Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerstvolgend infomoment Moraal & Humanistische Filosofie:

studieprogramma

Het Postgraduaat Moraal en Humanistische Filosofie is ontwikkeld in samenwerking met de Raad voor de Inspectie en de Begeleiding van de Niet-Confessionele Zedenleer (RIBZ) en deMens.nu. 

De opleiding telt 30 studiepunten en bevat de volgende opleidingsonderdelen:

  • Humanistische filosofie - 6 studiepunten
  • Praktische filosofie van het humanisme - 6 studiepunten
  • Didactiek niet-confessionele zedenleer - 6 studiepunten
  • Stage niet-confessionele zedenleer - 6 studiepunten
  • Levensbeschouwelijke dialoog - 6 studiepunten

inhouden die aan bod komen

Humanistische filosofie

In dit vak bestudeer je de menselijke verantwoordelijkheid ten opzichte van onze omgeving en onszelf. We vertrekken vanuit een historisch-filosofisch overzicht en oriënteren naar een actueel humanistisch werk dat je tijdens de colleges bestudeert.

Praktische filosofie van het humanisme

In de module Praktisch Humanisme sta je stil bij wat het vrijzinnig-humanisme in de praktijk kan betekenen. De praktijk = de schoolcontext. Je staat ook stil bij een aantal vaardigheden die wezenlijk zijn om als leerkracht (niet-confessionele zedenleer) het zingevingsproces van de leerlingen te faciliteren.

Didactiek niet-confessionele zedenleer

Hoe bouw je een les niet-confessionele zedenleer op? Waarmee onderscheidt het vak zich van andere vakken. Welke didactische vaardigheden moeten geoefend worden?

Levensbeschouwelijke dialoog

De levensbeschouwelijke dialoog is vandaag van groot belang en niet meer weg te denken binnen de levensbeschouwelijke vakken. Wat wil de inspectie? Wat verwacht de Vlaamse regering vandaag en hoe kan je de dialoog met andere levensbeschouwingen op een zinvolle manier voeren?

Stages en projecten

De stagepraktijk (lespraktijkstages) neem je op in secundaire scholen van het Gemeenschapsonderwijs en van het Gesubsidieerd Onderwijs. Je kiest je stageplaats vrij, eventueel met hulp van de (gast)docenten

de docenten