Overslaan en naar de inhoud gaan

Postgraduaat Moeilijk hanteerbaar gedrag in pedagogisch perspectief
Postgraduaat

U bent hier

Eerstvolgend infomoment Postgraduaat Moeilijk hanteerbaar gedrag in pedagogisch perspectief:

Intro

Een grote groep kinderen en jongeren richt zich momenteel tot ons door gedrag te stellen dat vaak moeilijk te hanteren is: storend gedrag, verbale of fysieke agressie, sociale conflicten, een beperkte betrokkenheid, angstig of teruggetrokken gedrag.

"Een probleem is niets anders dan een onvervuld verlangen."

Vernieuwingen in het onderwijs, de aanwezigheid van complexe problematieken en maatschappelijke veranderingen zorgen bovendien voor verschuivende pedagogische uitdagingen. Wanneer we dit gedrag gaan zien als een vorm van communicatie, als onkunde in plaats van onwil, dienen we bestaande pedagogische systemen zoals belonen en straffen in vraag te durven stellen. Liever kiezen we voor een preventieve, ondersteunende aanpak in verbinding met het kind of de jongere.

Geïnspireerd vanuit het werkveld focussen we in dit postgraduaat op de concrete pedagogische aanpak van moeilijk hanteerbaar gedrag bij kinderen en jongeren van 2 tot 21 jaar in onderwijs- en opvoedingscontexten met aandacht voor visie op gedrag, concreet dagelijks pedagogisch handelen, verbinding, communicatie, begeestering en toekomst.

 

voor wie is deze opleiding?

Dit postgraduaat richt zich op professionals verbonden aan onderwijs, onderwijsgerelateerde organisaties en/of opvoedingsinstanties, die reeds enkele jaren ervaring hebben in een pedagogische functie. We denken hierbij aan:

 • leerkrachten uit het gewoon en buitengewoon onderwijs,
 • leerlingenbegeleiders,
 • zorgcoördinatoren,
 • directies,
 • CLB-medewerkers,
 • medewerkers van ondersteuningsteams,
 • MFC-medewerkers,
 • opvoeders,
 • paramedici,
 • medewerkers van leefgroepen 
 • … 

Het postgraduaat is bestemd voor mensen die hun expertise in deze materie graag verder willen verdiepen en mee uitdragen binnen hun werkcontext.