Overslaan en naar de inhoud gaan

Postgraduaat Moeilijk hanteerbaar gedrag in pedagogisch perspectief
Postgraduaat

U bent hier

Een probleem is niets anders dan een onvervuld verlangen. - Omdenken

Een grote groep kinderen en jongeren richt zich momenteel tot ons door gedrag te stellen dat vaak moeilijk te hanteren is: storend gedrag, verbale of fysieke agressie, sociale conflicten, een beperkte betrokkenheid, angstig of teruggetrokken gedrag. Vernieuwingen in het onderwijs, de aanwezigheid van complexe problematieken en maatschappelijke veranderingen zorgen bovendien voor verschuivende pedagogische uitdagingen. Wanneer we dit gedrag gaan zien als een vorm van communicatie, als onkunde in plaats van onwil, dienen we bestaande pedagogische systemen zoals belonen en straffen in vraag te durven stellen. Liever kiezen we voor een preventieve, ondersteunende aanpak in verbinding met het kind of de jongere.

Geïnspireerd vanuit het werkveld focussen we in dit postgraduaat op de concrete pedagogische aanpak van moeilijk hanteerbaar gedrag bij kinderen en jongeren van 2 tot 21 jaar in onderwijs- en opvoedingscontexten met aandacht voor visie op gedrag, concreet dagelijks pedagogisch handelen, verbinding, communicatie, begeestering en toekomst.