Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerstvolgend infomoment Postgraduaat Niet-Confessionele Zedenleer:

studieprogramma

Het postgraduaat telt 20 studiepunten en bevat de volgende opleidingsonderdelen:

 • Humanistische filosofie - 3 studiepunten
 • Didactiek en praktijk niet-confessionele zedenleer - 5 studiepunten
 • Micro-teaching niet-confessionele zedenleer - 3 studiepunten
 • Stage niet-confessionele zedenleer - 6 studiepunten
 • Praktijkonderzoek (= eindwerk) - 3 studiepunten

 

inhouden die aan bod komen

 • Inleiding:  de betekenis en geschiedenis van (georganiseerde) niet-confessionele vrijzinnigheid, vrijzinnige organisaties, tijdschriften en basiswerken rond moraal in het lager onderwijs
 • Methodiek: methodiek van het moraalonderricht,  lessen en lesvoorbereidingen opstellen, didactische werkvormen aanleren, lespakketten rond moraalthema's in de lagere school ontwerpen, observatiestage van 10 lesuren en lesstage van 20 lesuren in een school naar keuze
 • Voorstelling: voorstelling en verwerking van het leerplan
 • Gevoelens: inzicht verwerven in doelstellingen, werking (2de + 3de graad) en oefeningen rond 'een doos vol gevoelens'
 •  Filosoferen met kinderen: korte historiek en doelstellingen van filosoferen met kinderen, inhouden van werkboeken en teksten bespreken, praktische oefeningen
 • Ontwikkeling van waarden en normen in de klas
 • Opvang: hoe leerlingen opvangen vanaf het eerste studiejaar

 

Meer inhoudelijke informatie over de opleidingsonderdelen vind je in de programmagids.

programmagids