Overslaan en naar de inhoud gaan

(opOVERZICHT DATA 2019-2020

Dinsdag van 18u30 tot 21u30 (tenzij anders vermeld), campus Diepenbeek - UCLL

Dit is de voorlopige planning. 

Hoorcollege (HC): ook opengesteld voor externen
Werkcollege (WC): enkel toegankelijk voor cursisten postgraduaat autisme

Datum

Hoor- of werkcollege

Inhoud

 

Basismodule

 

17/09/2019

HC 1

Sofie Boterberg

UGent

“Van 1943 tot nu”

24/09/2019

WC 1

Kathleen Lantin

Nadja Vandenbroeck

Inleiding en kennismaking

01/10/2019

HC 2

Elke Istas

Psychologe KIDS Hasselt

“Cognitieve verklaringstheorieën”

08/10/2019

HC 3

Wilfried Peeters

(expertisecentrum  autisme UZ Leuven)

“Diagnostiek en beeldvorming”

15/10/2019

WC 2

Kathleen Lantin

Nadja Vandenbroeck

Inhoud en werkvorm van werkcolleges worden nog bepaald

22/10/2019

HC 4

(Dr. Birgit Roosens

Kinderpsychiater, KIDS Hasselt)

 

“Medische en psychiatrische comorbiditeit bij autisme”

05/11/2019

                       

HC 5

Dr. Peter Emmery

(kinderpsychiater)

 

“Multi-systeem ontwikkelingsstoornissen”

12/11/2019

HC6

Wilfried Peeters

(expertisecentrum  autisme UZ Leuven)

“Comorbiditeit en psychopathologie bij autisme”

 

19/11/2019

 

HC 7

Maljaars Jarymka

 “Principes van onderwijs aan en begeleiding van personen met autisme, met de nadruk op lage en jonge ontwikkelingsleeftijd”

26/11/2019

WC 3

Kathleen Lantin

Nadja Vandenbroeck

Inhoud en werkvorm van werkcolleges worden nog bepaald

03/12/2019

HC 8

Nele Vanoosten

(Pedagogisch Begeleider ASS DPB Antwerpen

Klinisch Psycholoog (jong)volwassenen ASS

voordien GON coach KOCA)

“Sensorische prikkelverwerking bij ASS”

Anders waarnemen ligt aan de basis van anders denken en van ander gedrag.

We bekijken hoe "anders" mensen met ASS waarnemen en welke impact dit heeft, ook in de manier van begeleiden/ onderwijs aanbieden.

10/12/2019

HC 9

Johan Duyver

(Dhr. Duyver is vader van een jonge man met autisme)

“Ouder zijn van en een (jong)volwassene met autisme”

17/12/2019

WC 4

Kathleen Lantin

Nadja Vandenbroeck

Inhoud en werkvorm van werkcolleges worden nog bepaald

Indienen portfolio

Panelgesprek ouders van kinderen met ASS

 

Orthodidactische module

 

07/01/2020

HC 10

Smekens Els

 “Autisme in het onderwijs”

21/01/2020

WC 1

Kathleen Lantin

Nadja Vandenbroeck

Inhoud en werkvorm van werkcolleges worden nog bepaald

28/01/2020

HC 12

Els Vanbeul en Goedele Billen

“Principes van onderwijs aan en begeleiding van kleuters met autisme, met nadruk op gezinsgericht werken

04/02/2020

WC 2

Kathleen Lantin

Nadja Vandenbroeck

Inhoud en werkvorm van werkcolleges worden nog bepaald

11/02/2020

WC 3

Kathleen Lantin

Nadja Vandenbroeck

Inhoud en werkvorm van werkcolleges worden nog bepaald

18/02/2020

HC 13

Katelijne Van Lommel

 “ASS en moeilijk hanteerbaar gedrag”

10/03/2020

HC 14

Smekens Els

“Tools, methodieken en technieken”

 

 

17/03/2020

WC 4

Kathleen Lantin

Nadja Vandenbroeck

Inhoud en werkvorm van werkcolleges worden nog bepaald

Indienen portfolio

21/4/2020

HC 11

Prof. Dr. Ilse Noens

Opvoeden en autisme: inspiratiegids voor ouders

 

Opvoeden kan een hele uitdaging zijn, zeker als je kind autisme heeft. Doe ik het wel goed? Hoe kan ik mijn kind helpen? In hoeverre moeten we ons leven aanpassen aan ons kind? Allemaal vragen die je als ouder bezig kunnen houden.  Meer nog dan een antwoord op hun vragen, verwachten ouders van professionele begrip, steun en soms wat aansturing. Dit zijn net de werkwoorden die een rode draad zijn in het boek ‘Opvoeden en autisme, een inspiratiegids voor ouders’  van o.a. prof. Ilse Noens, Jarymka Maljaars en medewerkers van de verschillende thuisbegeleidingsdiensten.

In een interactief hoor/werkcollege presenteren één van de genoemde auteurs hun visie op opvoeden en autisme.

Noens, I., Maljaars, J., Lambrechts, G., Peeters, Y., van Esc, L., Boonen, H., Van Leeuwen, K. (2018) Opvoeden en autisme.  Een inspiratiegids voor ouders.  Leuven: Acco

 

Orthopedagogische module

 

24/03/2020

HC 15

Wilfried Peeters

(expertisecentrum  autisme UZ Leuven)

Omgaan met “Gedrags- en emotionele moeilijkheden bij kinderen en jongeren met ASS”

21/04/2020

WC 1

Kathleen Lantin

Nadja Vandenbroeck

Inhoud en werkvorm van werkcolleges worden nog bepaald

28/04/2020

WC 2

Kathleen Lantin

Nadja Vandenbroeck

“Inhoud en werkvorm van werkcolleges worden nog bepaald

05/05/2020

HC 16

Thomas Fondelli

(psychotherapeut, freelance medewerker Autisme Centraal)

“Mensen met autisme coachen”

12/05/2020

HC 17

Sven Destaerke

Klinisch psycholoog

Vzw Indigo

 “ASS en trauma”

19/05/2020

HC 18

Herbert Roeyers

(hoogleraar Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen UGent)

 'State of the art' van het internationaal onderzoek in autisme en mogelijke impact  op onderwijs en  ondersteuning van personen met autisme en hun context’

26/05/2020

HC 19 (18h30 tot 20h)

Personen met ASS

 

WC 3

Kathleen Lantin

Nadja Vandenbroeck

“Een persoon met autisme vertelt”

Evaluatie

Indienen portfolio