekenen, vooraleer je een opleidingscheque aanvraagt. UCLL kan geen opleidingscheques terugbetalen.

 

7. KMO-portefeuille

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor je  als ondernemer financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten - opleidingen - die de kwaliteit van je onderneming verbeteren.

Meer informatie vind je terug op de website van  het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen:  https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille

Onze erkenningsnummers:

 • UC Leuven  DV.O103479  
 • UC Limburg DV.O100443

Laat ons hier weten dat je KMO-portefeuille aanvraagt. Vervolgens ontvang je een factuur op naam van je werkgever of onderneming .

8. Aanvraag factuur op naam van werkgever/eigen onderneming

Wens je een factuur op naam van je werkgever of je eigen onderneming, laat ons dit hier weten.