Overslaan en naar de inhoud gaan

Postgraduaat Bemiddeling
Postgraduaat

U bent hier

Eerstvolgend infomoment Postgraduaat Bemiddeling:

postgraduaat bemiddeling

iets voor jou?

Samenleven, samenwonen, samenwerken brengt conflicten met zich mee. Bemiddeling als methode van conflictoplossing is in opkomst. Juridische en sociaalpsychologische disciplines gaan steeds meer samen op zoek naar een oplossing bij geschillen.  Als professionele bemiddelaar is dat jouw werkveld.

Wil je binnen dat werkveld als formeel erkend bemiddelaar werken? Of wil je bemiddelingsgericht werken integreren in je professionele praktijk?

Heb je al een bachelordiploma of een graduaatsdiploma en zoek je een bijscholing om als zelfstandige of in het kader van een organisatie als (erkend) bemiddelaar in conflicten op te treden? 

Het Postgraduaat Bemiddeling wordt verzorgd door een team van ervaren docenten die tegelijkertijd zelf ook ervaren bemiddelaars in hun specifieke domein zijn. Ze leren jou de kneepjes van het vak, waar je op moet letten, wat je moet doen in specifieke situaties, de moeilijkheden die zij hebben moeten doorstaan enzovoort. In de basisopleiding word je verrijkt met ruime algemene kennis en wat aan de basis ligt van een goede bemiddelaar.

Wanneer je daarbovenop kiest voor een specialisatie, krijg je de noodzakelijke juridische en sociaalpsychologische kennis m.b.t. de aard van het geschil.

Het Postgraduaat Bemiddeling biedt je een stevige basisopleiding. Daarna kan je  kiezen uit vier  specialisaties. Of je je na de basismodule ook effectief verder specialiseert is aan jou om te beslissen. Wij voorzien alvast een flexibele opleiding die jij afstemt op jouw doeleinden. Wie wil, kan doorstromen naar één van de vier specialisatiemodules.

Arbeidsrelaties & Sociale zekerheid

Specialisatiemodule arbeidsrelaties en sociale zekerheid, campus SSH

Bemiddeling  in arbeidsrelaties en sociale zekerheid is een specialisatiemodule van het Postgraduaat Bemiddeling.  Arbeidsconflicten tussen individuen, in teams of tussen afdelingen kunnen op menselijk en economisch vlak hoge kosten veroorzaken. Voorkomen is in dit geval dus beter dan genezen, en de juiste tools en technieken gebruiken is van cruciaal belang om conflicten op te lossen. Tools en technieken die deze specialisatiemodule jou aanreikt.

Naast conflicten op de werkvloer zijn er ook veel conflicten aangaande leefgeld, ziekte-invaliditeit, arbeidsongevallen,  uitkeringen, enzovoort. Er is een groeiende groep professionals die beroepshalve optreden bij dat soort conflicten: vakbondsafgevaardigden en onderhandelaars, HR Managers en leidinggevenden, preventieadviseurs en vertrouwenspersonen. Deze opleiding richt zich tot al wie zich wil specialiseren in het bemiddelen bij conflicten op de werkvloer en erkend wenst te worden door de Federale Bemiddelingscommissie. Daarnaast is de opleiding ook geschikt voor professionals die het bemiddelingsgericht interveniëren in hun werk willen integreren (bv HR managers, consultants, leidinggevenden). Zo ben jij gewapend om elk conflict op de werkvloer op te lossen.

De docenten die in deze specialisatiemodule zullen lesgeven zijn  Silvia Prins, Saskia Szepansky, An Thijs, Anne Van Langendonck en Pascal van Loo.
 

 

Burgerlijke en handelszaken

specialisatiemodule burgerlijke (en handels-)zaken, campus diepenbeek. opgelet, dit is de huidige module die start in maart 2020

Bemiddeling in burgerlijke en handelszaken is de actuele specialisatiemodule van het postgraduaat bemiddeling die start op donderdag 5 maart 2020 aanstaande.

Het volgende academiejaar zal deze specialisatiemodule opgesplitst worden in enerzijds burgerlijke zaken en anderzijds ondernemingszaken overeenkomstig de richtlijnen van de Federale Bemiddelingscommissie.

