Overslaan en naar de inhoud gaan

postgraduaat bemiddeling

 

 

iets voor jou?

Samenleven, samenwonen, samenwerken brengt conflicten met zich mee. Bemiddeling als methode van conflictoplossing is in opkomst. Juridische en sociaalpsychologische disciplines gaan steeds meer samen op zoek naar een oplossing bij geschillen.  Als professionele bemiddelaar is dat jouw werkveld.

Wil je binnen dat werkveld als formeel erkend bemiddelaar werken? Of wil je bemiddelingsgericht werken integreren in je professionele praktijk?

Heb je al een bachelordiploma of een graduaatdiploma en zoek je een bijscholing om als zelfstandige of in het kader van een organisatie als (erkend) bemiddelaar in conflicten op te treden? 

 

 

multidisciplinair 

 

Bemiddeling gaat ook om krachten bundelen om tot een optimale oplossing te komen voor alle partijen, met oog op efficiënte aansturing én een keuze waar alle betrokkenen ook echt achter staan. Vandaar is dit postgraduaat ook een unieke samenwerking tussen onze departementen management en welzijn. Je vindt dit postgraduaat ook terug in onze twee brochures verder studeren. Meer info over de andere verderstudeeropties per interessegebied? Download ze onderaan.

ontdek dit en andere managementpostgraduaten hier 

ontdek dit en andere welzijnspostgraduaten hier 

 

Het Postgraduaat Bemiddeling wordt verzorgd door een multidisciplinair team van ervaren docenten die tegelijkertijd zelf ook ervaren bemiddelaars in hun specifieke domein zijn. Ze leren jou de kneepjes van het vak, waar je op moet letten, wat je moet doen in specifieke situaties, de moeilijkheden die zij hebben moeten doorstaan enzovoort. In de basisopleiding word je verrijkt met ruime algemene kennis en wat aan de basis ligt van een goede bemiddelaar.

 

Wanneer je daarbovenop kiest voor een specialisatie, krijg je de noodzakelijke juridische en sociaalpsychologische kennis m.b.t. de aard van het geschil.


 

DRIE SPECIALISATIES

Het Postgraduaat Bemiddeling biedt je een stevige basisopleiding. Daarna kan je  kiezen uit drie  specialisaties. Of je je na de basismodule ook effectief verder specialiseert is aan jou om te beslissen. Je krijgt alvast een flexibele opleiding die jij afstemt op jouw doeleinden. Wie wil, kan doorstromen naar één van de drie specialisatiemodules.

Op die manier heb je  in één academiejaar je officieel getuigschrift van het postgraduaat bemiddeling aan de hogeschool op zak! Indien de coronamaatregelen het niet toelaten om on campus les te geven, wordt snel geschakeld naar de online modus. 

Omwille van COVID-19 hebben we de oefenmomenten flexibel ingepland.  Op die manier garanderen we dat de praktijk ruim aan bod zal komen, zowel in de basismodule als in de specialisatiemodules.

Burgerlijke en Handelszaken

specialisatiemodule burgerlijke EN HANDELSZAKEN, campus diepenbeek

Bemiddeling in burgerlijke en handelszaken is een specialisatiemodule van het postgraduaat bemiddeling. 

Bemiddeling in handelszaken zegt wat het zegt:  problemen in, met en tussen ondernemingen. Ondernemingen, ondernemers, aandeelhouders, bestuurders en andere stakeholders moeten zich handhaven in een steeds versnellende en meer complexe context, wat een conflictgevoelig gegeven is. Conflicten in de onderneming en tussen ondernemingen vergen tijd, energie en leiden vaak tot impasse die haaks staat op wat een onderneming moet doen: ondernemen. Gokken op een onzekere rechterlijke beslissing met hoge inzet, lange duur en onvoorspelbare bijhorende kosten zijn in een actueel ondernemingsleven niet wenselijk. Bemiddelingen in dit domein houden vaak verband met nationale en internationale contracten tussen ondernemingen waarvan sommige met bijzondere en dwingende aspecten (agentuur, distributie, concessie, aanneming, vastgoed,…) of met bestuurders- en aandeelhoudersgeschillen die een minimaal inzicht vereisen in de organiek van vennootschappen en de diverse juridische procedures die daarrond worden gevoerd. Reken hierbij ook nog mededingingsproblemen, IP-conflicten, …

