Overslaan en naar de inhoud gaan

Geestelijke Gezondheid Volwassenen en Ouderen
Werken en studeren
Postgraduaat

U bent hier

Postgraduaat Gespecialiseerd in Geestelijke Gezondheid Volwassenen en Ouderen

Levenslang leren is één van de beleidsprioriteiten van UCLL. Tot voor kort kon je een aantal afgelijnde bachelors-na-bachelors (BaNaBa's) volgen binnen het programma Gezondheid. Maar door de uitrol van het 4-jarige curriculum Verpleegkunde, hervormen we onze BaNaBa’s nu naar postgraduaten, zoals dit Postgraduaat Gespecialiseerd in Geestelijke Gezondheid Volwassenen en Ouderen

De postgraduaten 'Gespecialiseerd in ...'  zijn niet zomaar omgevormd… Ze zijn modulair!  Modulair?  Elk postgraduaat 'Gespecialiseerd in ...' bestaat uit 20 studiepunten oftewel 4 modules van elk 5 studiepunten. En bij de meeste postgraduaten ‘Gespecialiseerd in…’ mag jij één of meerdere module(s) zélf kiezen, helemaal op maat van jouw interesses en noden

Modules

Psychopathologie (vaste module)

iets voor jou?

Je hebt een bachelordiploma of masterdiploma in de gezondheidszorg of sociaal-agogische studiegebied. In deze module wordt er kennis aangeboden in een interdisciplinaire context. Je hoeft over geen werkervaring te beschikken om deze module te volgen.

wat leer je?

Je leert en bespreekt psyschiatrische stoornissen, met aandacht voor de klinische diagnostiek en psycho-educatie.

waarom deze module volgen?

Je verdiept je (bestaande) kennis, die je nodig (zal) hebt(-ben) binnen je beroepsuitoefening.

wanneer?

AJ 21-22, semester 1, tweewekelijks op dinsdag

waar?

Campus Gasthuisberg + Hybride onderwijs (= mix on campus en online)

meer info?

bart.loonbeek [at] ucll.be

Motivationele gespreksvoering (vaste module)

iets voor jou?

Je hebt een bachelordiploma of masterdiploma in de gezondheidszorg of sociaal-agogische studiegebied. In deze module wordt methodische training in motivationele gespreksvoering aangeboden in een interdisciplinaire context. Je hoeft over geen werkervaring te beschikken om deze module te volgen.

wat leer je?

Je volgt methodiektraining via rollenspelen en oefeningen.  Je verdiept je in gesprekstechnieken en leert een motiverende communicatiestijl aan.

waarom deze module volgen?

Je verdiept je (bestaande) vaardigheden, die je nodig (zal) hebt(-ben) binnen je beroepsuitoefening.

wanneer?

AJ 21-22, semester 1, tweewekelijks op dinsdag (training on campus met permanente evaluatie)

waar?

Campus Gasthuisberg 

meer info?

bart.loonbeek [at] ucll.be

Crisispsychiatrie (vaste module)

iets voor jou?

Je hebt een bachelordiploma of masterdiploma in de gezondheidszorg of sociaal-agogische studiegebied. In deze module wordt er kennis aangeboden en methodisch handelen in een interdisciplinaire context. Relevante werkervaring is een meerwaarde om deze module te volgen.

wat leer je?

Je verdiept je kennis en leert methodisch handelen.

waarom deze module volgen?

Je leert omgaan met crisissituaties. Het zijn vaak complexe situaties waarin jij leert als hulpverlener omgaan met personen in crisis.

wanneer?

AJ 21-22, semester 2, tweewekelijks op dinsdag (hybride werkvorm met paper en permanente evaluatie)

waar?

Campus Gasthuisberg 

meer info?

bart.loonbeek [at] ucll.be

Herstelondersteunende zorg (vaste module)

iets voor jou?