Bemiddeling in handelszaken (ondernemingszaken) zegt wat het zegt:  problemen in, met en tussen ondernemers en ondernemingen. Ook ondernemingen, ondernemers, aandeelhouders, bestuurders en andere stakeholders moeten zich handhaven in een versnellende, complicerende en dus inherent conflictgevoelige context. Conflicten in de onderneming en tussen ondernemingen vergen tijd, energie en leiden vaak tot impasse die haaks staat op wat een onderneming moet doen : ondernemen. Gokken op een onzekere rechterlijke beslissing met hoge inzet, lange duur en bij voorbaat ongekende bijhorende kosten zijn in een actueel ondernemingsleven “not done”. Bemiddelingen in dit domein houden vaak verband met nationale en internationale contracten tussen ondernemingen waarvan sommige met bijzondere en dwingende aspecten (agentuur, distributie, concessie, aanneming, vastgoed,…), bestuurders- en aandeelhoudersgeschillen die een minimaal inzicht vereisen in de organiek van vennootschappen en de diverse juridische procedures die daarrond worden gevoerd, mededingingsproblemen, IP-conflicten,… 

De bemiddeling in familiale ondernemingen is in deze specialisatie een kers op de taart. Het gros van ons ondernemingsleven bestaat immers uit familiale ondernemingen die een aparte aanpak vereisen. Zij kennen immers een dubbele dynamiek : een familiale én een ondernemingsdynamiek.

Ook “gewone” mensen staan vaak voor interactieve problemen en de juridische complexiteit die daaraan verbonden is. Ook elke niet-ondernemer leeft immers in een meer en meer versnellende en dus ook inherent conflictgevoelige maatschappij. Particulieren zien door het juridische bos vaak de bomen niet en wensen, in een voor hen niet bekend juridisch terrein, evenmin te gokken op een rechterlijke beslissing met hoge inzet, lange duur en bij voorbaat ongekende bijhorende kosten. Conflicten die in deze specialisatie aan bod komen, houden verband met geschillen die verband houden met “zakelijke rechten” (eigendom, mede-eigendom, erfdienstbaarheden, appartementsmede-eigendom, koop van woningen in aanbouw,…), “verbintenissen” (diverse overeenkomsten als die met architecten, buren, vastgoed (koop-verkoop, huur,…), aanneming, aansprakelijkheden, verzekeringen), etc….

In beide soorten bemiddelingen die worden gevat in deze specialisatie, worden partijen vaak bijgestaan door advocaten en/of adviseurs die hun juridische of andere techniciteit inbrengen in de bemiddeling. Aandacht gaat naar de juridische domeinen waarin deze problemen zich afspelen, de juiste positie en rol van de bemiddelaar daarin, de zelfkennis van de bemiddelaar, de omgang met adviseurs van partijen en het omgaan met technische experten in en rond de bemiddeling, omgaan met realiteitstesten in- en uitstappunten uit de bemiddeling, het belang van het hanteren van het traject en de personen daarin, omgaan met de kennisasymmetrie van partijen (professional-leek), het evalueren van de juridische en andere technische elementen die onlosmakelijk verband houden met het conflict, moeilijke vraagstukken van het verstrekken van informatie en toch niet-adviseren, het eigen “kunnen” en de grenzen daaraan van jezelf als bemiddelaar bewaken, juist omgaan met de juiste redactie van akkoorden en/of hulpmiddelen en hulplijnen die daarvoor bestaan,…

Het accent ligt op bouwen aan parate en praktisch inzetbare kennis. Verbinding tussen sociologische, psychologische, technische en juridische kaders is een must. 

Onder leiding van professionele bemiddelaars met jarenlange ervaring stoomt deze specialisatie je klaar om elke situatie binnen deze materie te kunnen behandelen. Begint het al te kriebelen bij het lezen van deze tekst? Aarzel dan niet om je verder te specialiseren.

In de campus Diepenbeek worden de lessen verzorgd door collega Michaël (Miek) Warson, advocaat-vennoot Solvimus (Recht én oplossing), erkend bemiddelaar, docent en auteur en door Dr. Kristof Cox, erkend bemiddelaar en Director Deloitte. Beiden zijn auteur en veelgevraagde sprekers over aangepaste conflictoplossing en toekomstgerichte juridische dienstverlening.

Familiale Zaken

Specialisatiemodule Familiale zaken, campus sociale school Heverlee (Ssh)

Familiale zaken is een specialisatiemodule van het Postgraduaat Bemiddeling. 
Bemiddeling in familiale zaken wordt toegepast in veel domeinen van het familiale leven: bij conflicten tussen ouders en kinderen, bij conflicten in de grootfamilie, bij het regelen van een partnerscheiding en het ouderschap na scheiding, etc.

