Overslaan en naar de inhoud gaan

Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren
Werken en studeren
Postgraduaat

U bent hier

Postgraduaat Gespecialiseerd in Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren

Levenslang leren is één van de beleidsprioriteiten van UCLL. Tot voor kort kon je een aantal afgelijnde bachelors-na-bachelors (BaNaBa's) volgen binnen het programma Gezondheid. Maar door de uitrol van het 4-jarige curriculum Verpleegkunde, hervormen we onze BaNaBa’s nu naar postgraduaten, zoals dit Postgraduaat Gespecialiseerd in Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren

De postgraduaten 'Gespecialiseerd in ...'  zijn niet zomaar omgevormd… Ze zijn modulair!  Modulair?  Elk postgraduaat 'Gespecialiseerd in ...' bestaat uit 20 studiepunten oftewel 4 modules van elk 5 studiepunten. En bij de meeste postgraduaten ‘Gespecialiseerd in…’ mag jij één of meerdere module(s) zélf kiezen, helemaal op maat van jouw interesses en noden

Modules

Kinderpsychiatrie: Inzicht in psychische kwetsbaarheid bij kinderen en jongeren (vaste module)

iets voor jou?

Je hebt een bachelordiploma en werkt graag met kinderen. Een achtergrond in de pediatrische gezondheidszorg is noodzakelijk om aan deze module te kunnen starten. Je hebt een affiniteit met kinderpsychiatrie en wilt je hier verder in verdiepen.

wat leer je?

Via hoorcolleges ontvang je een stevige theoretische basis. Er wordt ingezoomd op de belangrijkste psychiatrische beelden bij kinderen en jongeren en hoe deze verbonden zijn met de ontwikkelingsstadia en –taken waarin ze ontstaan.

waarom deze module volgen?

De module zet sterk in op een nauwe samenwerking met andere professionals, de ouders en de ruimere context van het kind of de jongeren. Het bundelt de krachten die aanwezig zijn in het onderwijs, het werkveld én bij jou als student.

wanneer?

AJ 21-22 , semester 1, wekelijkse lesdag

waar?

Campus Gasthuisberg  & KULeuven

meer info?

hilde.rombauts [at] ucll.be

 

Begeleiden in groei, groeien in begeleiden (vaste module)

iets voor jou?

Volgde je reeds een opleiding in de gezondheids-en/of welzijnszorg, ben je minstens 1 jaar werkzaam in de kinder- en jeugdhulpverlening en zoek je naar verdieping in het begeleiden van psychisch kwetsbare kinderen en jongeren bij het opnemen van hun ontwikkelingstaken, dan is deze module iets voor jou!

wat leer je?

Gedurende 2 academiejaren maak je deel uit van een leergroep en ga je aan de slag met thema's uit je dagelijkse werkcontext zoals bijvoorbeeld: identiteit, positief leefklimaat, competentiegericht handelen, nieuwe autoriteit en mentalisatie.

waarom deze module volgen?

De module zet sterk in op een nauwe samenwerking met andere professionals, de ouders en de ruimere context van het kind of de jongeren. Het bundelt de krachten die aanwezig zijn in het onderwijs, het werkveld én bij jou als student.

wanneer?

AJ 21-22,  jaarmodule met een tweewekelijkse lesdag

waar?

Campus Gasthuisberg 

meer info?

hilde.rombauts [at] ucll.be

 

Interprofessioneel gelijkwaardig samenwerken (vaste module)

iets voor jou?

Volgde je reeds een opleiding in de gezondheids-en/of welzijnszorg, ben je minstens 1 jaar werkzaam in de kinder- en jeugdhulpverlening en zoek je naar verdieping in het begeleiden van psychisch kwetsbare kinderen en jongeren bij het opnemen van hun ontwikkelingstaken, dan is deze module iets voor jou!

wat leer je?

Themagecentreerde interactie (TGI) vormt de rode draad doorheen je opleiding. TGI biedt niet enkel methodische bouwstenen voor het leiden van jezelf maar ook van anderen. Thema's die in deze module aan bod komen zijn onder meer: participatie, empowerment, context en netwerking.

waarom deze module volgen?

De module zet sterk in op een nauwe samenwerking met andere professionals, de ouders en de ruimere context van het kind of de jongeren. Het bundelt de krachten die aanwezig zijn in het onderwijs, het werkveld én bij jou als student.

wanneer?

