Overslaan en naar de inhoud gaan

De opleiding vroedkunde bestaat voor ongeveer de helft uit stage. De theorie en de praktijklessen zorgen ervoor dat je steeds goed voorbereid op stage gaat. 

Gedurende de drie opleidingsjaren moet je als student-vroedvrouw volgens de EG richtlijnen (80/155) het volgende uitvoeren:

  • onderzoek van en voorlichting aan zwangeren (min.100 prenatale onderzoeken).
  • toezicht op en begeleiding van ten minste 40 zwangere vrouwen.
  • zelf verrichten van ten minste 40 bevallingen.
  • actieve deelname aan één of twee bevallingen in stuitligging.
  • verrichten van een episiotomie en het hechten ervan.
  • toezicht houden op en verzorgen van 40 barende vrouwen en kraamvrouwen, waarbij gevaar voor verwikkelingen bestaat.
  • onderzoek van tenminste 100 kraamvrouwen en pasgeborenen.
  • toezicht houden op en begeleiding van kraamvrouwen en pasgeborenen, met inbegrip van de te vroeg geboren en bedreigde pasgeborene.
  • verpleging van vrouwen met gynaecologische en obstetrische problemen en bij ziekten van pasgeborenen en zuigelingen.
  • inleiding tot de verpleging van de algemene pathologische gevallen in de geneeskunde en heelkunde

In de eerste opleidingsfase doorlopen de studenten een kennismakingsstage in het begin van de opleiding, alsook 6 weken stage in het tweede semester. Deze stage focust op moeder-kind zorg na de bevalling. Dit kan zowel binnen het ziekenhuis als bij de zelfstandige vroedvrouw zijn. De student vroedvrouw leert om de pasbevallen moeder met haar pasgeborene te verzorgen en te observeren m.b.t. de normale kraamperiode. 

In de tweede opleidingsfase gaan studenten ongeveer 15 weken op stage en in de derde opleidingsfase 18 weken. De student-vroedvrouw loopt stage in de verschillende settingen waar vroedvrouwen tewerkgesteld worden. Denk hierbij aan de verloskamer, raadpleging, gynaecologie, maternale intensieve zorgen, de praktijk van de zelfstandige vroedvrouw, centra voor gespecialiseerde voortplanting en neonatologie. 

Studenten kunnen er ook voor kiezen om stage te lopen in het buitenland. Meer info hieromtrent bij internationalisering.