Overslaan en naar de inhoud gaan

Participatie geeft ruimte aan engagementen in een organisatie of samenleving. Het is een leerproces tussen deelnemers, waarmee betrokkenheid, vertrouwen en draagvlak voor beslissingen wordt verkregen. Het gaat hierbij om open processen, waarin ruimte en tijd is voor het uitwisselen van meningen, bouwen aan gedeelde visies, maar ook leren omgaan met verschillen.

AANBOD NAVORMINGEN

 

 

 

Tags: #arbeidsparticipatie #burgerparticipatie #economischeparticiatie #ethiek #maatschappelijkeparticipatie #participatie #politiekeparticipatie # sociaalcultureleparticipatie #socialeimpact #vermaatschappelijking #vrijetijdsparticipatie