Het accent ligt hier op de kennis die een bemiddelaar nodig heeft om te voldoen aan de dikwijls hoge nood aan basisinformatie van cliënten, zoals wat hun rechten en plichten zijn, wat ze allemaal moeten/kunnen regelen en hoe ze dat moeten doen. De opleiding legt de nadruk op (juridisch) klare taal en begrijpelijke informatie, met eveneens aandacht voor maatschappelijk kwetsbaren. Je bouwt aan parate kennis en leert werken met vindplaatsen voor verdiepende (juridische) informatie. Je leert ook verbinding te leggen tussen sociologische, psychologische en juridische kaders. 

Onder leiding van professionele bemiddelaars met jarenlange ervaring stoomt deze specialisatiemodule je klaar om elke situatie binnen familiezaken te kunnen behandelen. Begint het al te kriebelen bij het lezen van deze tekst? Aarzel dan niet om je verder te specialiseren. De docenten die zullen lesgeven in deze specialisatiemodule zijn Mia Claes,  Christine Jacobs, Mieke Louwette, Katrien Meireman en Sabine Poel.

Ondernemingszaken

Specialisatiemodule Ondernemingszaken, campus Diepenbeek, start voorjaar 20-21

Bemiddeling in ondernemingszaken zegt wat het zegt:  problemen in, met en tussen ondernemers en ondernemingen. Ook ondernemingen, ondernemers, aandeelhouders, bestuurders en andere stakeholders moeten zich handhaven in een versnellende, complicerende en dus inherent conflictgevoelige context. Conflicten in de onderneming en tussen ondernemingen vergen tijd, energie en leiden vaak tot impasse die haaks staat op wat een onderneming moet doen: ondernemen. Gokken op een onzekere rechterlijke beslissing met hoge inzet, lange duur en bij voorbaat ongekende bijhorende kosten zijn in een actueel ondernemingsleven “not done."

Bemiddelingen in dit domein houden vaak verband met: nationale en internationale contracten tussen ondernemingen, bestuurders- en aandeelhoudersgeschillen die een minimaal inzicht vereisen in de organiek van vennootschappen en de diverse juridische procedures die daarrond worden gevoerd, mededingingsproblemen, IP-conflicten, enzovoort. Daarnaast behandelt dit postgraduaat ook de bemiddeling in familiale ondernemingen, wat in deze opleiding de kers op de taart is. Het gros van ons ondernemingsleven bestaat immers uit familiale ondernemingen die een aparte aanpak vereisen. Zij kennen immers een dubbele dynamiek: een familiale  dynamiek én een ondernemingsdynamiek.

Het accent ligt op bouwen aan parate en praktisch inzetbare kennis. Verbinding tussen sociologische, psychologische, technische en juridische kaders is daarvoor een noodzaak. 

Onder leiding van professionele bemiddelaars met jarenlange ervaring stoomt deze specialisatie je klaar om elke situatie binnen ondernemingszaken te kunnen behandelen. Begint het al te kriebelen bij het lezen van deze tekst? Aarzel dan niet om je verder te specialiseren.

In de campus Diepenbeek worden de lessen verzorgd door collega Michaël (Miek) Warson, advocaat-vennoot Solvimus (Recht én oplossing), erkend bemiddelaar, docent en auteur en door Dr. Kristof Cox, erkend bemiddelaar en Director Deloitte. Beiden zijn auteur en veelgevraagde sprekers over aangepaste conflictoplossing en toekomstgerichte juridische dienstverlening.

 

jouw droomjob?

Met dit postgraduaat stomen we jou klaar om nieuwe uitdagingen vol vertrouwen aan te gaan en toe te werken naar de job van je leven.

Wil jij het aanspreekpunt worden voor bemiddeling binnen het domein van jouw specialisatie?

Wil je mee helpen zoeken naar de juiste oplossing bij conflicten?

Erkende Opleiding

Onze opleiding werd erkend voor beide campussen en voor alle vier de specialisaties: door de Federale Bemiddelingscommissie (FBC), de Orde der Vlaamse Balies (OVB) (40 standaardpunten), de Nationale Kamer der Notarissen (20 punten), de Nationale Kamer der Gerechtsdeurwaarders en door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV).

