Overslaan en naar de inhoud gaan

Moraal & Humanistische Filosofie
Postgraduaat

U bent hier

LERAAR ZEDENLEER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

Als leraar niet-confessionele zedenleer in het secundair onderwijs wil je jongeren aanzetten tot kritisch denken, tot ontdekken van een gezamenlijk belang, tot medeleven en een waardevol leven. Je luistert naar de leerlingen, houdt de vinger aan de pols betreffende de actualiteit en weet moreel-filosofische thema’s te herkennen en uit te diepen. Je doet dit vanuit een vrijzinnig humanistisch standpunt:
  • Humanistisch, omdat je gelooft dat je als mens een verantwoordelijkheid hebt ten opzichte van de maatschappij.
  • Vrijzinnig, omdat je het handelen baseert op de wetenschappelijke moraal. 
  • Kritisch, omdat je een a-dogmatische houding aanneemt die de moed heeft om alles te bevragen, ook wat evident lijkt.

"Je kan met jongeren in dialoog gaan over de kunst van het mens-zijn. Dat leidt soms tot pittige, maar ook tot grappige gesprekken. Jongeren nemen veel opvattingen over van het internet, de media en vrienden. Als leraar kan je jongeren een kader geven en hun blik verruimen."

INHOUD OPLEIDING

Vaak ben je als leraar niet-confessionele zedenleer meer dan een vakleraar. Je bent een ‘groene leraar’. Een vertrouwenspersoon voor jongeren die met problemen kampen of met vragen zitten rond hun thuissituatie, verliefdheid en seksualiteit, pestgedrag, leven en dood ... Daar moet je in de les aandacht voor hebben. In het postgraduaat leer je het belang van de individuele emotionele behoefte van de leerling om te vormen tot een leerinhoud. Je krijgt een ruime bagage in levensbeschouwing en filosofie mee. Je vergelijkt mythes en opvattingen over de schepping. Je ontdekt het verschil tussen weten en geloven. Je verdiept je in thema's waarmee mensen geconfronteerd worden. Je leert je aanpak afstemmen op jongeren in een klascontext. 
 
 
 

iets voor jou?

  • Je beschikt over het bekwaamheidsbewijs 'andere' en geeft al niet-confessionele zedenleer, maar je wil het 'voldoend geacht bekwaamheidsbewijs' behalen.
  • Je geeft nog maar net of al een tijdje niet-confessionele zedenleer en wil je bekwamen in de vakdidactiek of je bekwamen in het omgaan met de interlevensbeschouwelijke competenties.
  • Je hebt een professionele bachelor met een pedagogisch diploma en wil niet-confessionele zedenleer geven in de 1ste en 2de graad secundair onderwijs. Je hebt een academische master met een pedagogisch diploma en wil niet-confessionele zedenleer geven in de 2de en 3de graad secundair onderwijs.
  • Je hebt belangstelling voor filosofie van het humanisme en je wil je verdiepen in die filosofie.
  • Je wil een aantal vaardigheden onder de knie krijgen om leerlingen te begeleiden en te helpen als ‘groene leerkracht’.
  • Je wil een extra opleiding volgen in combinatie met een job in het onderwijs.