Overslaan en naar de inhoud gaan

Doelgroep

Om tot de postgraduaatopleiding te worden toegelaten, moet je beschikken over een bachelor- of masterdiploma of een hiermee gelijkgesteld diploma in één van volgende studiegebieden: gezondheidszorg, sociaal-agogisch werk, onderwijs, geneeskunde, sociale gezondheidswetenschappen, psychologie of pedagogische wetenschappen. 

Je werkt als hulpverlener en wil je bekwamen in het werken met partnerrelatieproblemen. Je bent op zoek naar een gedegen opleiding met de mogelijkheid tot verder studeren. Je wenst je eigen hulpverleningspraktijk te onderbouwen met een stevig theoretisch en methodisch fundament. En je bent bereid om te reflecteren op je eigen aannames, stijl en positionering.   

Concreet 

  • Werkzaam zijn en ervaring hebben in de hulpverlening  en/of het begeleidingswerk (ambulant, residentieel, privépraktijk). 

  • Voor minimaal 2 dagen in de week kunnen werken met een mandaat als psychosociale begeleider en/of counselor (i.o.). Met minimaal 5 cliënten of cliëntgerichte systemen per week.   

  • Voor de  opleidingen die je kiest in het traject, relevante praktijk hebben of kunnen garanderen. 

  • Bereid zijn te reflecteren op eigen praktijk, achtergronden, werkcontexten en aannames en deze te delen met de andere groepsleden en de opleider.  

  • Bereid zijn om het geleerde in de eigen praktijk toe te passen.  

  • In staat zijn om aanwezigheid tijdens de opleidingsdagen te garanderen 

  • Engagement willen opnemen om – binnen het leertraject – drie postgraduaten in een periode van vijf jaar te volgen.