Overslaan en naar de inhoud gaan

Referentiepersoon Ethiek
Werken en studeren
Postgraduaat

U bent hier

Postgraduaat Gespecialiseerd in Referentiepersoon Ethiek

Levenslang leren is één van de beleidsprioriteiten van UCLL. Tot voor kort kon je een aantal afgelijnde bachelors-na-bachelors (BaNaBa's) volgen binnen het programma Gezondheid. Maar door de uitrol van het 4-jarige curriculum Verpleegkunde, hervormen we onze BaNaBa’s nu naar postgraduaten 'Gespecialiseerd in ...'.  En ook het bestaande postgraduaat Referentiepersoon Ethiek hervormen we meteen méé tot een Postgraduaat 'Gespecialiseerd in Referentiepersoon Ethiek'. 

Want de postgraduaten 'Gespecialiseerd in ...'  zijn niet zomaar omgevormd… Ze zijn modulair!  Modulair?  Elk postgraduaat 'Gespecialiseerd in ...' bestaat uit 20 studiepunten oftewel 4 modules van elk 5 studiepunten. En bij de meeste postgraduaten ‘Gespecialiseerd in…’ mag jij één of meerdere module(s) zélf kiezen, helemaal op maat van jouw interesses en noden

blauw = vrij te kiezen

Modules

Ethiek: inleiding en basisbegrippen (vaste module)

iets voor jou?

Ben je een zorg- of hulpverlener op bachelorniveau en met voldoende ervaring in de zorgsector en heb je een bijzondere interesse in ethiek en grote motivatie om binnen je organisatie een aanspreekpunt en trekker te worden op het vlak van ethiek?  Dan ben je in deze module aan het juiste adres.

wat leer je?

We vergroten jouw ethische kennis. Dit gebeurt door het bestuderen van ethische theorie en ethische basisbegrippen. Het vergroten van ethische kennis ondersteunt hulpverleners bij hun ontwikkeling van ethische taalvaardigheid en zelfbewustzijn (Young, & Rushton, 2016; Monteverde, 2014; Rushton, 2016; Defilippis et al. 2019).

waarom deze module volgen?

Inzichten vanuit ethische theorie helpen om ‘anders’ kijken naar zorgsituaties en nieuwe perspectieven te ontdekken om met de ethische complexiteit in de dagelijkse zorgpraktijk om te gaan.

wanneer?

AJ 2021-2022 - Semester 1 (tweewekelijks)

waar?

Campus LiZa Genk

meer info?

joke.lemiengre [at] ucll.be

Ethische besluitvorming en zorgklimaat (vaste module)

iets voor jou?

Ben je een zorg- of hulpverlener op bachelorniveau en met voldoende ervaring in de zorgsector en heb je een bijzondere interesse in ethiek en grote motivatie om binnen je organisatie een aanspreekpunt en trekker te worden op het vlak van ethiek?  Dan ben je in deze module aan het juiste adres.

wat leer je?

Ethische reflectie is een belangrijke vaardigheid in het kader van ethische competentie. Ethische reflectie gaat over het als een toeschouwer terugkijken naar wat in een moeilijke situatie is gebeurd; je kijkt vanuit een soort afstand. Casuïstiek vormt een belangrijk onderdeel van ethische reflectie in de zorg. Vele lokale commissies voor ethiek krijgen de vraag een advies te geven over een bepaalde casus en vaak leiden deze casusbesprekingen tot het herdenken van lopende processen in de zorg. Je wordt dan ook aangemoedigd om naast het analyseren in de diepte (het confronteren met een mensvisie en uitdiepen van de verschillende dimensies van de casus) ook het grotere geheel (meso- en macro-niveau) van de problematiek te beschouwen.

waarom deze module volgen?

Inzichten vanuit ethische theorie helpen om ‘anders’ kijken naar zorgsituaties en nieuwe perspectieven te ontdekken om met de ethische complexiteit in de dagelijkse zorgpraktijk om te gaan.

wanneer?

