Overslaan en naar de inhoud gaan

Pediatrie
Werken en studeren
Postgraduaat

U bent hier

Postgraduaat Gespecialiseerd in Pediatrie

Levenslang leren is één van de beleidsprioriteiten van UCLL. Tot voor kort kon je een aantal afgelijnde bachelors-na-bachelors (banaba's) volgen binnen het programma Gezondheid. Maar door de uitrol van het 4-jarige curriculum Verpleegkunde, hervormen we onze banaba's nu naar postgraduaten, zoals dit Postgraduaat Gespecialiseerd in Pediatrie

De postgraduaten 'Gespecialiseerd in ...'  zijn niet zomaar omgevormd… Ze zijn modulair!  Modulair?  Elk postgraduaat 'Gespecialiseerd in ...' bestaat uit 20 studiepunten oftewel 4 modules van elk 5 studiepunten. En bij de meeste postgraduaten ‘Gespecialiseerd in…’ mag jij één of meerdere module(s) zélf kiezen, helemaal op maat van jouw interesses en noden

rood = vaste modules
blauw = vrije modules

Modules

Multidisciplinaire pediatrische casuïstiek (vaste module)

iets voor jou?

Je hebt een bachelordiploma en hebt een bijzondere affiniteit met kinderen. Tijdens het ziekteproces wil je hen optimaal begeleiden, rekening houdend met de multidisciplinaire context. Ervaring in het werkveld kan nuttig zijn, maar is niet noodzakelijk.

wat leer je?

Vanuit een multidisciplinaire context wordt er gekeken naar de situatie van het kind. Dit om een totaalbeeld van het kind te verkrijgen. Je leert verder kijken dan enkel binnen je eigen discipline.  

waarom deze module volgen?

Je leert om je blik te verruimen en niet enkel vanuit je eigen discipline naar het kind te kijken. 

wanneer?

AJ 2021-2022 - Semester 1 (tweewekelijks)

waar?

Campus Gasthuisberg 

meer info?

leen.eyckmans [at] ucll.be(link sends e-mail) of karen.vansteenkiste [at] ucll.be

Klinisch redeneren chronisch ziek kind (vaste module)

iets voor jou?

Je hebt een bachelordiploma (verpleegkunde) en hebt een bijzondere affiniteit met kinderen. Een achtergrond in de pediatrische gezondheidszorg is noodzakelijk om aan deze module te kunnen starten. Je wilt je klinische blik verruimen in de zorg voor het chronisch zieke kind.

wat leer je?

Je leert je eigen observaties en interpretaties te koppelen aan medische kennis bij het kind met een chronische zieke. Hierbij is er aandacht voor het pathologische, sociale, financiële en psychologische luik.

waarom deze module volgen?

Je wil jezelf uitdagen om meer 'in de diepte' klinisch te redeneren.

wanneer?

AJ 2022-2023 - Semester 2 (tweewekelijks)

waar?

Campus Gasthuisberg 

meer info?

leen.eyckmans [at] ucll.be(link sends e-mail) of karen.vansteenkiste [at] ucll.be

Klinisch redeneren acuut ziek kind (vaste module)

iets voor jou?

Je hebt een bachelordiploma (verpleegkunde) en hebt een bijzondere affiniteit met kinderen. Een achtergrond in de pediatrische gezondheidszorg is noodzakelijk om aan deze module te kunnen starten. Je wilt je klinische blik verruimen in de zorg voor het acuut zieke kind.

wat leer je?

Je leert je eigen observaties en interpretaties te koppelen aan medische kennis bij het acuut zieke kind. Er wordt vertrokken vanuit theoretische achtergronden om dan te komen tot casuïstiek en simulatie.
APLS (Advanced Paediatric Life Support) komt hierbij aan bod.

waarom deze module volgen?

Je wil jezelf uitdagen om meer 'in de diepte' klinisch te redeneren.

wanneer?

AJ 2022-2023 - Semester 1 (tweewekelijks)

waar?