AJ 21-22,  jaarmodule met een tweewekelijkse lesdag

waar?

Campus Gasthuisberg 

meer info?

hilde.rombauts [at] ucll.be

Portfolio (vaste module)

iets voor jou?

Volgde je reeds een opleiding in de gezondheids-en/of welzijnszorg, ben je minstens 1 jaar werkzaam in de kinder- en jeugdhulpverlening en zoek je naar verdieping in het begeleiden van psychisch kwetsbare kinderen en jongeren bij het opnemen van hun ontwikkelingstaken, dan is deze module iets voor jou!

wat leer je?

Groeien betekent bewust worden, reflecteren, taal ontwikkelen en inzetten; gedurende de 2 academiejaren zal een portfolio opgebouwd worden waarin je op eigen wijze je leertraject beschrijft en illustreert; GGZ beweegt zich in voortdurende dialoog met de maatschappij. Ons denken over geestelijk welzijn en gezondheid wordt gevormd door deze bewegingen. Een maatschappijgerichte opdracht zal je verbinden met literatuur, kunst, wetenschap, actualiteit... en van daaruit je blik als hulpverlener in GGZ verruimen.

waarom deze module volgen?

De module zet sterk in op een nauwe samenwerking met andere professionals, de ouders en de ruimere context van het kind of de jongeren. Het bundelt de krachten die aanwezig zijn in het onderwijs, het werkveld én bij jou als student.

wanneer?

AJ 21-22,  jaarmodule met een tweewekelijkse lesdag

waar?

Campus Gasthuisberg 

meer info?

hilde.rombauts [at] ucll.be

Geestelijke gezondheid kinderen en jongeren, iets voor jou?

wat?

De voortdurend evoluerende context van de kinder- en jeugdhulpverlening zet begeleiders voor boeiende uitdagingen in klinisch redeneren, persoonlijk leiderschap en samenwerken.

wie?

Volgde je reeds een opleiding in de gezondheids-en/of welzijnszorg, ben je minstens 1 jaar werkzaam in de kinder- en jeugdhulpverlening en zoek je naar verdieping in het begeleiden van psychisch kwetsbare kinderen en jongeren bij het opnemen van hun ontwikkelingstaken? Dan is dit postgraduaat iets voor jou!

Je kan deelnemen aan dit postgraduaat als Verpleegkundige.  (HBO6 en HBO7  = specifieke instroom)
EVK’s zijn mogelijk indien je beschikt over “eerder verworven kwalificaties” op basis van andere vervolgopleidingen.

waar?

Campus Gasthuisberg

hoe?

Kort samengevat, heb je les binnen modules die zijn verdeeld over 2 semesters en verspreid over AJ 2021-2022 & AJ 2022-2023.  (Als je 1 module per semester opneemt, heb je om de twee weken les. Neem je twee modules op per semester heb je iedere week les.)

meer info?

hilde.rombauts [at] ucll.be

kostprijs? €400 per module

Je kan dit postgraduaat ook volgen binnen het stelsel van Vlaams Opleidingsverlof
Klik op de link om te kijken of je al dan niet in aanmerking komt.

goed om weten!

Wens je een Bijzondere Beroepstitel "verpleegkundige gespecialiseerd in de Geestelijke Gezondheid en psychiatrie" aan te vragen, dan kan je in dit modulair systeem ook je programma verder uitrollen met 30 studiepunten klinisch onderwijs, aanvullende leerinhouden of eigen keuzes tot 60 studiepunten:

  • Psychopathologie (5SP)
  • Motivationele gespreksvoering (5SP)
  • Crisispsychiatrie (5SP)
  • Herstelondersteunende zorg (5SP)
  • Kinderpsychiatrie (5SP)
  • Klinisch onderwijs I (10SP)
  • Klinisch onderwijs II (10SP)
  • Klinisch onderwijs III (10SP)
  • Vrij te kiezen module (5SP)

Schriftelijke annulering is mogelijk uiterlijk twee weken vóór aanvangsdatum. Een administratieve kost zal aangerekend worden. Bij een latere annulering blijft de deelnameprijs integraal verschuldigd. Vervanging van de deelnemer is mogelijk mits voorafgaande schriftelijke verwittiging.