De bemiddeling in familiale ondernemingen is in deze specialisatie een kers op de taart. Het gros van ons ondernemingsleven bestaat immers uit familiale ondernemingen die een aparte aanpak vereisen. Zij kennen immers een dubbele dynamiek: een familiale én een ondernemingsdynamiek. We geven de bijzondere familiale dynamiek de juiste aandacht en leren je hiermee constructief aan de slag te gaan.

Ook niet-ondernemers “consumenten” staan vaak voor gelijkaardig uitdagende problemen. Bovendien vrezen zij het onderspit te moeten delven tegenover meer professionele partijen. Dezelfde aspecten als voor ondernemers en ondernemingen gelden onverkort. Consument-gerelateerde conflicten die in deze specialisatie aan bod komen, houden verband met geschillen met “zakelijke rechten” (eigendom, mede-eigendom, erfdienstbaarheden, appartementsmede-eigendom, koop van woningen in aanbouw,…), “verbintenissen” (diverse overeenkomsten als die met architecten, buren, vastgoed (koop-verkoop, huur,…), aanneming, aansprakelijkheden, verzekeringen, etc.

Zowel in burgerlijke als ondernemingsbemiddelingen worden partijen vaak bijgestaan door advocaten en/of andere technische adviseurs. Deze specialisatie-opleiding focust, meer dan de basisopleiding, op :

 • de juridische domeinen waarin deze problemen zich afspelen,
 • de juiste positie en rol van de bemiddelaar daarin,
 • de zelfkennis van de bemiddelaar,
 • delicate kwesties van de familiedynamiek
 • de omgang met adviseurs en technische experten in en rond de bemiddeling,
 • realiteitstesten,
 • het bepalen van in- en uitstappunten,
 • de regie van het traject en de personen daarin,
 • omgaan met kennis-asymmetrie van partijen (professional-leek),
 • principaal-agent-problemen,
 • het evalueren van de juridische en andere technische elementen die onlosmakelijk verband houden met het conflict,
 • de balans tussen informeren en niet-adviseren,
 • het grenzen van jezelf als bemiddelaar t.o.v. je kernberoep,
 • zorg dragen voor een goede juridische redactie van akkoorden en/of hulpmiddelen en hulplijnen die daarvoor bestaan,…

Het accent ligt op bouwen aan parate en praktisch inzetbare kennis. We leren je de juiste verbinding maken tussen psychologische, technische en juridische kaders.

Onder leiding van professionele bemiddelaars met jarenlange ervaring stoomt deze specialisatie je klaar om elke situatie binnen deze materie te kunnen behandelen. Begint het al te kriebelen bij het lezen van deze tekst? Aarzel dan niet om je verder te specialiseren.

In de campus Diepenbeek worden de lessen verzorgd door collega Michaël (Miek) Warson, advocaat-vennoot Solvimus (Recht én oplossing), erkend bemiddelaar, docent en auteur en door Dr. Kristof Cox, erkend bemiddelaar en Director Deloitte. Beiden zijn auteur en veelgevraagde sprekers over aangepaste conflictoplossing en toekomstgerichte juridische dienstverlening.  Dit team wordt versterkt met Luk Schildermans, zelfstandig Psycholoog - Professional Coach, Family Business Coach, docent.

Familiale Zaken

Specialisatiemodule Familiale zaken, campus sociale school Heverlee (Ssh)

Familiale zaken is een specialisatiemodule van het Postgraduaat Bemiddeling. 
Bemiddeling in familiale zaken wordt toegepast in veel domeinen van het familiale leven: bij conflicten tussen ouders en kinderen, bij conflicten in de grootfamilie, bij het regelen van een partnerscheiding en het ouderschap na scheiding, etc.