Campus Gasthuisberg 

meer info?

leen.eyckmans [at] ucll.be(link sends e-mail) of karen.vansteenkiste [at] ucll.be

Kinderpsychiatrie (vrije module)

Inzicht in psychische kwetsbaarheid bij kinderen en jongeren.

iets voor jou?

Je hebt een bachelordiploma en werkt graag met kinderen. Een achtergrond in de pediatrische gezondheidszorg is noodzakelijk om aan deze module te kunnen starten. Je hebt een affiniteit met kinderpsychiatrie en wilt je hier verder in verdiepen.

wat leer je?

Je kennis omtrent het kind met psychische problemen wordt verder uitgediept.

waarom deze module volgen?

Je wil je kennis in de kinderpsychiatrie verbreden.

wanneer?

AJ 2021-2022 - Semester 1 (wekelijks) samen met KUL

waar?

Campus Gasthuisberg 

meer info?

leen.eyckmans [at] ucll.be(link sends e-mail) of karen.vansteenkiste [at] ucll.be

Deze module MAG vervangen worden door:

 • Zorg voor de neonaat,
 • Neonatologie verdieping,
 • Oncologische zorg tijdens chemotherapie, doelgerichte therapie en immunotherapie,
 • Anesthesie

Zie Postgraduaat Advanced Health voor uitleg over bovenstaande modules.

Pediatrie, iets voor jou?

wat?

Verpleegkunde binnen de zorgsector neonatologie en pediatrie, vereist bijzondere kennis, deskundigheid en vaardigheden. Via deze opleiding  ontwikkel je de motivatie om een betere totaalzorg te bieden aan het (zieke) kind en de ouder in multidisciplinair verband.
De gedetaileerde inhoud lees je bij de 4 modules.

wie?

Je kan deelnemen aan dit postgraduaat als Verpleegkundige.  (HBO6 en HBO7  = specifieke instroom)
EVK’s zijn mogelijk indien je beschikt over “eerder verworven kwalificaties” op basis van andere vervolgopleidingen.

waar?

Campus Gasthuisberg

hoe?

Kort samengevat, heb je om de twee weken les; modules zijn verdeeld over 2 semesters en verspreid over AJ 2021-2022 en AJ 2022-2023.  (Als je 1 module per semester opneemt, heb je om de twee weken les. Neem je twee modules op per semester heb je iedere week les.)

meer info?

leen.eyckmans [at] ucll.be of karen.vansteenkiste [at] ucll.be

Kostprijs? €400 per module

Je kan dit postgraduaat ook volgen binnen het stelsel van Vlaams Opleidingsverlof
Klik op de link om te kijken of je al dan niet in aanmerking komt.

(erkenningsnummer ODB-1001812)

goed om weten!

Wens je een Bijzondere Beroepstitel "verpleegkundige gespecialiseerd in de pediatrie en neonatologie" aan te vragen, dan kan je in dit modulair systeem ook je programma verder uitrollen met 30 studiepunten klinisch onderwijs, aanvullende leerinhouden of eigen keuzes tot 60 studiepunten:

 • Multidisciplinaire pediatrische casuïstiek (5SP)
 • Klinisch redeneren chronisch ziek kind (5SP)
 • Klinisch redeneren acuut ziek kind (5SP)
 • Inzicht in psychische kwetsbaarheid bij kinderen en jongeren (5SP)
 • Neonatologie verdieping (5SP)
 • Klinisch onderwijs I (10 SP)
 • Klinisch onderwijs II (10 SP)
 • Klinisch onderwijs III (10 SP)
 • Module naar keuze (5 SP)

Schriftelijke annulering is mogelijk uiterlijk twee weken vóór aanvangsdatum. Een administratieve kost zal aangerekend worden. Bij een latere annulering blijft de deelnameprijs integraal verschuldigd. Vervanging van de deelnemer is mogelijk mits voorafgaande schriftelijke verwittiging.