Overslaan en naar de inhoud gaan

Studietoelage en studiefinanciering

U bent hier

Studiefinanciering campus Leuven, Heverlee, Diest

KOM JE IN AANMERKING VOOR EEN STUDIETOELAGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP? 

Om recht te hebben op een studietoelage moet je aan drie voorwaarden tegelijkertijd voldoen: 

Uitvoerige informatie vind je ook op de website van de Vlaamse Gemeenschap. 

WIL JE WETEN OF JE RECHT HEBT OP EEN STUDIETOELAGE EN OP WELK BEDRAG? 

Kom dan langs bij de Sociale Dienst. Je kan bij ons  terecht met al je vragen over studiefinanciering.  We berekenen of je in aanmerking komt voor een studietoelage en wat het bedrag zal zijn. De Sociale Dienst bemiddelt ook met de afdeling Studietoelagen indien er problemen zijn bij de toekenning van je studietoelage. 

Je brengt bij je bezoek best het meest recente aanslagbiljet personenbelasting mee. Voor het academiejaar 2020-2021 is dat het aanslagbiljet van het inkomstenjaar 2018, aanslagjaar 2019. Als het inkomen van 2020 lager ligt dan het inkomen van 2018, kan je de inkomensgegevens van 2020 (vb.  loonfiches, bewijs van vervangingsinkomen, bewijs alimentatie) aantonen. 

Heb je zelf twaalf maanden een inkomen tussen 1 januari 2019 en 31 december 2020, dan loont het de moeite om na te gaan of je recht hebt  op een studietoelage als zelfstandig student.  Breng in dat geval je eigen inkomensgegevens mee. Er wordt dan enkel rekening gehouden met jouw inkomen, niet met dat van je ouder(s), ook al woon je nog thuis. 

HOE VRAAG JE EEN STUDIETOELAGE AAN? 

Een aanvraag doe je best online, via www.studietoelagen.be  met een federaal token of met je elektronische identiteitskaart en kaartlezer.  

Je kan een aanvraag doen voor het academiejaar 2020-2021 vanaf 1 augustus 2019.  
Om in aanmerking te komen, moet je je aanvraag uiterlijk 1 juni 2021 verzenden.  

KAN JE EEN VOORSCHOT KRIJGEN OP JE STUDIETOELAGE? 

Het kan een tijdje duren vooraleer de studietoelage wordt uitbetaald, terwijl heel wat studiekosten net te betalen zijn in het begin van het academiejaar. 
Je kan daarom een voorschot aanvragen op de te verwachten  studietoelage. Hiervoor dien je een aanvraag voor een voorschot  in bij de Sociale Dienst.

Concrete informatie hierover vind je hier.

WANNEER KOM JE IN AANMERKING VOOR VERMINDERD  STUDIEGELD? 

Wie een studietoelage ontvangt, betaalt het beurstarief. 
Ook studenten die niet voldoen aan de studievoorwaarden voor een studietoelage (vb. bij een tweede master, een derde bachelor, een inschrijving met een creditcontract, een inschrijving voor minder dan 27 studiepunten, wanneer het studiefinancieringskrediet is opgebruikt),  maar wél aan de financiële voorwaarden,  kunnen in bepaalde gevallen inschrijven aan het beurstarief. 
Is het inkomen te hoog voor een studietoelage, maar ligt het niet meer dan 3.209 euro boven de maximumgrens of ontvang je geen studietoelage omwille van het kadastraal inkomen ? Vraag dan aan de Sociale Dienst of je in aanmerking komt voor het bijna-beurstarief

Wil je laten berekenen of je in aanmerking komt voor verminderd studiegeld ? Daarvoor dien je een aanvraagformulier voor verminderd studiegeld bij de Sociale Dienst. 

Financiële steun van UCLL? 

Heb je een studietoelage en heb je het financieel nog moeilijk of heb je net geen studietoelagen en is het moeilijk je opleiding te betalen. Ga dan zeker langs op de Sociale Dienst. We bekijken samen hoe we je financieel kunnen ondersteunen. Dat kan via een toelage of lening, we bekijken samen met jouw wat de beste oplossing is. 

Contact 

Voor onze Leuvense campussen en de campus in Diest werken we samen met de Sociale Dienst van de KU Leuven. 

Je kan hen steeds contacteren via mail of telefoon of je kan langs gaan op hun kantoor op Van Dalecollege in Leuven. 

 

Van Dalecollege 
Naamsestraat 80, bus 5415 
3000 Leuven 
Google Maps 

  • Tel. +32 (0)16 32 44 28  

  • E-mail socialedienst [at] kuleuven.be

 

Studiefinanciering campus Diepenbeek, Hasselt, Genk

Alle info i.v.m. studietoelage en andere studiefinanciering vind je bij de sociale dienst (regio Limburg).