Opleidingsonderdelen 2020 - 2021

 
SP Semester

Basismodule (*) (**)

   
Bemiddeling in conflictsituaties - een oriëntering 5 1
Algemene principes en toepassingen van het bemiddelen  13 1-2

Specialisatiemodules

   
Arbeidsrelaties & Sociale Zekerheid (*) 12 2
Burgerlijke Zaken (**) 12 2
Familiale zaken (*) 12 2
Ondernemingszaken (**) 12 2

Totaal aantal studiepunten

30

 

 

(*) Campus Sociale School Heverlee

(**) Campus Diepenbeek

Basisbemiddeling: methodiek van bemiddeling

De methodiek van bemiddeling vormt de basismodule van het Postgraduaat Bemiddeling.  Het neemt je in de eerste vijf dagen mee in een zeer praktijkgericht traject, waarbij je de rol van de bemiddelaar, de werkingsprincipes, en de fasen van het bemiddelingsgesprek onder de knie krijgt. Deze eerste vijf dagen kunnen ook als een op zichzelf staande cursus gevolgd worden, door zij die zich niet richten op het halen van een erkenning als bemiddelaar, maar wel geïnteresseerd zijn in het vergaren van de basisvaardigheden van bemiddeling. Na deze vijf dagen heb je een helder zicht op wat bemiddeling wel en niet is, en hoe je bemiddelende interventies kan toepassen binnen je eigen werkcontext.

Als je wel erkend bemiddelaar wil worden, vervolledig je de volledige basismodule. In de loop van 17 dagen diepen we samen met jou de methodiek en werkingsprincipes uit van bemiddeling. De deontologie en het wettelijk kader van bemiddeling, conflict- en communicatietheorieën, psychologische en sociologische aspecten, etc. wordt hier eveneens behandeld. Ook je persoonlijke ontwikkeling als bemiddelaar krijgt een belangrijke plaats in dit geheel.

Na het volgen van de volledige basismodule, sta je als bemiddelaar stevig in de schoenen om zelfstandig aan de slag te gaan in verschillende contexten. 

De basismodule kan zowel gevolgd worden op campus Sociale School Heverlee als op campus Diepenbeek.

BASISMODULES Campus Heverlee en Campus Diepenbeek :

Basisbemiddeling, 18SP, 1ste Semester, campus SSH

Praktische info campus Sociale school Heverlee

De docenten van de opleiding zijn Mia Claes, Mieke Louwette, Silvia Prins,  Saskia Szepansky, Michael Warson

 • Mia Claes, erkend familiaal bemiddelaar, bemiddelaar in de jeugdhulp, systemisch counselor, praktijklector UC Leuven-Limburg  en opleider aan de Interactie-Academie.
 • Mieke Louwette, erkend familiaal bemiddelaal, jurist CAW.
 • Silvia Prins, erkend bemiddelaar sociale zaken, trainer en docent (ondermeer UCLL),  zaak ‘Circles for Connection’.
 • Saskia Szepansky, erkend bemiddelaar sociale zaken, psychotherapeut  (Pasas Learning, Change & Mediation), adviseur voor individuele, team- en organisatie ontwikkeling (HR KULeuven). 
 • Michael Warson, erkend bemiddelaar, advocaat, curator, adviseur familiebedrijven.

De standaard dagsessies verlopen van 9u tot 16u30. De meeste lesdagen vinden plaats op vrijdagen, soms op zaterdagen. 

Avondsessies vinden plaats op dinsdagen van 18u tot 21u30.

Lesdata 2020-2021

 • Vrijdag 25 september 2020
 • Vrijdag 2 oktober 2020
 • Vrijdag 9 oktober 2020
 • Vrijdag 23 oktober 2020
 • Vrijdag 30 oktober 2020
 • Vrijdag 13 november 2020
 • Zaterdag 14 november 2020
 • Dinsdag 17 november 2020 (avondsessie)
 • Vrijdag 27 november 2020
 • Vrijdag 11 december 2020
 • Zaterdag 12 december 2020
 • Dinsdag 15 december 2020 (avondsessie)
 • Vrijdag 8 januari 2021
 • Zaterdag 9 januari 2021
 • Vrijdag 15 januari 2021
 • Dinsdag 19 januari 2021 (avondsessie)
 • Vrijdag 5 februari 2021
 • Zaterdag 6 februari 2021

  Examen: maandag 22 februari 2021 en dinsdag 23 februari 2021

 

 

Basisbemiddeling, 18SP, 1ste Semester, campus Diepenbeek

praktische info campus diepenbeek

De docenten van de opleiding zijn Mia Claes, Kristof Cox, Mieke Louwette, Silvia Prins,  Saskia Szepansky, Michael Warson