AJ 2021-2022 - Semester 2 (tweewekelijks)

waar?

Campus LiZa Genk

meer info?

joke.lemiengre [at] ucll.be

Ethische vraagstukken in zorg en welzijn (vrije module)

iets voor jou?

Ben je een zorg- of hulpverlener op bachelorniveau en met voldoende ervaring in de zorgsector en heb je een bijzondere interesse in ethiek en grote motivatie om binnen je organisatie een aanspreekpunt en trekker te worden op het vlak van ethiek?  Dan ben je in deze module aan het juiste adres.

wat leer je?

Je gaat dieper in op specifieke vraagstukken; leert ze te ontrafelen en ermee aan de slag te gaan.

waarom deze module volgen?

Inzichten vanuit ethische theorie helpen om ‘anders’ kijken naar zorgsituaties en nieuwe perspectieven te ontdekken om met de ethische complexiteit in de dagelijkse zorgpraktijk om te gaan.

wanneer?

AJ 2022-2023 - Semester 1 (tweewekelijks)

waar?

Campus LiZa Genk

meer info?

joke.lemiengre [at] ucll.be

deze module mag vervangen worden door:

  • Elke andere vrije module

Zie Postgraduaat Advanced Health 

Ethisch leiderschap in zorg en welzijn (vaste module)

iets voor jou?

Ben je een zorg- of hulpverlener op bachelorniveau en met voldoende ervaring in de zorgsector en heb je een bijzondere interesse in ethiek en grote motivatie om binnen je organisatie een aanspreekpunt en trekker te worden op het vlak van ethiek?  Dan ben je in deze module aan het juiste adres.

wat leer je?

Je gaat dieper in op de vele facetten van ethisch leiderschap binnen de zorg en welzijn.

waarom deze module volgen?

Inzichten vanuit ethische theorie helpen om ‘anders’ kijken naar zorgsituaties en nieuwe perspectieven te ontdekken om met de ethische complexiteit in de dagelijkse zorgpraktijk om te gaan.

wanneer?

AJ 2022-2023 - Semester 2 (tweewekelijks)

waar?

Campus LiZa Genk

meer info?

joke.lemiengre [at] ucll.be

Referentiepersoon Ethiek, iets voor jou?

wat?

Ethisch veerkrachtig worden behelst gevoeligheid, moed, taal en een experimenteerruimte. Het Postgraduaat Gespecialiseerd in Referentiepersoon Ethiek biedt zorg- en hulpverleners via inhoud, praktische oefeningen, exposure, didactieken en dialoog een experimenteerruimte aan om in ethische veerkracht te groeien. Een praktijkgerichte aanpak staat centraal. De cursisten vormen samen met de begeleiders deze experimenteerruimte.  

wie?

Ben je zorg- of hulpverlener of leidinggevenden in de zorg of welzijn en in confrontatie met ethische vragen of problemen en daardoor op zoek naar achtergrond, methodieken en ruimte voor reflectie?  Dan is dit postgraduaat iets voor jou. 

Je kan deelnemen aan dit postgraduaat als Verpleegkundige.  (HBO6 en HBO7  = specifieke instroom)
EVK’s zijn mogelijk indien je beschikt over “eerder verworven kwalificaties” op basis van andere vervolgopleidingen.

waar?

Campus LiZa Genk

hoe?

Kort samengevat, heb je om de twee weken les; modules zijn verdeeld over 2 semesters en verspreid over AJ 2021-2022 en AJ 2022-2023.   (Als je 1 module per semester opneemt, heb je om de twee weken les. Neem je twee modules op per semester heb je iedere week les.)

meer info?

joke.lemiengre [at] ucll.be

kostprijs? €350 per module

Schriftelijke annulering is mogelijk uiterlijk twee weken vóór aanvangsdatum. Een administratieve kost zal aangerekend worden. Bij een latere annulering blijft de deelnameprijs integraal verschuldigd. Vervanging van de deelnemer is mogelijk mits voorafgaande schriftelijke verwittiging.