Je hebt een bachelordiploma of masterdiploma in de gezondheidszorg of sociaal-agogische studiegebied. In deze module krijg je een voorbereiding op de rol als herstelverlener met focus op herstelproces, empowerment, rehabilitatie en vermaatschappelijking van de zorg. Relevante werkervaring is een meerwaarde om deze module te volgen.

wat leer je?

Je verdiept je kennis en leert methodisch handelen.  De module omvat doorgedreven persoonsgerichte vorming in krachtgerichte vaardigheden en een training in innovatieve methodieken en instrumenten. Je leert herstelprocessen te implementeren, te ondersteunen en kwalitatief evalueren. Het biedt een holistische kijk op het herstelproces.

waarom deze module volgen?

Als hulpverlener krijg je de impact op reële hulpverleningsprocessen progressief zichtbaar.
Het accent ligt op training, competentieontwikkeling en persoonsgerichte vorming.

wanneer?

AJ 21-22, semester 2, tweewekelijks op dinsdag (hybride werkvorm met paper en permanente evaluatie)

waar?

Campus Gasthuisberg 

meer info?

bart.loonbeek [at] ucll.be

Geestelijke gezondheid volwassenen en ouderen, iets voor jou?

wat?

Ben je bekommerd om de mediaberichten over stijgende zelfmoordcijfers? Wil je als bachelor verpleegkunde iets betekenen voor wat men al te vaak beschouwt als ‘onredelijke, lastige, moeilijke cliënten’? Heb je als bachelor in sociaal werk, bachelor in de toegepaste psychologie, bachelor in de orthopedagogie, bachelor in de sociale readaptatiewetenschappen: kinderen, jongeren en welzijn, bachelor in de ergotherapie, of master in de criminologische wetenschappen, en vooral een beroepsinteresse om met deze mensen op weg te gaan?

wie?

Je hebt een bachelordiploma of masterdiploma in de gezondheidszorg of sociaal-agogische studiegebied en relevante werkervaring. Je kan het postgraduaat geestelijke gezondheid starten na een positief intakegesprek.

waar?

Campus Gasthuisberg

hoe?

Kort samengevat, heb je om de twee weken les; modules zijn verdeeld over 4 semesters en verspreid over AJ 2021-2022 en 2022-2023.  Of heb je om de week les; modules zijn verdeeld over 2 semesters en verspreid over AJ 2021-2022.

meer info?

bart.loonbeek [at] ucll.be

kostprijs? €400 per module

Je kan dit postgraduaat ook volgen binnen het stelsel van Vlaams Opleidingsverlof
Klik op de link om te kijken of je al dan niet in aanmerking komt.
(link sends e-mail)(link sends e-mail)
pierino.verrando [at] ucll.be ((link sends e-mail))karen.vansteenkiste [at] ucll.be ((link sends e-mail))(link sends e-mail)

goed om weten!

Wens je een Bijzondere Beroepstitel "verpleegkundige gespecialiseerd in de Geestelijke Gezondheid en psychiatrie" aan te vragen, dan kan je in dit modulair systeem ook je programma verder uitrollen met 30 studiepunten klinisch onderwijs, aanvullende leerinhouden of eigen keuzes tot 60 studiepunten:

  • Psychopathologie (5SP)
  • Motivationele gespreksvoering (5SP)
  • Crisispsychiatrie (5SP)
  • Herstelondersteunende zorg (5SP)
  • Kinderpsychiatrie (5SP)
  • Klinisch onderwijs I (10SP)
  • Klinisch onderwijs II (10SP)
  • Klinisch onderwijs III (10SP)
  • Vrij te kiezen module (5SP)

Schriftelijke annulering is mogelijk uiterlijk twee weken vóór aanvangsdatum. Een administratieve kost zal aangerekend worden. Bij een latere annulering blijft de deelnameprijs integraal verschuldigd. Vervanging van de deelnemer is mogelijk mits voorafgaande schriftelijke verwittiging.