 • Mia Claes, erkend familiaal bemiddelaar, bemiddelaar in de jeugdhulp, systemisch counselor, praktijklector UC Leuven-Limburg  en opleider aan de Interactie-Academie.
 • Kristof Cox, erkend bemiddelaar, director, Deloitte Private
 • Mieke Louwette, erkend familiaal bemiddelaar, jurist CAW.
 • Silvia Prins, erkend bemiddelaar sociale zaken, trainer en docent (ondermeer UCLL),  zaak ‘Circles for Connection’.
 • Saskia Szepansky, erkend bemiddelaar sociale zaken, psychotherapeut  (Pasas Learning, Change & Mediation), adviseur voor individuele, team- en organisatie ontwikkeling (HR KULeuven). 
 • Michael Warson, erkend bemiddelaar, advocaat, curator, adviseur familiebedrijven.
   

  De standaard dagsessies verlopen op donderdag van 14u30 tot 21u, soms op vrijdagen  en zaterdagen van 9u tot 16u30.

Lesdata 2020-2021

 • Donderdag 24 september 2020
 • Vrijdag 25 september 2020
 • Zaterdag 26 september 2020
 • Vrijdag 9 oktober 2020
 • Donderdag 15 oktober 2020
 • Zaterdag 24 oktober 2020
 • Donderdag 29 oktober 2020
 • Vrijdag 13 november 2020
 • Vrijdag 20 november 2020 (oefendag)
 • Zaterdag 28 november 2020
 • Vrijdag 4 december 2020
 • Donderdag 10 december 2020
 • Donderdag 17 december 2020
 • Zaterdag 16 januari 2021 (oefendag)
 • Donderdag 21 januari 2021
 • Vrijdag 29 januari 2021
 • Donderdag 4 februari 2021

Examen: donderdag 25 februari 2021 en vrijdag 26 februari 2021

 

SPECIALISATIEMODULES :

Module Arbeidsrelaties en sociale zekerheid, 12SP, 2e Semester, campus SSH

praktisch

De standaard dagsessies verlopen van 9u tot 16u30. De meeste lesdagen vinden plaats op vrijdagen, soms op zaterdagen.

Alle lessen voor de basismodule gaan dit academiejaar door op campus SSH in Heverlee.

 1. Vrijdag 20 maart 2020
 2. Zaterdag 21 maart 2020
 3. Vrijdag 27 maart 2020
 4. Vrijdag 3 april 2020
 5. Vrijdag 24 april 2020
 6. Zaterdag 25 april 2020
 7. Vrijdag 8 mei 2020
 8. Vrijdag 15 mei 2020
 9. Vrijdag 22 mei 2020
 10. Vrijdag 5 juni 2020

examendag

De examens vinden plaats op vrijdag 19 juni 2020.

Module Burgerlijke (en Handels)zaken, 12SP, 2e Semester, campus Diepenbeek

praktisch

7 les- en/of oefendagen van telkens 6 uur.  Deze worden bewust simultaan aangeboden, gelet op de vervlechting van de materie en de mogelijkheid tot samenwerking bij oefendagen over de casuïstiek heen.

Op donderdagen vinden de lessen plaats van 14u30 tot 21u30; op vrijdagen vinden deze plaats van 9u tot 16u30.

 1. Donderdag 5 maart 2020
 2. Vrijdag 6 maart 2020
 3. Donderdag 19 maart 2020
 4. Vrijdag 20 maart 2020
 5. Donderdag 2 april 2020
 6. Vrijdag 3 april 2020
 7. Donderdag 23 april 2020

examen

Evaluatie specialisaties (wel op twee verschillende dagen omwille van praktische redenen): donderdag 7 mei 2020 en vrijdag 8 mei 2020.

Deze module  zal doorgaan op Campus Diepenbeek.

Module Familiale zaken, 12SP, 2e Semester, campus SSH

praktisch

De standaard dagsessies verlopen van 9u tot 16u30. De meeste lesdagen vinden plaats op vrijdagen, soms op zaterdagen.

Alle lessen voor de specialisatiemodule familiale zaken  gaan dit academiejaar door op campus SSH in Heverlee.

