Overslaan en naar de inhoud gaan

Moeilijk hanteerbaar gedrag in pedagogisch perspectief
Postgraduaat

U bent hier

geen kant-en-klare recepten voor moeilijk gedrag

Kinderen en jongeren kunnen zorgwekkend gedrag vertonen. Angstig, teruggetrokken of storend gedrag, een beperkte betrokkenheid, sociale conflicten, verbale of fysieke agressie of een bijdrage aan een destructieve groepsdynamiek. Een hele uitdaging voor professionals!

Hoe blijf je het kind 'achter' het gedrag zien en hoe werk je aan een aanpak die vooruit helpt?

Kant-en-klare recepten om om te gaan met dit moeilijk hanteerbaar gedrag bestaan er helaas niet. Wat voor het ene kind werkt, werkt voor het andere kind misschien niet. Wat wel bestaat zijn kaders die je ondersteunen in een professionele aanpak die ertoe doet.

 

inhoud opleiding

In dit postgraduaat word je ondersteund in een professionele aanpak die ertoe doet. Met verschillende kaders krijg je inzicht in de oorsprong van moeilijk hanteerbaar gedrag en de interactie tussen jou, het kind en de omgeving. Wanneer je moeilijk hanteerbaar gedrag als een vorm van interactie interpreteert, dan word je gedwongen om ook stil te staan bij je eigen gedrag. De reactie van jou als professional speelt immers een erg belangrijke rol. Een antwoord op moeilijk hanteerbaar gedrag komt echter niet alleen van jou. Een stevig en breed netwerk is absoluut noodzakelijk. Dit impliceert een nauwe samenwerking en afstemming tussen collega’s, directie, ouders, het netwerk van de ouders ...

Deze opleiding gaat uit van een verbindende, preventieve en ondersteunende aanpak.

Op vraag van het werkveld focust dit postgraduaat zich op de concrete pedagogische aanpak van moeilijk hanteerbaar gedrag bij kinderen en jongeren van 2 tot 21 jaar in onderwijs- en opvoedingscontexten. In het ene jaar ligt de nadruk op visie en aanpak op kind- en groepsniveau en in het ander jaar op visie en aanpak op beleids-en organisatieniveau. 

download folder

 

iets voor jou?

Dit postgraduaat richt zich tot professionals, verbonden aan onderwijs, onderwijsgerelateerde organisaties en/of opvoedingsinstanties, die reeds enkele jaren ervaring hebben in een pedagogische functie. Leerkrachten uit het gewoon en buitengewoon onderwijs, leerlingenbegeleiders, zorgcoördinatoren, directies, paramedici, CLB-medewerkers, medewerkers van ondersteuningsteams, opvoeders, MFC-medewerkers … kunnen met deze opleiding hun expertise in moeilijk hanteerbaar gedrag verdiepen en verder binnen hun werkcontext uitdragen.