Overslaan en naar de inhoud gaan

(studiegelden academiejaar 2021-2022 vind je hier)

studiegelden academiejaar 2022-2023

Het studiegeld wordt per academiejaar aangerekend. 

Kijk zeker ook eens onder onze 'veelgestelde vragen' over hoe en wanneer je welke studiegeldrekening mag verwachten!

 1. bij diploma- en creditcontracten
 2. bij examencontracten
 3. bachelor-na-bacheloropleidingen en postgraduaten
 4. spreiding van betaling, studietoelage, studiefinanciering, ...
 5. voortijdig uitschrijven
 6. opleidingscheques
 7. KMO-portefeuille
 8. aanvraag factuur op naam van werkgever/eigen onderneming

1. Studiegeld bij diploma- en creditcontracten

Onderstaande bedragen gelden voor inschrijvingen in bachelor- en graduaatopleidingen.

 

standaardopleiding

van 60 studiepunten

waarvan

vast gedeelte

waarvan

variabel gedeelte

Niet-beursstudent

€ 979,60

€ 253,60

€ 12,10 per studiepunt

Bijna-beursstudent

€ 517,60

€ 253,60

€ 4,40 per studiepunt

Beursstudent

€ 115,80

€ 115,80

€ 0 per studiepunt

Bij combinatie van diploma en/of creditcontracten betaal je slechts eenmaal de vaste kost. In afwijking van deze regel wordt de inschrijving voor een bachelor-na-bachelor of postgraduaat altijd beschouwd als een afzonderlijke inschrijving.

Heb je een tekort aan leerkrediet? Dan kan de hogeschool verhoogd studiegeld aanrekenen voor bacheloropleidingen. Voor niet-beursstudenten wordt het variabel gedeelte verdubbeld voor elk opgenomen studiepunt waarvoor de student geen leerkrediet meer heeft.

2. STUDIEGELD BIJ EXAMENCONTRACTEN

 

Vast

Variabel

slechts één tarief voor alle studenten

€ 115,80

€ 4,40 per studiepunt

De student met een examencontract betaalt, bovenop het studiegeld, 50 euro (eenmalige som per academiejaar)  om het studieplatform Toledo te gebruiken  en voor de nodige ICT-faciliteiten.
Een inschrijving voor een examencontract wordt beschouwd als een afzonderlijke inschrijving.

Studeren met een examencontract is zelfstudie. Een examencontract geeft je enkel het recht om examens af te leggen.

4. spreiding van betaling, studietoelage, studiefinanciering, ...

Kan ik mijn studiegeld gespreid betalen? Kan ik een voorschot krijgen op de studietoelage van de Vlaamse overheid? Kan ik beroep doen op nog andere beurzen of toelagen?

Neem hiervoor contact op met de Sociale Dienst Leuven & Diest of Limburg.

5. voortijdig uitschrijven

Uitschrijven kan te allen tijde. Maar er zijn wel consequenties inzake studiefinanciering, groeipakket,  leerkrediet en terugbetaling studiegelden.

Het studiegeld dat je moet betalen, voor een student die zijn studies stopzet, is afhankelijk van het tijdstip van in- en uitschrijving van de student. Wanneer je van opleiding verandert binnen één academiejaar en binnen UC Leuven-Limburg, betaal je de vaste kost slechts éénmaal. Ook het uitschrijven van (enkele) opleidingsonderdelen volgt dezelfde regels.

Hier een overzicht van het studiegeld dat aangerekend blijft na uitschrijving.

6. Opleidingscheques

Vlaamse opleidingscheques zijn een digitaal betaalmiddel waarmee je als werknemer je persoonlijk aandeel in de directe kosten van je opleiding kan betalen. Het bedrag aan opleidingscheques bedraagt maximum 500 euro per academiejaar, waarvan  250 euro  eigen aandeel en 250 euro tussenkomst van de Vlaamse overheid.

De opleidingscheques zijn zes maanden geldig vanaf de datum waarop ze uitgegeven zijn. De totale waarde van de aangeboden cheques mag niet groter zijn dan het totaalbedrag van de directe opleidingskosten. Meer informatie en de aanvraagprocedure vind je op de website van de Vlaamse overheid.

De digitale opleidingscheque mail je ons zo snel mogelijk door:

 • campus Leuven, Heverlee, Diest: studiegeld.leuven [at] ucll.be
 • campus Diepenbeek, Hasselt, Genk: studiegeld.limburg [at] ucll.be

Belangrijke opmerkingen:

 • Boeken en cursussen kan je bij UCLL niet betalen met opleidingscheques. Wij werken hiervoor samen met een externe partner. Vraag dus enkel opleidingscheques aan voor het bedrag van je studiegeld.
 • Twijfel je of je in aanmerking komt voor een studietoelage? Laat een berekening maken door de sociale dienst, vooraleer je opleidingscheques aanvraagt. UCLL kan geen opleidingscheques terugbetalen.

7. KMO-portefeuille

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor je  als ondernemer financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten  en  opleidingen,  die de kwaliteit van je onderneming verbeteren.

Meer informatie vind je terug op de website van  het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen:  https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille

Onze erkenningsnummers:

 • UC Leuven  DV.O103479  
 • UC Limburg DV.O100443

Laat ons hier weten dat je KMO-portefeuille aanvraagt. Vervolgens ontvang je een factuur op naam van je werkgever of onderneming . Studiegeld is vrij van btw volgens art. 44§2.4° van het btw-wetboek.

8. Aanvraag factuur op naam van werkgever/eigen onderneming

Wens je een factuur op naam van je werkgever of je eigen onderneming, laat ons dit hier weten.