 1. Vrijdag 13 maart 2020 
 2. Vrijdag 20 maart 2020
 3. Zaterdag 21 maart 2020
 4. Vrijdag 27 maart 2020
 5. Vrijdag 3 april  2020
 6. Vrijdag 24 april 2020
 7. Zaterdag 25 april 2020
 8. Vrijdag 8 mei 2020
 9. Vrijdag 15 mei 2020
 10. Zaterdag 16 mei 2020
 11. Vrijdag 29 mei 2020

Examendag

Examen vrijdag 5 juni 2020.

Module Ondernemingszaken, 12SP, 2e Semester, campus Diepenbeek

Praktisch

7 les- en/of oefendagen van telkens 6 uur

Op donderdagen vinden de lessen plaats van 14u30 tot 21u30; op vrijdagen vinden deze plaats van 9u tot 16u30.

Start voorjaar 2021

Deze module  zal doorgaan op  Campus Diepenbeek.

waarom kiezen voor een postgraduaat bemiddeling aan ucll?

 • Gastlectoren/ervaren bemiddelaars met een eigen praktijk.
 • Lessen waarin theoretische kennis onmiddellijk aan de praktijk wordt gekoppeld.
 • Veel ruimte voor interactie.
 • Een programma dat conform is met de nieuwe erkenningseisen (en al een jaar proefdraaide)!
 • Uitreiking door UC Leuven-Limburg van een officieel getuigschrift van Postgraduaat Bemiddeling na het succesvol afronden van deze eenjarige opleiding.
 • Erkenning door de Federale Bemiddelingscommissie, de OVB, de Nationale Kamer der Notarissen, de Nationale Kamer der Gerechtsdeurwaarders en het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars.
 • Mogelijkheid tot betaling via KMO-portefeuille.
 • Mogelijkheid voor Vlaams Opleidingsverlof.

Meer info en inschrijven

Voor persoonlijke info  of een afspraak, contacteer Mia.Claes@ucll.be (Campus Sociale School Heverlee) of Lis.Colla@ucll.be (Campus Management Diepenbeek).  De algemene UCLL-infomomenten  vind je hier.  

Heb je de knoop doorgehakt en wil je  inschrijven? Dat kan – na voorinschrijving via Mia Claes of Lis Colla.

Het studiegeld  is afhankelijk van het aantal studiepunten dat je opneemt in een opleiding:

 • Volledig postgraduaat (30STP) = vaste kost (300€) + 30 STP * 105€  = 3.450€
 • Volledige basismodule (18 STP) = vaste kost (300€) + 18 STP * 105€  = 2.190€
 • Enkel specialisatiemodule (12 STP) =  vaste kost (300€) + 12 STP * 105€ = 1.560€

 

Praktische info

Basismodule: 17 les- en oefendagen: start september 2020

 • Campus Heverlee 
  Vrijdag 25 september 2020
  Vrijdag 2 oktober 2020
  Vrijdag 9 oktober 2020
  Vrijdag 23 oktober 2020
  Vrijdag 30 oktober 2020
  Vrijdag 13 november 2020
  Zaterdag 14 november 2020
  Dinsdag 17 november 2020 (avondsessie)
  Vrijdag 27 november 2020
  Vrijdag 11 december 2020
  Zaterdag 12 december 2020
  Dinsdag 15 december 2020 (avondsessie)
  Vrijdag 8 januari 2021
  Zaterdag 9 januari 2021
  Vrijdag 15 januari 2021
  Dinsdag 19 januari 2021 (avondsessie)
  Vrijdag 5 februari 2021
  Zaterdag 6 februari 2021
   
 • Campus Diepenbeek 
  Donderdag 24 september 2020
  Vrijdag 25 september 2020
  Zaterdag 26 september 2020
  Vrijdag 9 oktober 2020
  Donderdag 15 oktober 2020
  Zaterdag 24 oktober 2020
  Donderdag 29 oktober 2020
  Vrijdag 13 november 2020
  Vrijdag 20 november 2020 (oefendag)
  Zaterdag 28 november 2020
  Vrijdag 4 december 2020
  Donderdag 10 december 2020
  Donderdag 17 december 2020
  Zaterdag 16 januari 2021 (oefendag)
  Donderdag 21 januari 2021
  Vrijdag 29 januari 2021
  Donderdag 4 februari 2021

Specialisatiemodules: start maart 2021, lesdagen nog te bepalen.

 • Arbeidsrelaties & Sociale Zekerheid: campus Heverlee
 • Burgerlijke zaken: campus Diepenbeek
 • Familiale zaken: campus Heverlee
 • Ondernemingszaken: campus Diepenbeek