Overslaan en naar de inhoud gaan

Programma

Essentiële info vind je in de studiegids van 2020 - 2021.

Download studiegids

 

overzicht data 2020-2021

Dit is een voorlopige planning.  Alle lessen gaan door op campus Diepenbeek van 18.30 - 21.30 uur tenzij anders vermeld. Hoorcolleges (HC) worden ook opengesteld voor externen. Werkcolleges (WC) zijn enkel toegankelijk voor cursisten van het postgraduaat autisme.

Basismodule

 • 22/09/2020 HC1 - Sofie Boterberg: Van 1943 tot nu
 • 29/09/2020: WC1 - Kathleen Lantin en Nadja Vandenbroeck: Inleiding en kennismaking
 • 06/10/2020: HC2 - Elke Istas, psychologie KIDS Hasselt: Cognitieve verklaringstheorieën
 • 13/10/2020: HC3 - Wilfried Peeters, expertisecentrum autisme UZ Leuven: Diagnostiek en beeldvorming
 • 20/10/2020: HC4 - Dr. Peter Emmery, kinderpsychiater: Multi-systeem ontwikkelingsstoornissen
 • 27/10/2020: HC5 - Nele Vanoosten, pedagogisch begeleider ASS DPB Antwerpen, klinisch psycholoog (jong)volwassenen ASS (voordien GON coach KOCA): Sensorische prikkelverwerking bij ASS: anders waarnemen ligt aan de basis van anders denken en van ander gedrag. We bekijken hoe 'anders' mensen met ASS waarnemen en welke impact dit heeft, ook in de manier van begeleiden/ onderwijs aanbieden.
 • 10/11/2020: WC2 - Kathleen Lantin en Nadja Vandenbroeck: Inhoud en werkvorm van werkcolleges worden nog bepaald
 • 17/11/2020: HC6 - Wilfried Peeters, expertisecentrum autisme UZ Leuven: Comorbiditeit en psychopathologie bij autisme
 • 24/11/2020: HC7 - Maljaars Jarymka: Principes van onderwijs aan en begeleiding van personen met autisme, met de nadruk op lage en jonge ontwikkelingsleeftijd
 • 01/12/2020: WC3 - Kathleen Lantin en Nadja Vandenbroeck: Inhoud en werkvorm van werkcolleges worden nog bepaald
 • 08/12/2020: HC8 - Dr. Birgit Roosens, kinderpsychiater KIDS Hasselt: Medsiche en psychiatrische comorbiditeit bij autisme
 • 15/12/2020: HC9 - Johan Duyver, vader van een jonge man met autisme: Ouder zijn van een (jong)volwassene met autisme

  Indienen portfolio

Orthodidactische module

 • 05/01/2021: HC10 - Els Smekens: Autisme in het onderwijs
 • 12/01/2021:WC1 - Kathleen Lantin en Nadja Vandenbroeck: Inhoud en werkvorm van werkcolleges worden nog bepaald
 • 19/01/2021: HC11 - Els Vanbeul en Goedele Billen: Principes van onderwijs aan en begeleiding van kleuters met autisme, met nadruk op gezinsgericht werken
 • 26/01/2021: WC2 - Kathleen Lantin en Nadja Vandenbroeck: Inhoud en werkvorm van werkcolleges worden nog bepaald
 • 02/02/2021: HC12 - Katelijne Van Lommel: ASS en moeilijk hanteerbaar gedrag
 • 09/02/2021: HC13 - Elisabeth Cans: Autisme en sport
 • 09/02/2021: WC3 - Kathleen Lantin en Nadja Vandenbroeck: Inhoud en werkvorm van werkcolleges worden nog bepaald
 • 23/02/2021: HC14 - Els Smekens: Tools, methodieken en technieken
 • 02/03/2021: WC4 - Kathleen Lantin en Nadja Vandenbroeck: Inhoud en werkvorm van werkcolleges worden nog bepaald

  Indienen portfolio

Orthopedagogische module

 • 09/03/2021: HC15 - Prof. Dr. Ilse Noens, KU Leuven: Opvoeden en autisme: inspiratiegids voor ouders

  Opvoeden kan een hele uitdaging zijn, zeker als je kind autisme heeft. Doe ik het wel goed? Hoe kan ik mijn kind helpen? In hoeverre moeten we ons leven aanpassen aan ons kind? Allemaal vragen die je als ouder bezig kunnen houden.  Meer nog dan een antwoord op hun vragen, verwachten ouders van professionele begrip, steun en soms wat aansturing. Dit zijn net de werkwoorden die een rode draad zijn in het boek ‘Opvoeden en autisme, een inspiratiegids voor ouders’  van o.a. prof. Ilse Noens, Jarymka Maljaars en medewerkers van de verschillende thuisbegeleidingsdiensten. In een interactief hoor/werkcollege presenteert één van de genoemde auteurs haar visie op opvoeden en autisme. 
  Noens, I., Maljaars, J., Lambrechts, G., Peeters, Y., van Esc, L., Boonen, H., Van Leeuwen, K. (2018) Opvoeden en autisme.  Een inspiratiegids voor ouders.  Leuven: Acco

 • 16/03/2021: WC1 - Kathleen Lantin en Nadja Vandenbroeck: Inhoud en werkvorm van werkcolleges worden nog bepaald
 • 23/03/2021: HC16 - Wilfried Peeters, expertisecentrum autisme UC Leuven: Omgaan met gedrags- en emotionele moeilijkheden bij kinderen en jongeren met ASS
 • 20/04/2021: HC17: Sven Destaerke, klinisch psycholoog Indigo vzw: ASS en trauma
 • 27/04/2021: WC2 - Kathleen Lantin en Nadja Vandenbroeck: Inhoud en werkvorm van werkcolleges worden nog bepaald
 • 04/05/2021: HC18 - Thomas Fondelli, psychotherapeut, freelance medewerker Autisme Centraal: Mensen met autisme coachen
 • 18/05/2021: HC19 - Herbert Roeyers - hoogleraar Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen UGent: 'State of the art' van het internationaal onderzoek in autisme en mogelijke impact  op onderwijs en  ondersteuning van personen met autisme en hun context’
 • 25/05/2021: HC20 - 18:30-20:00 Persoon met ASS: Een persoon met autisme aan het woord
 • 25/05/2021: WC3  - 20:00 Kathleen Lantin en Nadja Vandenbroeck: evaluatie

  Indienen portfolio