Overslaan en naar de inhoud gaan

Administratie

U bent hier

Administratieve kalender

8/9/2017

Uiterste datum bekendmaking resultaten (derde examenperiode)

13/9/2017

Uiterste datum ontvangst beroep (derde examenperiode)

18/9/2017

Start academiejaar 2017-2018

30/10/2017

Start herfstvakantie

31/10/2017

Einde van de mogelijkheid om nog opleidingsonderdelen van het eerste semester of semesteroverschrijdende opleidingsonderdelen toe te voegen of te verwijderen van het ISP.

31/10/2017

Einde van de mogelijkheid om vrijstellingen aan te vragen voor opleidingsonderdelen van het eerste semester of semesteroverschrijdende opleidingsonderdelen

31/10/2017

Studenten moeten ten laatste op deze datum hun ISP doorsturen

1/11/2017

De op dit ogenblik gekende stand van het leerkrediet kan leiden tot annulatie van de inschrijving, aanpassing van het ISP of het herbepalen van de omvang van het studiegeld

5/11/2017

Einde herfstvakantie

13/11/2017

Enkel UC Limburg

Vrije dag

15/11/2017

Uiterste datum voor melding van foutieve leerkredietbewegingen die betrekking hebben op het voorbije academiejaar

30/11/2017

Het ISP is opgesteld en goedgekeurd

30/11/2017

Tot en met 30/11 krijgen studenten bij uitschrijven van opleidingsonderdelen uit het eerste semester en semesteroverschrijdende opleidingsonderdelen het leerkrediet terug. Vanaf 1/12 tot en met 14 maart 2018 krijgen studenten enkel het leerkrediet voor opleidingsonderdelen uit het tweede semester terug. (Uitschrijven voor opleidingsonderdelen uit het eerste semester en semesteroverschrijdende opleidingsonderdelen gebeurt na 30/10 enkel nog in geval van uitschrijving voor een opleiding of in overmachtssituaties)

25/12/2017

Start kerstvakantie

7/1/2018

Einde kerstvakantie

2/2/2018

Uiterste datum bekendmaking resultaten (eerste examenperiode)

5/2/2018

Start tweede semester

5/2/2018

Enkel UC Leuven

Start rustweek UC Leuven

9/2/2018

Uiterste datum ontvangst beroep (eerste examenperiode)

11/2/2018

Enkel UC Leuven

Einde rustweek UC Leuven

12/2/2018

Enkel UC Limburg

Start krokusvakantie UC Limburg

18/2/2018

Enkel UC Limburg

Einde krokusvakantie UC Limburg

28/2/2018

Einde van de mogelijkheid om nog opleidingsonderdelen van het tweede semester toe te voegen of te verwijderen van het ISP.

28/2/2018

Einde van de mogelijkheid om vrijstellingen aan te vragen voor opleidingsonderdelen van het tweede semester

28/2/2018

Studenten moeten vóór deze datum hun (aangepast) ISP doorsturen voor nieuwe inschrijvingen in het tweede semester of voor wijzigingen in het tweede semester

28/2/2018

Uiterste datum voor aanvraag tweede examenkans in juni (voor afstuderenden – OER artikel 103 $2)

14/3/2018

Het ISP is opgesteld en goedgekeurd

14/3/2018

Tot en met 14/3 krijgen studenten bij uitschrijven van opleidingsonderdelen van het tweede semester het leerkrediet terug. Na deze datum krijgen studenten geen leerkrediet meer terug. (Uitschrijven voor opleidingsonderdelen na gebeurt na 28/2 enkel nog in geval van uitschrijving voor een opleiding of in overmachtssituaties)

2/4/2018

Start paasvakantie

15/4/2018

Einde paasvakantie

29/6/2018

Uiterste datum bekendmaking resultaten (tweede examenperiode)

6/7/2018

Uiterste datum ontvangst beroep (tweede examenperiode)

8/7/2018

Enkel UC Leuven

Uiterste datum inschrijving voor de derde examenperiode

8/7/2018

Uiterste datum toevoeging opleidingsonderdelen op ISP’s voor de derde examenperiode (na de bekendmaking van de resultaten van de tweede examenperiode)

16/7/2018

Start sluitingsperiode zomer 2018

12/8/2018

Einde sluitingsperiode zomer 2018

13/8/2018

Start derde examenperiode

7/9/2018

Uiterste datum bekendmaking resultaten (derde examenperiode)

14/9/2018

Uiterste datum ontvangst beroep (derde examenperiode)

17/9/2018

Start academiejaar 2018-2019