Overslaan en naar de inhoud gaan

Administratieve kalender

Academiejaar 2021-2022

20/09/2021

Start academiejaar 2021-2022

10/10/2021

Einde van de mogelijkheid om nog opleidingsonderdelen van het eerste semester of semesteroverschrijdende opleidingsonderdelen toe te voegen of te verwijderen van het ISP, tenzij de opleiding uitzonderlijk anders beslist

10/10/2021

Einde van de mogelijkheid om vrijstellingen aan te vragen voor opleidingsonderdelen van het eerste semester of semesteroverschrijdende opleidingsonderdelen, tenzij de opleiding uitzonderlijk anders beslist

10/10/2021

Studenten moeten ten laatste op deze datum hun ISP doorsturen

1/11/2021

De op dit ogenblik gekende stand van het leerkrediet kan leiden tot annulatie van de inschrijving, aanpassing van het ISP of het herbepalen van de omvang van het studiegeld

1/11/2021

Start herfstvakantie

7/11/2021

Einde herfstvakantie

15/11/2021

Uiterste datum voor melding van foutieve leerkredietbewegingen die betrekking hebben op het voorbije academiejaar

19/11/2021

Uiterste datum bekendmaking resultaten (eerste examenblok)

22/11/2021

Start tweede examenblok

26/11/2021

Uiterste datum ontvangst beroep (eerste examenblok)

30/11/2021

Het ISP is opgesteld en goedgekeurd

30/11/2021

Tot en met 30/11 krijgen studenten bij uitschrijven van opleidingsonderdelen uit het eerste semester en semesteroverschrijdende opleidingsonderdelen het leerkrediet terug. Vanaf 1/12 tot en met 14 maart 2022 krijgen studenten enkel het leerkrediet voor opleidingsonderdelen uit het tweede semester terug. (Uitschrijven voor opleidingsonderdelen uit het eerste semester en semesteroverschrijdende opleidingsonderdelen gebeurt na 10/10 enkel nog in geval van uitschrijving voor een opleiding of in overmachtssituaties.)

27/12/2021

Start kerstvakantie

9/01/2022

Einde kerstvakantie

4/02/2022

Uiterste datum bekendmaking resultaten (eerste examenperiode of tweede examenblok)

7/02/2022

Start tweede semester; start derde examenblok

7/02/2022

UC Leuven (behalve de graduaten in Welzijn)

Start rustweek

 

11/02/2022

Uiterste datum ontvangst beroep (eerste examenperiode of tweede examenblok)

13/02/2022

UC Leuven (behalve de graduaten in Welzijn)

Einde rustweek

 

27/02/2022

Einde van de mogelijkheid om nog opleidingsonderdelen van het tweede semester toe te voegen of te verwijderen van het ISP, tenzij de opleiding uitzonderlijk anders beslist

27/02/2022

Einde van de mogelijkheid om vrijstellingen aan te vragen voor opleidingsonderdelen van het tweede semester, tenzij de opleiding uitzonderlijk anders beslist

27/02/2022

Studenten moeten vóór deze datum hun (aangepast) ISP doorsturen voor nieuwe inschrijvingen in het tweede semester of voor wijzigingen in het tweede semester

28/02/2022

UC Limburg en voor UC Leuven de graduaten in Welzijn

Start krokusvakantie

 

6/03/2022

UC Limburg en voor UC Leuven de graduaten in Welzijn

Einde krokusvakantie

 

14/03/2022

Het ISP is opgesteld en goedgekeurd

14/03/2022

Tot en met 14/3 krijgen studenten bij uitschrijven van opleidingsonderdelen van het tweede semester het leerkrediet terug. Na deze datum krijgen studenten geen leerkrediet meer terug. (Uitschrijven voor opleidingsonderdelen gebeurt na 27/2 enkel nog in geval van uitschrijving voor een opleiding of in overmachtssituaties)

4/04/2022

Start paasvakantie

17/04/2022

Einde paasvakantie

22/04/2022

Uiterste datum bekendmaking resultaten (derde examenblok)

25/04/2022

Start vierde examenblok

29/04/2022

Uiterste datum ontvangst beroep (derde examenblok)

1/07/2022

Uiterste datum bekendmaking resultaten (tweede examenperiode of vierde examenblok)

6/07/2022

UC Leuven (behalve de graduaten in Welzijn)

Uiterste datum inschrijving voor de derde examenperiode

 

6/07/2022

Uiterste datum toevoeging opleidingsonderdelen op ISP’s voor de derde examenperiode (na de bekendmaking van de resultaten van de tweede examenperiode)

8/07/2022

Uiterste datum ontvangst beroep (tweede examenperiode of vierde examenblok)

18/07/2022

Start sluitingsperiode zomer 2022

14/08/2022

Einde sluitingsperiode zomer 2022

16/08/2022

Start derde examenperiode en vijfde examenblok

9/09/2022

Uiterste datum bekendmaking resultaten (derde examenperiode of vijfde examenblok)

16/09/2022

Uiterste datum ontvangst beroep (derde examenperiode of vijfde examenblok)

19/09/2022

Start academiejaar 2022-2023