Het accent ligt hier op de kennis die een bemiddelaar nodig heeft om te voldoen aan de dikwijls hoge nood aan basisinformatie van cliënten, zoals wat hun rechten en plichten zijn, wat ze allemaal moeten/kunnen regelen en hoe ze dat moeten doen. De opleiding legt de nadruk op (juridisch) klare taal en begrijpelijke informatie, met eveneens aandacht voor maatschappelijk kwetsbaren. Je bouwt aan parate kennis en leert werken met vindplaatsen voor verdiepende (juridische) informatie. Je leert ook verbinding te leggen tussen sociologische, psychologische en juridische kaders. 

Onder leiding van professionele bemiddelaars met jarenlange ervaring stoomt deze specialisatiemodule je klaar om elke situatie binnen familiezaken te kunnen behandelen. Begint het al te kriebelen bij het lezen van deze tekst? Aarzel dan niet om je verder te specialiseren. De docenten die zullen lesgeven in deze specialisatiemodule zijn Christine Jacobs, Mieke Louwette, Katrien Meireman en Sabine Poel.

Sociale Zaken

Specialisatiemodule SOCIALE ZAKEN, campus sociale school heverlee (SSH)

Bemiddeling  in sociale zaken is een specialisatiemodule van het Postgraduaat Bemiddeling.  Arbeidsconflicten tussen individuen, in teams of tussen afdelingen kunnen op menselijk en economisch vlak hoge kosten veroorzaken. Voorkomen is in dit geval dus beter dan genezen, en de juiste tools en technieken gebruiken is van cruciaal belang om conflicten op te lossen. Tools en technieken die deze specialisatiemodule jou aanreikt.

Naast conflicten op de werkvloer zijn er ook veel conflicten aangaande leefgeld, ziekte-invaliditeit, arbeidsongevallen,  uitkeringen, enzovoort. Er is een groeiende groep professionals die beroepshalve optreden bij dat soort conflicten: vakbondsafgevaardigden en onderhandelaars, hr-managers en leidinggevenden, preventieadviseurs en vertrouwenspersonen. Deze opleiding richt zich tot al wie zich wil specialiseren in het bemiddelen bij conflicten op de werkvloer en erkend wil worden door de Federale Bemiddelingscommissie. Daarnaast is de opleiding ook geschikt voor professionals die het bemiddelingsgericht interveniëren in hun werk willen integreren (bv hr-managers, consultants, leidinggevenden). Zo ben jij gewapend om elk conflict op de werkvloer op te lossen.

De docenten die in deze specialisatiemodule zullen lesgeven zijn  Silvia Prins, Saskia Szepansky, Ineke Van den Zegel, Anne Van Langendonck en Pascal van Loo.
 

 

jouw droomjob?

Met dit postgraduaat stomen we jou klaar om nieuwe uitdagingen vol vertrouwen aan te gaan en toe te werken naar de job van je leven.

Wil jij het aanspreekpunt worden voor bemiddeling binnen het domein van jouw specialisatie?

Wil je mee helpen zoeken naar de juiste oplossing bij conflicten?

waarom kiezen voor een postgraduaat bemiddeling aan ucll?

 • Gastlectoren/ervaren bemiddelaars met een eigen praktijk.
 • Lessen waarin theoretische kennis onmiddellijk aan de praktijk wordt gekoppeld.
 • Veel ruimte voor interactie.
 • Een programma dat conform is met de nieuwe erkenningseisen.
 • Je krijgt  een officieel getuigschrift van Postgraduaat Bemiddeling door UC Leuven-Limburg nadat je deze eenjarige opleiding succesvol afrondt
 • Erkenning door de Federale Bemiddelingscommissie, de OVB, de Nationale Kamer der Notarissen, de Nationale Kamer der Gerechtsdeurwaarders en het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars.
 • Je kan betalen via KMO-portefeuille.
 • Je kan Vlaams Opleidingsverlof krijgen.