Overslaan en naar de inhoud gaan

Neonatologie
Werken en studeren
Postgraduaat

U bent hier

Postgraduaat Gespecialiseerd in Neonatologie

Modules

Zorg voor de neonaat (vrije module)

iets voor jou?

Je hebt een bachelordiploma in de verpleegkunde of vroedkunde en werkt graag met de allerjongsten. Je hebt interesse in neonatologie. Hier wordt een basiscursus aangereikt. Ervaring in het werkveld kan nuttig zijn, maar is niet noodzakelijk. 

wat leer je?

Je krijgt een basiscursus in de neonatologie met aandacht voor ontwikkelingsgerichte zorg, contact met ouders, beademing, neonatale pathologie.

waarom deze module volgen?

Basiscursus neonatologie: dit bereidt je voor op werken met de neonaat en dus interessant voor iedereen die zich hierin wil verbreden.

wanneer?

Semester 1 (tweewekelijks)

waar?

Campus Gasthuisberg 

meer info?

leen.eyckmans [at] ucll.be(link sends e-mail) of karen.vansteenkiste [at] ucll.be

deze module mag vervangen worden door:

 • Multidisciplinaire pediatrische casuïstiek

Zie Postgraduaat Advanced Health voor uitleg over bovenstaande module.

Klinisch redeneren acuut ziek kind (vrije module)

iets voor jou?

Je hebt een bachelordiploma (verpleegkunde) en hebt een bijzondere affiniteit met kinderen. Een achtergrond in de pediatrische gezondheidszorg is noodzakelijk om aan deze module te kunnen starten. Je wilt je klinische blik verruimen in de zorg voor het acuut zieke kind. 

wat leer je?

Je leert je eigen observaties en interpretaties te koppelen aan medische kennis bij het acuut zieke kind. Er wordt vertrokken vanuit theoretische achtergronden om dan te komen tot casuïstiek en simulatie.
APLS (Advanced Pediatric Life Support) komt hierbij aan bod.

waarom deze module volgen?

Je wil jezelf uitdagen om meer 'in de diepte' klinisch te redeneren.

wanneer?

 Semester 1 (tweewekelijks)

waar?

Campus Gasthuisberg 

meer info?

leen.eyckmans [at] ucll.be(link sends e-mail) of karen.vansteenkiste [at] ucll.be

deze module mag vervangen worden door:

 • Klinisch redeneren chronisch ziek kind
 • Inzicht in psychische kwetsbaarheid bij kinderen en jongeren
 • Klinisch onderwijs neonatologie
 • Anesthesie
 • Oncologische behandelingen
 • Referentieverpleegkundige diabeteszorg
 • Levenseinde zorg in de acute setting

Zie Postgraduaat Advanced Health voor uitleg over bovenstaande modules.

Neuroprotectieve zorg van de neonaat: NIDCAP (vaste module)

iets voor jou?

Je hebt een bachelordiploma in de verpleegkunde of vroedkunde en werkt graag met de allerjongsten. Je hebt minstens half jaar ervaring op een dienst N* of NICU (Neonatal Intensive Care Unit).

wat leer je?

Je kennis omtrent de neonaat wordt verder uitgediept vanuit verpleegkundig en psychosociale, invalshoeken en FINE (Family and infant neurodevelopmental education).

waarom deze module volgen?

Je wil jezelf uitdagen en meer kennis en training binnen deze module opdoen.

wanneer?

 Semester 2 (tweewekelijks)

2 volle Startdagen met FINE 1 opleiding

waar?

Campus Gasthuisberg 

meer info?

leen.eyckmans [at] ucll.be(link sends e-mail) of karen.vansteenkiste [at] ucll.be

Verdiepende neonatale zorg (vaste module)

iets voor jou?

Je hebt een bachelordiploma in de verpleegkunde of vroedkunde en werkt graag met de allerjongsten. Je hebt minstens één jaar ervaring op een dienst N* of NICU (Neonatal Intensive Care Unit).

wat leer je?

Je kennis omtrent de neonaat wordt verder uitgediept vanuit medische, verpleegkundige en psychosociale invalshoeken.

waarom deze module volgen?

Je wil jezelf uitdagen en meer 'in de diepte' kennis opdoen binnen deze module.

wanneer?

Semester 2 (tweewekelijks)

waar?

Campus Gasthuisberg 

meer info?

leen.eyckmans [at] ucll.be(link sends e-mail) of karen.vansteenkiste [at] ucll.be

Neonatologie, iets voor jou?

wat?

Verpleegkunde binnen de zorgsector neonatologie en pediatrie, vereist bijzondere kennis, deskundigheid en vaardigheden. Via deze opleiding  ontwikkel je de motivatie om een betere totaalzorg te bieden aan het (zieke) kind en de ouder in multidisciplinair verband.
De gedetailleerde inhoud lees je bij de 4 modules.

studieprogramma

wie?

Je kan deelnemen aan dit postgraduaat als Verpleegkundige of Vroedkundige.  (bachelor of master  = specifieke instroom)
EVK’s zijn mogelijk indien je beschikt over 'eerder verworven kwalificaties' op basis van andere vervolgopleidingen.

waar?

Campus Gasthuisberg in Leuven

WANNEER?

De modules zijn verdeeld over 2 semesters. Als je 1 module per semester opneemt, heb je om de twee weken les.
Neem je twee modules op per semester heb je iedere week les.

meer info?

leen.eyckmans [at] ucll.be(link sends e-mail) of karen.vansteenkiste [at] ucll.be

Kostprijs?

400 euro per module

Je kan dit postgraduaat ook volgen binnen het stelsel van Vlaams Opleidingsverlof
Klik op de link om te kijken of je al dan niet in aanmerking komt.

(erkenningsnummer ODB-1001813)(link sends e-mail)

BIJZONDERE BEROEPSTITEL!

Wens je een Bijzondere Beroepstitel "verpleegkundige gespecialiseerd in de pediatrie en neonatologie" aan te vragen, dan kan je in dit modulair systeem ook je programma verder uitrollen met 30 studiepunten klinisch onderwijs, aanvullende leerinhouden of eigen keuzes tot 60 studiepunten:

 • Multidisciplinaire pediatrische casuïstiek (5SP)
 • Klinisch redeneren chronisch ziek kind (5SP)
 • Klinisch redeneren acuut ziek kind (5SP)
 • Inzicht in psychische kwetsbaarheid bij kinderen en jongeren (5SP)
 • Neonatologie verdieping (5SP)
 • klinisch onderwijs I (10 SP)
 • klinisch onderwijs II (10 SP)
 • klinisch onderwijs III (10 SP)
 • Module naar keuze (5 SP)

Schriftelijke annulering is mogelijk uiterlijk twee weken vóór aanvangsdatum. Een administratieve kost zal aangerekend worden. Bij een latere annulering blijft de deelnameprijs integraal verschuldigd. Vervanging van de deelnemer is mogelijk mits voorafgaande schriftelijke verwittiging.